Dar zdraví a význam lázní

Dotkněme se s lékařkou Jitkou Ferbrovou a spolumajitelkou lázeňského resortu Tree of Life – tématu daru zdraví a lázní. Dialog byl veden 20. září 2018 v pracovně Jitky Ferbrové v Lázní Bělohrad Dar zdraví a význam lázní Čím jsou pro nás lázně, jak je využíváme pro své zdraví? Dr. Ferbrová opouští po roce 1989 obor anesteziologie a přechází … Pokračování textu Dar zdraví a význam lázní

Evropská duchovní zastavení Marka O. Váchy – I. část

Evropa má mnoho podob a s doktorem Markem Váchou jsme se vydali objasnit tu, která je mu vlastní, kterou promýšlí a snaží se i žít. „První co mě napadne, jsou slova Fabrice Hadjadj: Andělé nemají přízvuk, ale my, lidé, přízvuk máme. Je to můj kontinent, kde se cítím doma.“ – k otázce co Evropa asociuje „Velký otazník … Pokračování textu Evropská duchovní zastavení Marka O. Váchy – I. část

Dar modlitby a kardinál Tomáš Špidlík

Modlitba očima pastora církve adventistů. Jedná se o základní úkon, jímž se vztahujeme k Pánu, ovšem jaká by měla být, jak k ní přistupovat, aby opravdu propojovala člověka s Tvůrcem? Dialogy byl natočen v květnu roku 2018  prostorách adventistické církve v Poděbradech Modlitba inspirována kardinálem Tomášem Špidlíkem Kardinál Tomáš Špidlík většinu svého života strávil mimo svůj vlast, ale myšlenkami byl … Pokračování textu Dar modlitby a kardinál Tomáš Špidlík

IV. meditace o daru očima biskupa Václava Malého

Pražský biskup Václav Malý nabízí pohledy na dary dialogu a ticha. Buďme jim otevřeni. Dialog byl natočen v listopadu 2017 na pražském arcibiskupství Hradčanské náměstí v Praze. Dar dialogu Často vyslovuje tvrzení o postojích druhých, ale málo se snažíme pochopit příčiny myšlení a konání druhého. Vzniká tak nebezpečí monologu a možností vyhýbání se druhému. Dialog je umění, … Pokračování textu IV. meditace o daru očima biskupa Václava Malého

Drobné audity naší přítomnosti v Evropě – III. část – Periferie – Politika – Media

V tomto auditu k téměř třem desetiletím svobody po otázce „Demokracie“ následuje téma Češi na periferii ve středu Evropy, Politika v Čechách, Média a jejich role …     Dialog byl nahrán na podzim 2018 v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Periferie ve středu Evropy Proč se stáváme periferií Evropy, byť náležíme středu – hledíme-li … Pokračování textu Drobné audity naší přítomnosti v Evropě – III. část – Periferie – Politika – Media

Genese daru očima přírodovědce – I. část

Jak nahlíží na obecnou podobu dar fyzik profesor Univerzity Palackého – Jan Peřina, jehož pole výzkumu je optika? Sám byl tím, kdo byl oceněn za dary, jimiž sloužil a stále slouží naší společnosti. „Dary můžeme vnímat jako výrazné vlastnosti osoby.“ – definice daru Jana Peřiny „Jsou někteří lidé, kteří při darování vyžadují publicitu. Ne nadarmo … Pokračování textu Genese daru očima přírodovědce – I. část

Čas je běžec s dlouhým krokem – O daru času – I. část

Mons. Vladimír Hronek je v kruzích katolické církve znám svým poznáním, které vychází ze životní praxe, ze služby, z nasloucháním druhému i z četby knih. I zdánlivě obyčejná témata se mění v cosi, co člověka povznese a dá mu sil do dalších dní pozemské poutě. Takovým je zastavení u Daru času. Dialog byl natočen v adventu roku 2018 … Pokračování textu Čas je běžec s dlouhým krokem – O daru času – I. část

III. meditace o daru očima biskupa Václava Malého

Krátká setkání s pražským biskupem Václavem Malým, jenž nabídne orientaci v oblastech, které jsou v běžném životě neprávem přehlížené, byť jsou podstatné. Dialog byl natočen v listopadu 2017 na pražském arcibiskupství Hradčanské náměstí v Praze. Dar odpovědnosti   Necítíme občas vnitřní provinění, když slyšíme slovo odpovědnost? A proto je nutné o ní hovořit a tematizovat dar odpovědnosti, protože ne … Pokračování textu III. meditace o daru očima biskupa Václava Malého

O nesamozřejmosti daru s Miloslavem Bednářem – I. část

Co je dar?   „Jde o uskutečňovanou možnost života. Před námi se tak odkrývají možnosti, jak se jsoucím – tedy darem, naložit, jak se k němu postavit.“ – asociace daru „Obstarávající modus – způsob života se čas od času narušuje, ale my v tom periodickém narušování obstarávací rutiny vidíme nepatřičnost. Jeho narušování totiž ukazuje, že právě život … Pokračování textu O nesamozřejmosti daru s Miloslavem Bednářem – I. část

Jan Palach – jeden z Janů české historie

Roman Joch připomíná 50 let sebeupálení Jana Palacha – studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Již snad nepotřebujme zápalné oběti, ale statečnost všedních dnů, která je s to čelit zlu, někdy zlu systémovému a organizovanému. Dialog byl nahrán 17. ledna 2019 v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Jan Palach – úvod Co … Pokračování textu Jan Palach – jeden z Janů české historie