Dialog o transformaci s Karlem Schwarzenbergem

*1937, člen šlechtického rodu, působil v exilu a po roce 1989 přichází do Čech, kde sloužil Václavu Havlovi jako kancléř, následně pečoval o rodové majky, do politiky se vrací jako senátor, v pravicových vládách Mirka Topolánka a Petra Nečase působí jako ministr zahraničí, od roku 2009 je předsedou strany TOP 09, kterou spoluzaložil.

Dialog o transformaci s Martinem Janem Stránským

*1956 v New Yorku, lékař, je potomek rodu Stránských, kteří vlastnili Lidové noviny a také nakladatelství Borový, do České republiky se navrátil na základě rodové kontinuity a péče o odkaz svých předků. Působí jako lékař na své klinice, vydává revue Nová Přítomnost, dobročinné aktivity sponzoruje nadace nesoucí jeho jméno.

Dialog o transformaci s Donem Sparlingem

*1948, profesor kanadské literatury, studoval v Kanadě a v Anglii, do Československa přichází 1969. V letech 1970 – 1977 působí v Praze. Po návratu do Brna působí na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně následně Masarykově univerzitě. Je též spoluzakladatel projektu http://www.brnoexpatcentre.eu/.