Dar slova z lázeňského Podkrkonoší

Doktorka Jitka Ferbrová z Lázní Bělohradu je velmi vnímavá žena, která pro uskutečnění svých záměrů užívá citlivá slova. Ano, zdánlivě banální teze, avšak zásadní pro pochopení faktu, že již slovo znamená čin. Jako lékařka dotýká se otázky milosrdné lži, jež přijímá. Uvádí, že přibližně polovina lékařských výkonů je léčba slovem. Lékař má naslouchat, analyzovat a navést … Pokračování textu Dar slova z lázeňského Podkrkonoší

K logice daru

Rozvoj lidství je podmíněn darováním, tvrdí Tomáš Petráček, historik a kněz působí v nejen na Univerzitě Hradci Králové. Jak tomu rozumět? Nebudeme-li vycházet ze sebe, naše mohutnosti, které máme, které získáme, budou ochabovat, čímž budeme ztrácet nejen mi jako jednotlivci, ale i společnost. Úvahy o daru jsou součástí velkého projektu křesťanství, který trvá více jak 2 … Pokračování textu K logice daru

Dar slova očima publicisty

„Snaží-li se člověk pojmenovávat skutečnost, ale obsah slov nemá plně definován, má jej pokřivený, lidé mu nebudou věřit a jedinec bude třeba i zesměšňován,“ tvrdí Antonín Randa, publicista a realizátor projektu Cesta 121. Právě s ním se zastavujeme u tématu daru slova – proč je pro nás darem? Jak se tento dar projevuje v jeho životní cestě? … Pokračování textu Dar slova očima publicisty

Dar odchodu viděný z Hořicka

V prvním zastavení u tématu daru se Jana Sieberová, propagátorka hospicového hnutí se zabírala darem života. Nyní se dotýká daru odchodu. Vychází z logiky – že na světě je počátek a také konec. Když se blížíme ke konci, máme zájem paradoxně žít a toužíme po věčnosti – jak je utvořena naše duše. Jana Sieberová se táže: proč … Pokračování textu Dar odchodu viděný z Hořicka

Dar poznání a otázky o významu utrpení

Kněz na odpočinku – Mons. Vladimír Hronek rozkrývá otázky, které vystihují část našeho lidského údělu. Toto zastavení se týká otázky utrpení, jeho poznání, možná „daru utrpení“. Lidská mysl je nenechavá, poznává svět a neustále si vytváří „lepší“ obrazy, jež někdy nekorespondují se skutečností, z níž pramení i utrpení. Když zažíváme nepříznivý vývoj, tážeme proč? Proč zrovna … Pokračování textu Dar poznání a otázky o významu utrpení

Čas s chudákem

Tomas Mojzis, zástupce wesleayanské církve, se dotýká situace „být s chudými“, času, který si na ně vyhrazujeme. Kdo je na této zemi chudý a kdo bohatý? Kde jsou měřítka, která nás vedou ke správnému pochopení chudoby? Nejsou někdy ti nejbohatší největšími chudáky? Je cesta do chudoby a bídy dána systémem? Aktivitou, či pasivitou jedince? Jak někdy … Pokračování textu Čas s chudákem

Dar dialogu a utváření společenství

Miloslav Bednář v posledním zastavení u tématu daru se zastavuje u dialogu, jeho významu v našem životě, z čehož vyplývá i schopnost vzniku společenství. V dialogu vidí pedagogický hovor – řeč v systému otázek a odpovědí, jež vede od viditelnosti k neviditelnému světu, kam se snaží naše „Já“ dosáhnout. Dialog je vzácný a aby byl veden odpovídajícím způsobem s druhými, … Pokračování textu Dar dialogu a utváření společenství

Práce a řízení lázeňského společenství

Jitka Ferbrová, lékařka a spolumajitelka resortu Lázní Bělohrad prošla světem a nabízí střízlivý pohled na život, ale nejen ten. Zeptali jsme se jí, jak se zhošťuje koordinace práce, aby lázně dělaly dobré jméno městu – Lázním Bělohrad i regionu? Jaký je přístup vedení, a co vyžadují od svých zaměstnanců? Jaké jsou například sdílené hodnoty? Nejedná … Pokračování textu Práce a řízení lázeňského společenství

Dar je především darem života

Zakladatelka domácího hospice Duha v Hořicích – Jana Sieberová a propagátorka důstojného odcházení spojuje se slovem dar – dar života. Byl nám dán do opatrování, a proto s ním máme patřičně nakládat. Dárce v jejím podání není skrytý, ale je jím Bůh, který má s námi specifický záměr, jež během života odhalujeme. Pro pochopení samotného života je vhodné … Pokračování textu Dar je především darem života

Darování jako jedna z cest osvobození

Jindřich Kabát – klinický psycholog rozebírá dar i proces darování a upozorňuje, že toto téma v něm vyvolává „mentalitu dítěte“, které je schopno autenticky žít darem, kdy je na straně obdarovaného, avšak dospělý člověk je charakteristický tím, kdo stojí na druhém břehu – obdarovává. Dokážeme-li tyto dva póly v sobě uchovávat, budeme zakoušet životní energii, která prospívá … Pokračování textu Darování jako jedna z cest osvobození