Dialog o transformaci s kardinálem MIloslavem Vlkem

*1932, český duchovní a archivář, v roce 1990 byl jmenován biskupem v Českých Budějovicích, v roce 1991 primasem českým, v roce 1994 kardinálem. Knihy dialogů: Rozhovory s kardinálem (1997), Vzkříšení (1999), Seslání Ducha svatého (2000), Slavnost Všech svatých (2001), Vítězství Krista (2003), Bůh blízký (2012), kde je podrobná bibliografie. A pak na mé webové stránce www.kardinál.cz