Dialog o transformaci s Janem Bubeníkem

*1968, vůdce studentů v roce 1989, personalista se zaměřením na výběr pracovníků v top managementu, původně student 4. ročníku dětského lékařství, avšak tento obor nedostudoval, v letech 1995-6 studoval ekonomii na University of Colorado, pracoval ve společnosti McKinsey company, Korn / Ferry Internation a nyní vede vlastní společnost Bubenik Partners.

Dialog o transformaci s Petrem Janským

*1986, vystudoval ekonomické teorie na Univerzitě Karlově a ekonomii se zaměřením na rozvojové země na University od Oxford, Liasion Officer St. Anthony´s College, stipendista GS, Shell, E&Y a Husovy nadace, předmětem jeho hlavního zájmu je hospodářská politika a otázka transparence, je jedním z autorů zIndexu, zkonstruoval Financial Secrecy Index hodnotící daňové ráje, nyní je angažován v myšlenkovém centru IDEA, EEIP a je asistentem NERVu.