Dialog o transformaci s Petrem Drulákem

*1972, český politolog, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, vysokoškolský pedagog, na VŠE vystudoval mezinárodní vztahy a filozofii, v roce 2012 působí na FSV UK, od roku 1998 se stává pracovníkem ÚMV a od 2004 ředitelem, je častým přispěvatelem do odborného tisku a periodik veřejného prostoru, dílo: Teorie mezinárodních vztahů, Encyklopedie mezinárodních vztahů, Zkoumání politiky.

Dialog o transformaci s Jiřím Pecharem

*1929, český filozof, překladatel, vysokoškolský pedagog, spolupracovník s disentem, z tvorby: Být sám sebou (1995), Nad knihami a rukopisy (1996), Dvacáté století v zrcadle literatury (1999), Interpretace a analýza literárního díla (2002), Problémy fenomenologie (2007), Život na hraně (2009) - biografická kniha, Upilované mříže (2011), Člověk a pravda (2011), Literatura v průsečíku otázek (2012), Slovo v samotě (2012), Otázky Nietschova myšlení (2013), Lacan a Freud (2013).

Dialog o transformaci s Václavem Malým

*1950, český katolický kněz, od konce roku 1996 byl jmenován pomocným biskupem pražským, svůj život zasvětil službě Kristu, tedy Pravdě, to se promítlo do jeho politických postojů a podepsal Chartu 77 a ztratil státní souhlas, mnoha lidem je znám z moderování manifestací v Praze v roce 1989, je činný jako veřejná osoba a vystupuje v médiích, v rámci své duchovní služby navštěvuje země s nedemokratickými režimy.

Dialog o transformaci s Miloslavem Bednářem

Miloslav Bednář *1948, český filozof, vysokoškolský profesor, pracovník Filosofického ústavu AV ČR, jeho předmětem zájmu je filozofie politiky, filozofie dějin, české myšlení s důrazem na T. G. Masaryka, kromě odborného změření se často svými postoji kultivuje veřejný prostor v denním tisku, z jeho díla: České myšlení (1996), Evropská tyranie (2003), Pohyb a řád (2018).

Dialog o transformaci se Zbyňkem Švarcem

*1950, český právník, vysokoškolský pedagog na VŠE Praha, knihy: Právo ve službách a cestovním ruchu (1989), Právo v podnikání (1993), Nepojmenované a smíšené smlouvy v podnikatelských vztazích (1996), Obchodní zákoník (1997), Ochrana spotřebitelů (2007), Informační asymetrie a tržní selhání (2009) aj.