Dialog o transformaci s Karlem Křížem

*1961, český ekonom, nejprve výzkumný pracovník Ekonomického ústavu ČSAV, poté šéf ekonomické rubriky Lidových novin, zástupce šéfredaktora, necelé dva roky poradce předsedy Fondu národního majetku, od roku 1999 pak partner společnosti Value Added, která se živí zejména investičním poradenstvím. Často publikuje v denním tisku.