Naše lidské hledání vody

Je zřejmé, že svět je v pohybu, proměňuje se a citelně k oné proměně přispívá i pozvolna mizící voda, či lépe řečeno její bilance na konkrétních místech, protože objem vody na naší planetě je – dle vědeckých zjištění – konstantní. Možná tento problém pociťujeme vlastní životní praxe, ale i kvůli médiím. O otázkách, které souvisí s těmito jevy, … Pokračování textu Naše lidské hledání vody

Dar přirozenosti?

Jak nahlížet na lidskou přirozenost a přirozenost vůbec? Je žádaná? Jak ji můžeme zakoušet? Je-li život žádaný, poté i přirozenost, není-li život žádaný, pak ani přirozenost. Dle Tomáše Petráčka, kněze a historika, máme v dnešní moderní době větší příležitost projevit se, vyjádřit sebe sama. Nejsou zde limity, které by nás a priori omezovaly. Možná stud, který … Pokračování textu Dar přirozenosti?

Naše paní Božena Němcová

Český národ si připomíná 200 let od úmrtí české spisovatelky Boženy Němcové, která pro nás byla obohacením, ba darem. Jak její slova promlouvají k srdci i rozumu analytikovi politických ideologií? Svou prací šla k člověku, naslouchala a v dobách nejtěžších se snažila uchýlit do vzpomínek, aby ona realita, kterou zakoušela, nebyla tak krutá. Člověk se musí tázat, proč … Pokračování textu Naše paní Božena Němcová

Doteky vody – II. část

V druhém setkání u tématu vody a úcty k ní se Martin Bojar, neurolog a bývalý politik, zaměřuje na tato témata: Voda a lidský organismus. Vysvětluje, proč staří lidé málo pijí, jaké onen chudý pitný režim má důsledky. Také upozorňuje na dary, které mají některé evropské státy, kam náležíme: „Nezapomínejme – Čechy, Slovensko, podobně jako některé části … Pokračování textu Doteky vody – II. část

Řeč a naše duše

V druhém setkání přibližuje profesorka Anna Hogenová  dar řeči a jazyka. Řeč člověka je – dle ní – řekou, z níž jedinec žije, prostřednictvím ní protékají všechny intence k horizontu. Zásadní konstatování, jež odráží moudrost: jaká je řeč, takový je duch člověka. I němý člověk má svou řeč, jíž se vztahuje ke světu, byť mu my zdraví … Pokračování textu Řeč a naše duše

Kdo na koho čeká?

Kdo by si představil s čekáním dar času – a to zvláště pokud jde o odpovědi, které člověka trápí? Žijeme ve společnosti, kdy tady a teď je standardem a bez rychlé odpovědi se nám ztrácí horizont  a naše „já“ pociťují nejistotu, ba „tíseň“, „úzkost“, přičemž právě to zásadní se ukazuje, jestliže čekáme. Tomáš Mojzis, protestantský pastor, … Pokračování textu Kdo na koho čeká?

Doteky vody

Co znamená pro Martina Bojara, neurologa a bývalého politika voda? Přiznává, že voda prochází jeho životem. V první části jeho vyprávění odkazuje na své mládí, kdy pobýval na pomezí v jižních Čech a Moravy, připomíná, že naši předkové vyjadřovali svůj vztah citlivými zásahy do krajiny, ale i něžnými názvy konkrétních míst i vodních toků.  Je však otázka, … Pokračování textu Doteky vody

Léčivé prameny

V roce 2018 byl publikován obecný dialog o vodě s Mons. Vladimírem Hronkem podotýká, kde se zastavoval nad prazvláštním vztahem naší „vyspělé“ civilizace k vodě. Nyní uvádí: Voda je specifická komodita, která v sobě zahrnuje zvláštnost – nese sebou to, co je spojeno s pevnou hmotou, i s tekutou, ale i s plynnou, poněvadž obou se voda objevuje. Oč více tato … Pokračování textu Léčivé prameny

Slovo a jeho překlad

V druhé meditaci o daru slova se Michael Hauser zaměřuje na otázku překladu. Proč? Pro práci pedagoga v oblasti filozofie musíte znát několik cizích jazyků, neboť činnost tohoto druhu vyžaduje širokospektrální záběr. Je logické, že s jazyky díky intenzivní práci srůstáte a předáváte-li své zkušenosti druhým, nabízíte jim i to, k čemu jste dospěl, kam jste během své … Pokračování textu Slovo a jeho překlad

Co přináší čerpání vody?

Voda má mnoho rozměrů, stejně jako život, který utváří a jemuž třeba my lidé dáváme, či lépe pokoušíme se dát smysl. Setkání s Petrem Pithartem u tématu vody není analýzou příčin nedostatku vody, ale prostého vztahování se k tekoucí kapalině, která měla během minulého režimu sloužit obyvatelům části Československa. Právník, historik Petr Pithart líčí příčiny odchodu k vodě, … Pokračování textu Co přináší čerpání vody?