V. meditace o daru biskupa Václava Malého


Václav Malý *1950, český katolický kněz, od konce roku 1996 byl jmenován pomocným biskupem pražským, svůj život zasvětil službě Kristu, tedy Pravdě, to se promítlo do jeho politických postojů a podepsal Chartu 77 a ztratil státní souhlas, mnoha lidem je znám z moderování manifestací v Praze v roce 1989, je činný jako veřejná osoba a vystupuje v médiích, v rámci své duchovní služby navštěvuje země s nedemokratickými režimy.
Stáhnout dialog:

Krátká setkání nad tématem daru s pražským biskupem Václavem Malým, jenž nabídne pohled na téma daru otevřenosti, tolerance, empatie, celku.

Dialog byl natočen v listopadu 2017 na pražském arcibiskupství Hradčanské náměstí v Praze.

Dar otevřenosti 

Pro pojmenování pravdy je potřebná otevřenost.

Dar tolerance a respektu

Co je podmínkou pro toleranci, ba respekt k druhému?

Dar empatie

Právě schopnost vcítění je tou, která utváří dlouhodobé vztahy. Je tam snaha odpovědět si, co druhá strana prožívá, jak asi přemýšlí o návrzích, které předkládám, jak zakouší realitu?

Dar nahlédnutí celku

Sami jsme celkem a je nutné,abychom v denní realitě reflektovali právě porozumění celku, byť to bude nepohodlné, ba bolestné. Není náhodou právě smysl pro celek planetární záležitost?

 

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.