Dialog o transformaci s Oldřichem Tůmou

*1950, český historik, Vystudoval historii a filozofii na FF UK, před rokem 1989 působil mimo akademickou půdu, v letech 1989 – 1992 v Ústavu pro klasická studia, od 1992 v Ústavu pro soudobé dějiny, od roku 1998 je ředitelem tohoto ústavu. Autor studií o dějinách dvacátého století. Spoluautor Dějin Byzance.