Dialog o transformaci s Karlem Hvížďalou

*1941, český novinář, esejista a prozaik, známý je hlavně svými dialogy: České rozhovory ve světě (1981), Václav Havel: Dálkový výslech (1986), Karel E. Sidon: Když umřít, tak v Jeruzalémě (1997) Václav Bělohradský: Myslet zeleň světa (1991), Karel Schwarzenberg: Knížecí život (1997), Václav Havel: Prosím stručně (2006), Jacquese Rupnik: Příliš brzy unavená demokracie (2009), Interviewer – Karel Hvížďala (2010), Jiří Gruša: Hlídka na Rýnu (2011), Jiří Přibáň: Tyranizovaná spravedlnost (2013), je autorem esejů: Restaurování slov (2008), Mardata – Vzpoury v žurnalistice (2011), napsal několik próz: Vzkaz, Nevěry, Raroh, Fialoví ježci a řadu rozhlasových her.