Dialog o transformaci s Jiřím Musilem

(1928 – 2012), český sociolog zabývající se převážně tvorbou měst. Po roce 1989 působil jako ředitel Sociologického ústavu. V letech 1992 – 1993 jako rektor Středoevropské univerzity. Později pracoval jako výzkumný pracovník v Centru pro sociální a ekonomická studia, v letech 1998 – 2001 předseda Asociace evropských sociologů. Mezi jeho díla: Sociologie soudobého města (1967), Sociologie bydlení, Urbanizace socialistických měst, Meaning of liberalism East and West (1999).

Dialog o transformaci s Janem Eichlerem

*1952, český bezpečnostní expert, znalec mezinárodní politiky, vysokoškolský pedagog na VŠE Praha a Ústavu mezinárodních vztahů, publikoval: Mezinárodní bezpečnost v době globalizace (2009), Terorismus a války v době globalizace (2010), Bezpečnostní a strategická kultura USA, EU a ČR (2011), Od Sarajeva po Hirošimu (2014).

Dialog o transformaci s Jindřichem Kabátem

*1953, český psycholog, bývalý politik a ministr kultury, neoficiálně studoval v období disentu prof. Sousedíka a byl asistentem prof. Kalisty, po absolutoriu pracoval v oblasti klinické psychologie, většinu života vyučoval, v posledních deseti letech působil v USA na univerzitě ve Virginii, studoval v řadě míst Evropy, jako je Lipsko, Berlín, Mnichov, Londýn, aj., zabývá se oblastí kultury, totalitních systému z pohledu psychologie, v roce 2011 byla vydána Psychologie komunismu.