Dialog o transformaci s Erikem Bestem

*1962, vystudoval politologii na Georgetown University, ruštinu na Middlebury College a v roce 1987 získal titul MBA na University of North Carolina at Chapel Hill, profesí novinář, žijící v České republice od roku 1991, a je také vydavatelem zpravodajského bulletinu Fleet Sheet.