Dialog o transformaci s Pavlem Klenerem

*1937, přední český onkolog a hematolog, ministr zdravotnictví 1989 – 1990, byl členem Občanského fóra a od 1992 do roku 1995 byl členem Občanské demokratické aliance, od roku 1990 – 2007 byl přednostou I. interní kliniky, řídil též Hematologický ústav, tituly: Klinická onkologie (2002), Jde to i slušně (2008).