Poznání času skrz řád

Jak můžeme přistupovat k problematice času? Asi se liší, pokud žijeme běžných životních podmínkách a době vnitřního / společenského omezení. Jana Sieberová, propagátorkou hospicového, se dotýká otázek času v kontextu její práce – pomoci odcházejícím. Zdůrazňuje přítomnost řádu, jenž nám pomůže čas našeho pobytu rozdělit na práci, odpočinek, přátele a také čas pro sebe sama, a … Pokračování textu Poznání času skrz řád

Každý touží po poznání

V době koronavirové je záhodno oslovit někoho z Itálie. Právě tam se ukázalo, jak obtížně, ba v porodních bolestech se rodí lidské poznání a jak my z rodu homo sapines sapiens klopýtáme, jak někdy realita života jde mílovými kroky před námi – těmi z moderní civilizace. Vojtěch Novotný, správce v římského Nepomucena se dotýká triviálních zkušeností, které snad v časech krizových stojí … Pokračování textu Každý touží po poznání

Možné modality čekání

V minulém zkoumání daru času – v módu čekání jsme s Tomášem Mojzisem konstatovali, že je to Tvůrce, kdo trpělivě čeká na jednání člověka. Jak je tomu v případě, pokud sestoupíme na tuto zem a čekáme na člověka, na dívku našeho života, ale i na prostou myšlenku, která nám dá impuls do našeho dalšího konání? Promýšlejme ony modality, jak … Pokračování textu Možné modality čekání

Darování z Boha směřuje ke Stvoření

V době „koronavirové“ nabízíme ztišení s dominikánem Pavlem Mayerem. Právě v těchto dnech si člověk může klást zásadní otázky po smyslu lidského pobytu na této zemi: jak se vztahuje sám k sobě, k nejbližším, k vlastnímu národu, k civilizaci a kosmu vůbec? Je-li odpovědný, mohl by se také tázat: proč on, který má tuto planetu spravovat, „nakládá“ se svěřenými dary, jak nakládá, … Pokračování textu Darování z Boha směřuje ke Stvoření

Dar zdraví pohledem z Hořic v Podkrkonoší

V čtvrtém zastavení jsme se Janou Sieberová, propagátorkou hospicového hnutí zaměřili na téma daru zdraví, který podmiňuje náš život v jeho plnosti. Přiznejme si: naše zdraví není samo sebou. Jsme si vědomi, jak je cenné? Zakoušíme jeho velikost v běžném, všednodenním životě? Jaké jsou projevy zdraví? Jak na nás zdraví promlouvá? Kde všude můžeme získávat zdraví? V přírodě? … Pokračování textu Dar zdraví pohledem z Hořic v Podkrkonoší

Dar přirozenosti?

Jak nahlížet na lidskou přirozenost a přirozenost vůbec? Je žádaná? Jak ji můžeme zakoušet? Je-li život žádaný, poté i přirozenost, není-li život žádaný, pak ani přirozenost. Dle Tomáše Petráčka, kněze a historika, máme v dnešní moderní době větší příležitost projevit se, vyjádřit sebe sama. Nejsou zde limity, které by nás a priori omezovaly. Možná stud, který … Pokračování textu Dar přirozenosti?

Naše paní Božena Němcová

Český národ si připomíná 200 let od úmrtí české spisovatelky Boženy Němcové, která pro nás byla obohacením, ba darem. Jak její slova promlouvají k srdci i rozumu analytikovi politických ideologií? Svou prací šla k člověku, naslouchala a v dobách nejtěžších se snažila uchýlit do vzpomínek, aby ona realita, kterou zakoušela, nebyla tak krutá. Člověk se musí tázat, proč … Pokračování textu Naše paní Božena Němcová

Řeč a naše duše

V druhém setkání přibližuje profesorka Anna Hogenová  dar řeči a jazyka. Řeč člověka je – dle ní – řekou, z níž jedinec žije, prostřednictvím ní protékají všechny intence k horizontu. Zásadní konstatování, jež odráží moudrost: jaká je řeč, takový je duch člověka. I němý člověk má svou řeč, jíž se vztahuje ke světu, byť mu my zdraví … Pokračování textu Řeč a naše duše

Kdo na koho čeká?

Kdo by si představil s čekáním dar času – a to zvláště pokud jde o odpovědi, které člověka trápí? Žijeme ve společnosti, kdy tady a teď je standardem a bez rychlé odpovědi se nám ztrácí horizont  a naše „já“ pociťují nejistotu, ba „tíseň“, „úzkost“, přičemž právě to zásadní se ukazuje, jestliže čekáme. Tomáš Mojzis, protestantský pastor, … Pokračování textu Kdo na koho čeká?

Slovo a jeho překlad

V druhé meditaci o daru slova se Michael Hauser zaměřuje na otázku překladu. Proč? Pro práci pedagoga v oblasti filozofie musíte znát několik cizích jazyků, neboť činnost tohoto druhu vyžaduje širokospektrální záběr. Je logické, že s jazyky díky intenzivní práci srůstáte a předáváte-li své zkušenosti druhým, nabízíte jim i to, k čemu jste dospěl, kam jste během své … Pokračování textu Slovo a jeho překlad