Dialog o transformaci s Václavem Žákem

*1945, český programátor, signatář Charty 77, bývalý politik Občanského fóra, komentátor politického dění, šéfredaktor revue Listy, státní úředník. V 90. letech pracoval jako ředitel informatizace na Ministerstvu školství, mezi lety 2003 – 2009 byl členem Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.