Metody a místa poznání

V době pravidelného letního odpočinku zařazujeme téma vzdělání a školství s Miloslavem Bednářem jako cesty k poznání a kultivace jedince, společenství, v němž se nachází. Důvodů je několik: oblast je často ve společnosti zastoupená: každý politik hovoří o důležitosti vzdělání a nutnosti podpory vzdělávací soustavy, abychom byli konkurenceschopní a díky němu si možná zajistili růst Růstu, pedagogové mají prestiž … Pokračování textu Metody a místa poznání

Co znamená mluvit i myslet anglicky?

S darem slova souvisí i znalost cizích jazyků. Pastor Tomáš Mojzis žil od čtrnácti let v Americe a opustil svůj rodný jazyk, aby našel angličtinu, v níž začal myslet a později, aby opět nalezl češtinu. Je milé, že český jazyk nezavrhl, ovšem vytvořil si k němu odlišný vztah – a to kvůli abstraktnímu myšlení. Čeština … Pokračování textu Co znamená mluvit i myslet anglicky?

Právě malé dary pomáhají měnit život nejchudším

Jak řešit problém velmi chudých? Nad tímto tématem se zamýšlí Kritína Třešková, právnička, nyní koordinátorka projektu Mary´s Meals v České republice? Nepřímo se její slova dotýkají limitů chudoby a bohatství obecně. Záměr začínal prostě – v malé skotské boudě si jeden uvědomělý věřící Skot Magnus Macferlane – Barrow řekl, že pomoc těm nejpotřebnějším nevyžaduje velké instituce, objemné … Pokračování textu Právě malé dary pomáhají měnit život nejchudším

Římské zamyšlení nad darem tvořivosti

Katolický kněz působící v Itálii Vojtěch Novotný si nyní všímá daru tvořivosti. Co je „tvořivost“ a jaké má podoby? Jak souvisí s ostatními dary? Není tvorba čímsi zásadním pro člověka, jenž má odpovědně spravovat zem a předávat ji dalším generacím? Právě v době koronavirové krize se člověk musí více tázat: jak se zhostit skutečnosti, aby dokázal padající … Pokračování textu Římské zamyšlení nad darem tvořivosti

Slovo podruhé …

Opětovně jsme usedli s Michaelem Hauserem k otázkám spojeným se slovem. Není zvláštní, že pokaždé člověk odhalí nové pohledy – a to díky dotýkání se podstaty skutečnosti, která je asi nevyčerpatelná. Možná díky ní člověk žije – a co více má touhu žít. Slovo, zabýváte-li se jím opravdově, vás vede k usebírání skutečnosti, kde právě člověk – subjekt … Pokračování textu Slovo podruhé …

Děti a slova

Opět se s Tomášem Mojzisem vracíme ke slovům, avšak nyní k těm, která učí své děti, jaké by měly znát, aby byly tím, kým mají být. Podle něho nejde jen o slova, ale koncepty myšlení, s nimiž operujeme ve světě. Jeho přístup uvádí: kéž by mé děti uměly milovat, snad v budoucnu i obětovat se pro druhé. Jaký … Pokračování textu Děti a slova

Život na úpatí Lužických hor

S dominikánem Pavlem Mayerem se v druhém setkání budeme zabývat „darem života“. V jeho pojetí je život, že jsme, že máme možnost pobytu v těchto místech, že máme schopnost sebe-uvědomění, neskutečným dobrem. Tuto skutečnost mohou potvrdit ti, kteří prošli útrapami života a vyvázli i z nástrah například koronaviru. Uvědomíme-li si tento fakt, můžeme se podívat do prostoru a … Pokračování textu Život na úpatí Lužických hor

Existuje dar utvářet společenství?

Hořické zastavení s Janou Sieberovou se nyní dotýká problematiky společenství. Bez něho bychom nezmohli prakticky nic. S nadsázkou můžeme říci, že díky společenství jsme lidmi ve své velikosti. Kdo se straní, nebude využit jeho potenciál, jenž se umocňuje právě kooperací. Pro ředitelku hospice je společenství živý organismus, jenž je ovlivňován charaktery, vlastnosti jednotlivců. Ti, kteří se na … Pokračování textu Existuje dar utvářet společenství?

Důležitá slova?

Končí nám doba karantény a po koronavirové vlně svět pozvolna obnovujeme naše původní rozvrhy životů. S Tomášem Mojzisem jsme se snažili dotknout spojení „důležitá slova“. Byla pro nás jiná před obdobím koronaviru a po něm? V dialogu jsme uvedli jako důležité slovo „Bůh“. Možná jsme slovem Bůh zastřeli mnohé a způsobili jsme, že postřehy nebudou vyslechnuty. Bůh … Pokračování textu Důležitá slova?

Hodnota básně

Jsme ve velikonočním čase a stárnoucí kněz Mons. Vladimír Hronek si všímá daru slova – básně. Jaká má báseň parametry? Jak obohacuje lidský život? Jaké by bylo boží slovo, kdyby v sobě nemělo prvky básně?  Není náhodou poezií samotné Desatero? Jeho odpověď je prostá: poezií je celé dílo Stvoření. Dialog byl natočen v létě roku 2019. V mapování … Pokračování textu Hodnota básně