Zamyšlení Pavla Ambrose nad křesťanskou Evropou

Pavel Ambros *1955, český teolog, člen jezuitského řádu, ředitel Centra Aletti, univerzitní profesor, autor knih: Kam směřuje česká katolická církev? (1999), O modlitbě (2000), Teologicky milovat církev (2003), Svoboda k alternativám (2009), Křest (2011), Laik a jeho poslání (2011), Tomáš kardinál Špidlík (2013), Rodina, světlo v temnotě světa (2015), Doprovázet, rozlišovat, integrovat (2016), Velehrad na křižovatkách evropských dějin (2016), Nouze, chudoba, bohatství (2016), Pastorace mladých (2017).

Přepjatý individualismus podrývá Evropu – Václav Malý o Evropě

*1950, český katolický kněz, od konce roku 1996 byl jmenován pomocným biskupem pražským, svůj život zasvětil službě Kristu, tedy Pravdě, to se promítlo do jeho politických postojů a podepsal Chartu 77 a ztratil státní souhlas, mnoha lidem je znám z moderování manifestací v Praze v roce 1989, je činný jako veřejná osoba a vystupuje v médiích, v rámci své duchovní služby navštěvuje země s nedemokratickými režimy.

Bože, děkuji Ti za život! Andrej Lukáček

*1938, slovenský kněz působící v České republice v diecézi Hradec Králové. Během svého působení vystřídal mnoho míst. Jako kněz působil v Polné, Vápenném Podole u Chrudimi, v Nebeské Rybné v Orlických horách, pak necelých 16 let bez státního souhlasu pracoval v různých manuálních profesích. Po roce 1989 v duchovní správě v Litomyšli, Sedlci u Kutné Hory a v Poděbradech.

Pár poznámek Romana Jocha k prezidentu – II. část

Roman Joch *1971, český liberálně konzervativní myslitel a politik, v 90. letech minulého století pracoval v Občanském institutu, jehož ředitelem se stal v roce 2003, byl členem ODA a později Konzervativní strany, v roce 2010 se stal poradcem Petra Nečase. Z místa byl v roce 2012 odvolán, je autorem knih Americká zahraniční politika a role USA ve světě (2000), Američtí státníci ve dvacátém století (2001), Proč právě Irák (2003), Frank S. Mayer: Vzpoura proti revoluci dvacátého století (2003), Intelektuál ve veřejném prostoru (2012), Ne, pane premiére (2013).

Pár poznámek Romana Jocha k panu prezidentovi – I. část

Roman Joch *1971, český liberálně konzervativní myslitel a politik, v 90. letech minulého století pracoval v Občanském institutu, jehož ředitelem se stal v roce 2003, byl členem ODA a později Konzervativní strany, v roce 2010 se stal poradcem Petra Nečase. Z místa byl v roce 2012 odvolán, je autorem knih Americká zahraniční politika a role USA ve světě (2000), Američtí státníci ve dvacátém století (2001), Proč právě Irák (2003), Frank S. Mayer: Vzpoura proti revoluci dvacátého století (2003), Intelektuál ve veřejném prostoru (2012), Ne, pane premiére (2013).