Dialog o transformaci se Zbyňkem Frolíkem

*1953, český podnikatel, v roce 1990 založil společnost Linet, kterou vede přes dvacet let do současnosti, firma, kterou dodnes řídí, je absolutní špičkou v oboru v Evropě a patří ke čtyřem největším výrobcům nemocničních lůžek ve světě, prodávají se do 105 zemí po celém světě, Zbyněk Frolík přednáší na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně, na ČVUT a na VŠE, založil Akademii produktivity a inovací, je např. členem představenstva Svazu průmyslu a dopravy ČR, členem Rady vlády pro výzkum, vývoj a inovace, vědeckých rad ÚVN a FBMI ČVUT a Rady pro reformu terciálního vzdělávání, v roce 2003 získal cenu Podnikatel roku ČR, v roce 2009 získal cenu Manažer roku a v roce 2011 Medaili za zásluhy o výstavbu od prezidenta republiky.