Co přináší čerpání vody?

Voda má mnoho rozměrů, stejně jako život, který utváří a jemuž třeba my lidé dáváme, či lépe pokoušíme se dát smysl. Setkání s Petrem Pithartem u tématu vody není analýzou příčin nedostatku vody, ale prostého vztahování se k tekoucí kapalině, která měla během minulého režimu sloužit obyvatelům části Československa. Právník, historik Petr Pithart líčí příčiny odchodu k vodě, … Pokračování textu Co přináší čerpání vody?

Imprese z jednoho kapitalistického města

Je potřebné poukázat na proměny naší krajiny, našich měst, obcí po roce 1989. Dialog s Janou Krumpholcovou reflektuje její život v českém průmyslovém městě, které by dle statistik mělo být bohaté. Zastupitelka Strany zelených poukazuje na problematické, ba stinné stránky tohoto města, avšak nabízí vlídnou alternativu, která nevyžaduje velké investice do prostředí kolem nás, ale do nás … Pokračování textu Imprese z jednoho kapitalistického města

Význam řádu a struktury

Jaké je to se zastavovat u slova řád, zvláště je-li člověkem či společenstvím narušován je přetvářen ve strukturu? Období před rokem 1989 nebylo řádem ale „strukturou“, jež narušila ten „přirozený“ řád a lidé vykonali mnohé, aby se stav po roce 1989 zdravě normalizoval. Biskup Tomáš Holub slova zasazuje do linie křesťanské a klade si otázku: … Pokračování textu Význam řádu a struktury

Čekání dělá život krásnější

S fenoménem čekání se setkává každý z nás a u mnohých způsobuje nevoli, trable v denním rozvrhu, ale může nás uvést k poznání důležitých skutečností, na nichž bychom jinak v životě nepřišli. Tomáš Mojzis, protestantský pastor, se snaží českou zkušenost obohatit o americkou. Táže se: nevytrácí se nám koncept čekání? Proč? Není to způsobeno vymoženostmi civilizace? O co se ochuzujeme, … Pokračování textu Čekání dělá život krásnější

Vzpomínky na nedávnou minulost – III. část

Anglista, Tomáš Vrba i signatář Charty 77 si v třetím zastavení všímá otázky politiky, z níž je část občanů naší republiky právem zneklidněna, o čemž svědčí i aktivity k třicátému výročí sametové revoluce. Možná jsme redukovali politiku na bezduchý výkon moci, na procedury než na rozvažování, v němž svou roli má člověk, principy, vize, jež posunuje naše jednání a … Pokračování textu Vzpomínky na nedávnou minulost – III. část

Otázky spojené s vodou

V této vodní meditaci budeme s Pavlem Drahovzalem starostou městyse Velký Osek promýšlet prosté: jaké otázky se mu s tématem vody vybaví? Do jeho odpovědí se promítá zkušenost právníka, odpovědného představitele obce, reprezentanta. Zásadní otázka je pro něj: jsme si vědomi si limitů zdrojů a umíme s nimi efektivně hospodařit? Statistická poznání říkají, že spotřeba vody je v Čechách … Pokračování textu Otázky spojené s vodou

Minulost jedné komise

Na podzim skončilo působení Evropské komise Jeana Claude Junckera (2014 – 2019). Lubor Lacina, jenž se zabývá evropskou integrací, hodnotí činnost komise jako práci dělníků, kteří nejsou vidět, byť jsou důležití, ovšem historii nepíšou. Uvažujeme-li o pochopení jejího fungování, zjišťujeme, že neurčuje témata, ale přichází k ní samovolně. Odpověď je snadná: svět se více propojuje a … Pokračování textu Minulost jedné komise

Slova jsou cestou k imaginaci

Kdy jindy dát prostor daru Slova než o Vánocích, kdy se Slovo stalo Tělem. Narodil se Spasitel. Profesorka Anna Hogenová analyzuje dar slova, abychom jej dokázali přijmout do svého života a pracovat pro obec. Snažme se pochopit fakt, že slovo nás nutní k nahlédnutí skutečnosti prostřednictvím „usebírání“, což znamená, že z mnohého vytvoří naše mysl jednoduché, … Pokračování textu Slova jsou cestou k imaginaci

Voda je život není klišé, pokud k životu přistupujeme s respektem

V tomto vodním zastavení budeme debatovat se Pavlem Drahovzalem starostou městyse Velký Osek, který je vzdálen 8 kilometrů na západ od Kolína. Jak jej charakterizovat? Mladý starosta, který utvořil obecní společenství za účelem proměny této obce v úrodném Polabí. Jedním z cílů bylo i vybudování místního vodovodu, a proto téma vody je mu blízké a vzácné. Na námitku, … Pokračování textu Voda je život není klišé, pokud k životu přistupujeme s respektem