Dialog o transformaci s Tomášem Halíkem

*1948, český religionista, filozof a teolog, vysokoškolský pedagog, prezident České křesťanské akademie, farář Akademické farnosti Praha (kostela nejsv. Salvátora), za své dosavadní dílo obdržel v roce 2014 Templetonovu cenu, http://halik.cz/cs/ z knih: Víra a kultura - Pokoncilní vývoj českého katolicismu (1995) Ptal jsem se cest (1997), Co není bez chvění, není pevné (2002), Vzýván a nevzýván (2004), Noc zpovědníka (2006), Prolínání světů (2006), Vzájemným na blízku (2007), Dotkni se ran (2008), Stromu zbývá naděje (2009), Divadlo pro anděly (2010), Smířená různost (2011), Chci, abys byl (2012), Žít v dialogu (2014).