Dialog o transformaci s Jiřím Přibáněm

*1967, český právní filozof a sociolog, vystudoval práva na Právnické fakultě UK, kde pedagogicky působil, habilitoval se v roce 1997 a získal profesuru v roce 2002. V roce 2006 se stal profesorem práv na Cardiff Law School, Cardiff University. Je autorem těchto knih v češtině: Sociologie práva (1996), Suverenita právo a legitimita (1997), Hranice práva a tolerance (1997), Disidenti práva (2001), Právo a politika konverzace (2001), Jací můžeme být? (2004), Právní symbolismus (2007), Pod čarou umění (2008) a Obrazy české postmoderny (2011). Účastní se diskusí ve veřejném prostoru, přispívá do Lidových novin a přílohy deníku Práva – Salon.