Dialog o transformaci s Adrianou Krnáčovou

*1960, v roce 1991 stála u zrodu Open society Fund a Soros Center for Contemporary Arts v Bratislavě, působila jako ředitelka Transparency International 2000 - 2007, v roce 2012 je podnikatelkou, podílí se na projektech Restart 2035 CZ, Zdravé Česko, Veřejnost proti korupci, vystudovala vědu o výtvarném umění a jazyky na FF UK a management na University DePaul v USA.

Dialog o transformaci s Janem Jůnem

Jan Jůn, *1945, český a britský novinář, mezi jiným Starší redaktor a komentátor českého vysílání rozhlasové stranice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda a později zpravodaj hlavní americké redakce RFE/RL v Londýně a dodnes komentátor/korespondent stanice Českého rozhlasu. (další podrobnosti z dřívějška viz. také sborník Kdo je kdo na přelomu století, Praha 2002, str. 265).

Dialog o Evropě s Romanem Jochem

Roman Joch *1971, český liberálně konzervativní myslitel a politik, v 90. letech minulého století pracoval v Občanském institutu, jehož ředitelem se stal v roce 2003, byl členem ODA a později Konzervativní strany, v roce 2010 se stal poradcem Petra Nečase. Z místa byl v roce 2012 odvolán, je autorem knih Americká zahraniční politika a role USA ve světě (2000), Američtí státníci ve dvacátém století (2001), Proč právě Irák (2003), Frank S. Mayer: Vzpoura proti revoluci dvacátého století (2003), Intelektuál ve veřejném prostoru (2012), Ne, pane premiére (2013).