Dialog o transformaci s Janem Čulíkem

*1952, český bohemista a anglista žijící v Glasgow, učí na University of Glasgow, vydal: Knihy za ohradou (1991), Jací jsme (2007) mapující českou kinematografii, kromě profesního zájmu o literaturu se zabývá publicistikou, a proto vydal: Jak Češi jednají (1999), Jak Češi bojují (2003). Je šéfredaktorem Britských listů.