Dialog o mecenášství s Petrem Havlíkem

*1959, bývalý politik, v současné době podnikatel, politický analytik, vydal knihy: Klaus a ti druzí – osobní inventura Petra Havlíka (1998), Politika z obou stran – česká politika 1989 – 2005 (2005), České (o)bludy 2010, Jak (nedělat) dějiny (2011), pravidelně publikuje na http://forum24.cz/.

Dialog o mecenášství s Evou Sochorovou

*1984, manažerka Mecenášského klubu Národního divadla se pohybuje v oblasti filantropie více než šest let. Do své současné pozice se rekrutovala z řad mecenášů. Před příchodem do Národního divadla působila mimo jiné v médiích jako šéfredaktorka magazínu zaměřeného na osobnosti ze světa podnikání, politiky a kultury.

Dialog o terorismu s Romanem Jochem

Roman Joch *1971, český liberálně konzervativní myslitel a politik, v 90. letech minulého století pracoval v Občanském institutu, jehož ředitelem se stal v roce 2003, byl členem ODA a později Konzervativní strany, v roce 2010 se stal poradcem Petra Nečase. Z místa byl v roce 2012 odvolán, je autorem knih Americká zahraniční politika a role USA ve světě (2000), Američtí státníci ve dvacátém století (2001), Proč právě Irák (2003), Frank S. Mayer: Vzpoura proti revoluci dvacátého století (2003), Intelektuál ve veřejném prostoru (2012), Ne, pane premiére (2013).

Dialog o imigrantech s Helenou Kanyar Becker

*1943, vystudovala bohemistiku, historii a literární vědu na FF UK v Praze a pracovala jako novinářka, v srpnu 1969 emigrovala do Švýcarska, v Curychu absolvovala studium slavistiky, východoevropských dějin a historie umění, během studia zastávala místo vědecké asistentky, po složení doktorátu se stala vědeckou pracovnicí univerzity v Basileji a referentkou Univerzitní knihovny (1978-2008), její badatelská činnost je zaměřená na výzkum sociokulturních menšin, cizineckou politiku a humanitní švýcarskou tradici, za své odborné a novinářské publikace, výstavy, doprovázené univerzitními přednáškovými cykly a za „stavění mostů mezi Západem a Východem“ získala mj. prestižní vědeckou cenu města Basileje 2010.