Dialog o transformaci s prof. Jakubem S. Trojanem

*1927, český evangelický teolog, signatář Charty 77, profesně se zabývá se etikou, vztahem hodnot a demokracie, v letech 1990 – 2000 působil jako děkan ETF UK, z díla: Idea lidských práv v české duchovní tradici (2002), Spravedlnost povznáší národ (2002), Ježíš výzva pro nás (2005), Kontrasty a alternativy (2007), Rozhovory s pamětí I., II., - vzpomínky českého teologa.

Dialog o transformaci s Oldřichem Dědkem

*1953, český ekonom, vysokoškolský pedagog na IES FSV UK, v letech 1996 – 1998 působil jako poradce guvernéra ČNB i jako poradce předsedy vlády ČR, v období 1999 – 2005 zastával funkci viceguvernéra ČNB, s níž byla spojena pozice alternujícího guvernéra ve Světové bance, od roku 2017 opětovně jmenován do bankovní rady jako člen bankovní rady, jeho hlavní oblastí zájmu je měnová politika, evropská integrace, vydal: Historie evropské měnové integrace (2008), Doba eura - Úspěchy i nezdary společné evropské měny (2014).

Dialog o transformaci s Danielem Šťastným

*1974, český liberální ekonom, vysokoškolský učitel. V 90. letech a na počátku 21. století členem Liberálního institutu, v roce 2014 působí na Fakultě sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, předtím dlouhodobě na Národohospodářské fakultě VŠE. Z jeho knih: Telekomunikační trh – promarněná příležitost hospodářské politiky (2003), Mezinárodní obchod teorie a politika (2004), The Economics of Economics (2010).