Dialog o transformaci s Romanem Jochem

Roman Joch *1971, český liberálně konzervativní myslitel a politik, v 90. letech minulého století pracoval v Občanském institutu, jehož ředitelem se stal v roce 2003, byl členem ODA a později Konzervativní strany, v roce 2010 se stal poradcem Petra Nečase. Z místa byl v roce 2012 odvolán, je autorem knih Americká zahraniční politika a role USA ve světě (2000), Američtí státníci ve dvacátém století (2001), Proč právě Irák (2003), Frank S. Mayer: Vzpoura proti revoluci dvacátého století (2003), Intelektuál ve veřejném prostoru (2012), Ne, pane premiére (2013).

Dialog o transformaci s Petrem Zvolským

*1933, přední český psychiatr, vysokoškolský pedagog, celoživotně se zabýval genetikou duševních nemocí, od roku 1963 pracuje na Psychiatrické klinice Praha VFN 1. Lékařské fakultě UK, během let 1990 – 1999 tam působil jako její přednosta. V roce 2005 mu prezident Václav Klaus udělil Medaili za zásluhy.