Dialog o transformaci s Luborem Lacinou

*1969, český ekonom s orientací na otázku Evropské unie, mezinárodní ekonomie, globalizace, vyučuje na Mendelově univerzitě, podílel se na tvorbě prací: Globalizace, etika, ekonomika (2001) několik vydání z důvodu úspěšnosti, Učebnice evropské integrace (2006) několik vydání z důvodu úspěšnosti, Euro: Ano / Ne? (2010), Aktivizační metody ve výuce (2011), Evropské křižovatky (2013).

Dialog o transformaci s Pavlem Švandou

*1936, český esejista, básník, vysokoškolský pedagog na divadelní fakultě JAMU v Brně. V nakladatelství Atlantis mu vyšly tituly: Zkušenosti (1995), Portréty (1995), Na obou březích (1996), Libertas a jiné sny (1997), Hodinka profesora Bojera (1998), Věčný nedostatek věčnosti (1999), Noemův deník (2000), Neklid v Česku (2001), Krajina s trnem v oku (2002), Monstrum a jiná domácí zvířata (2002), Cestou z Kainova pohřbu (2004), Paměť esejisty (2006), O intelektuálovi, který se necítí dobře (2012) Mimo Atlantis vydal Anonymní povídky, Blok (1967), Zázraky v malém ráji, Rozrazil (1990), Neklid v Česku, CDK (2001).

Dialog o transformaci s Martinem Vopěnkou

*1963, český nakladatel, vlastník nakladatelství Práh, z jeho tvorby: Kameny hor (1989), Balada o sestupu (1992), Pohádky Větrných hor (1998), Hotel uprostřed života (1999), Antarktida na prahu konce (2000), Láska po SMS (2001), Moře smutku za svým psem (2002), Konec zákona (2003), Moje cesta do ztracena (2005), Pátý rozměr (2009), Encyklopedie Život a svět (2011), Spící město (2011), Spící spravedlnost (2012), Spící tajemství (2013), Nebarevné vzpomínky (2013).

Dialog o transformaci s Michaelem Hauserem

Michael Hauser*1972, český levicový myslitel, působí na Pedagogické fakultě UK, založil Socialistický kruh (SOK), vydal Prolegomena k filosofii současnosti (2007), Humanismus nestačí (rozhovor se Slavojem Žižkem) (2008), Kapitalismus jako zombie, aneb proč žijeme ve světě přízraků (2012) aj.