Dialog o transformaci s Petrem Příhodou

(1939 - 2014), český lékař, publicista, ekumenicky smýšlející katolík, součást katolického disentu, blízký spolupracovník Petra Pitharta, dlouhá léta vedl Ústav etiky II. lékařské fakulty UK, spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa, ČRo 6, Katolickým týdeníkem, kde vedl přílohu Perspektivy, je spoluautorem knihy o novodobých českých dějinách s názvem Podiven, soubor publicistických textů vyšel s názvem Inventura dospělosti 2000, dialogy To ostatní nechám na Pánu Bohu.