Dialog o transformaci s profesorem Pavlem Baršou

*1960, levicově orientovaný politický myslitel, vědeckých pracovník Ústavu mezinárodních vztahů a vysokoškolský pedagog na FF UK obor politologie. Z díla: Politická teorie multikulturalismu (1999), Imanence a sociální pouto (2001), Západ a Islamismus (2001), Hodina impéria (2003), Michael Foucault (2005), Anarchie a řád (2006), Síla a rozum (2007), Dialog teorií (2009), Paměť a genocida (2011), Orientálcova vzpoura (2011).

Dialog o transformaci s Karlem B. Müllerem juniorem

*1972, český politolog, jehož záběrem je občanská společnost jak v českém, tak evropském kontextu. Napsal knihy Češi a občanská společnost (2002), Evropa a občanská společnost (2008), Politická sociologie (2008), je editorem a spoluautorem knihy Lobbing v moderních demokraciích (2003). Působí na VŠE a na New York University Prague.

Dialog o transformaci s Jiřím Pehem

*1955, český politolog a spisovatel, po absolvování právnické a filozofické fakulty Univerzity Karlovy emigroval do USA, pracoval pro společnost Freedom House a také přispíval svými články do periodik světového tisku, v letech 1988 – 1994 působil jako šéf analytického odboru pro střední Evropu v Rádiu Svobodná Evropa, v 1997 – 1999 byl ředitelem politického odboru Kanceláře prezidenta Václava Havla, byl signatářem výzvy Impuls 99, předsedal redakční radě revue Přítomnost, v roce 2012 ředitelem New York University Prague, je pravidelným přispěvatelem deníku Právo, Z jeho díla: Vytunelovaná demokracie 2002, Na okraji zmizelého (2006), Tři tváře anděla (2009), Demokracie bez demokratů (2010), Václav Klaus (2010) aj.