Dialog o transformaci s Liborem Pátým

*1929, český fyzik, vysokoškolský pedagog, signatář Charty 77. Působil na MFF UK, spoluzakládal Klub nezávislé inteligence, Občanské fórum. Je spolupracovníkem ČRo 6. Z jeho díla: Fyzika nízkých tlaků (1968), Fyzika a moderní technologie (1982), 100 let české novodobé fyziky (1983) aj.