Dialog o Evropě a Evropské unii s Petrem Drulákem

*1972, český politolog, ředitel Ústavu mezinárodních vztahů, vysokoškolský pedagog, na VŠE vystudoval mezinárodní vztahy a filozofii, v roce 2012 působí na FSV UK, od roku 1998 se stává pracovníkem ÚMV a od 2004 ředitelem, je častým přispěvatelem do odborného tisku a periodik veřejného prostoru, dílo: Teorie mezinárodních vztahů, Encyklopedie mezinárodních vztahů, Zkoumání politiky.

Dialog o Evropě s Jiřím Pehe I. část

*1955, český politolog a spisovatel, po absolvování právnické a filozofické fakulty Univerzity Karlovy emigroval do USA, pracoval pro společnost Freedom House a také přispíval svými články do periodik světového tisku, v letech 1988 – 1994 působil jako šéf analytického odboru pro střední Evropu v Rádiu Svobodná Evropa, v 1997 – 1999 byl ředitelem politického odboru Kanceláře prezidenta Václava Havla, byl signatářem výzvy Impuls 99, předsedal redakční radě revue Přítomnost, v roce 2012 ředitelem New York University Prague, je pravidelným přispěvatelem deníku Právo, Z jeho díla: Vytunelovaná demokracie 2002, Na okraji zmizelého (2006), Tři tváře anděla (2009), Demokracie bez demokratů (2010), Václav Klaus (2010) aj.

Dialog o proměnách daru s Andrejem Lukáčkem

*1938, slovenský kněz působící v České republice v diecézi Hradec Králové. Během svého působení vystřídal mnoho míst. Jako kněz působil v Polné, Vápenném Podole u Chrudimi, v Nebeské Rybné v Orlických horách, pak necelých 16 let bez státního souhlasu pracoval v různých manuálních profesích. Po roce 1989 v duchovní správě v Litomyšli, Sedlci u Kutné Hory a v Poděbradech.