Dialog o mecenášství s Janem Kmetnou

* 1928, emeritní profesor Michiganské univerzity, laureát ceny Neuron (2011) za přínos světové vědě v oblasti společenských věd. Po nástupu komunistů odchází v roce 1949 do Austrálie přes Německo a následně do USA. Zpočátku pracuje v různých profesích. Svůj doktorát získal na Stanfordově univerzitě. Jeho kniha The Elements of Econometrics z roku (1971) se stala klasikou v ekonometrické literatuře, její vydání mělo 40 tisíc výtisků.

Dialog o imigrantech s Lubošem Kropáčkem

Luboš Kropáček *1939, český orientalista, jeho díla: Islámský fundamentalismus (1996), Islám a Západ (2002), Duchovní cesty islámu (2003, druhé vydání 2015), Súfismus (2008), Po cestách kamenitých (2013), Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti (2015), slovníky arabštiny, svahilštiny aj.

Dialog o transformaci s Petrem Oslzlým

Petr Oslzlý *1945, český divadelník působící v Brně, od roku 1972 byl dramaturgem Divadla Husa na provázku, od roku 1993 vede Centrum experimentálního divadla, pod které spadá Divadlo Husa na provázku, Ha Divadlo, Divadlo U stolu, z díla: Living Theatre (1982 – s Jaroslavem Kořánem), Podzemní univerzita (1992), Jan Šimek – příběh soch (1998) aj.