Dialog o transformaci s Jiřím Voříškem

*1950, vysokoškolský pedagog, expert na informační technologie, prezident České společnosti pro systémovou integraci, od roku 1973 působí na VŠE Praha. Publikace: Strategické řízení a systémová integrace, několik vydání, první v roce 1997, Principy a modely řízení podnikové informace (2008).

Dialog o transformaci církve s Petrem Kolářem

*1941, římskokatolický kněz, publicista, předkladatel, člen řádu Tovaryšstva Ježíšova. Po roce 1968 zůstal v exilu nejprve v Rakousku, Německu, později ve Francii. Pomáhal Československu. V letech 1982 - 1984 pracoval ve vatikánském rozhlase. Po roce 1989 se vrátil do vlasti. Pracoval v náboženské redakci Českého rozhlasu, působil v Radě pro rozhlasové a televizní vysílání.