O pohledu na lidský svět

Po čase se – v době problematické a nesamozřejmé – opět setkáváme s českou filozofkou Annou Hogenovou, abychom pohovořili o významu samozřejmosti a nesamozřejmosti v našem životě. Proč někdy potřebujeme samozřejmost? Je zásadní? Kdy raději uvést naše bytí do nesamozřejmosti a co se právě skrze ní objevuje. Hned v počátku Anna Hogenová tvrdí:  Samozřejmost je většinou pochopena jako jeden … Pokračování textu O pohledu na lidský svět

Dar peněz

Peníze, slovo, kterému rozumí asi každý – mladý i starý, byť ne každý mu dává stejný význam. Jaký význam má pro stárnoucího ekonoma Jaroslava Macháčka z pražské VŠE? Krátké osobní vyznání: peníze mohou udržet člověka při životě, ale raději směřuji svou energii, svůj um k poznání podstat věcí, než abych vytvářel vztah k něčemu pomíjivému, co … Pokračování textu Dar peněz

Bláznění v tomto světě a jeho proměny

Slovo bláznění, bláznovství v našich hovorech vyslovujeme, rozhodně není ničím, s čím bychom asi šetřili. Ostatně každý má v sobě představu o jisté normalitě, a pokud je narušena, již stavy kolem nás i v nás – a to zpětně – označujeme za projevy bláznovství. Tomáš Holub se domnívá, blázní ten, kdo nevnímá souvislosti, jak se opravdu nachází. Bohužel někteří … Pokračování textu Bláznění v tomto světě a jeho proměny

Kairos a chronos

Prožíváme prázdniny a mnozí z nás přerušili běžný chod života sháňkou za obživou a vydali se na místa, která se míjí se všedností. S Tomášem Mojzisem se zamýšlíme nad prožíváním času a skrze něj nacházení rovnováhy v životě. S termínem času se dotýkáme relativity. Rozhoduje subjekt, který prožívá – a to, co je pro jednoho vznešené, krásné, může pro … Pokračování textu Kairos a chronos

Jméno jako uvědomění si, kdo jsem

Tento rok zahajujeme pásmo o duševním zdraví. První účastníkem se stal Mons. Tomáš Holub a doufám, že přijdou i další. V tomto projektu bychom rádi zjistili určující prvky duševního zdraví a zeptali se, jak v našich životech věnujeme pozornost právě duševnímu zdraví. V první části probíráme téma člověka vztahu k sobě samému, neboť sebepojetí je zásadní a otevírá … Pokračování textu Jméno jako uvědomění si, kdo jsem

Doteky věčnosti, nekonečna a poznání

Kde se ukazuje věčný Bůh, dopouští-li nesnesitelná utrpení, kterým my lidé nedokážeme čelit, což se zjevuje v případu koronavirové krize, jejíž konec je otevřený a neznáme odpověď? Možná jedinou relevantní, avšak pro některé neuspokojivou máme tuto: žijme plně, odevzdaně druhému a minimálně plýtvejme časem. Ano, při jakékoliv činnosti zpětně zjistíme, že jsme promarnili čas a … Pokračování textu Doteky věčnosti, nekonečna a poznání

Dar (včasného) odchodu

Koronavirová krize opětovně lidem přiblížila téma smrti, odchodu nejen z tohoto světa – a to hlavně v místech, kde na ni nebyli lidé připraveni. Doktorka Ferbrová z Lázní Bělohradu téma nahlíží z hlediska medicínského a poukazuje na význam přirozeného života, který není uměle udržován. Zdůrazňuje, že člověk žije plnohodnotný život, pokud sám jedinec je schopen řešit problémy života, je … Pokračování textu Dar (včasného) odchodu

Slib jako dar, či prokletí?

České přísloví hovoří jasně: sliby – chyby. Spojení vychází ze zkušenosti tohoto světa, v němž málo toho, k čemu se přihlásíme, dojde k naplnění ve své dokonalosti. Duchovní Mons. Vladimír Hronek prošel tímto světem, dotkl se mnohých skvostů – ducha, umění, kde právě slib a oddání se Vyššímu vytvářelo nezměrné hodnoty, které lidé právem obdivují, ovšem ti si … Pokračování textu Slib jako dar, či prokletí?

Dar financí a neziskový sektor

Po delší době nabízíme pohled Jany Sieberové, která vede Hospic Duha v Podkrkonoší. Vysvětluje základní přístup jak z malých prostředků vytvořila fungující společnost, která žije z darů jednotlivců a firem a je schopna rozvoje a udržení kvality nabízených služeb. Poukazuje, že ani po více jak deseti letech tato malá společnost s bohulibými aktivitami nemá smluvní vztah s pojišťovnami … Pokračování textu Dar financí a neziskový sektor

Metody a místa poznání

V době pravidelného letního odpočinku zařazujeme téma vzdělání a školství s Miloslavem Bednářem jako cesty k poznání a kultivace jedince, společenství, v němž se nachází. Důvodů je několik: oblast je často ve společnosti zastoupená: každý politik hovoří o důležitosti vzdělání a nutnosti podpory vzdělávací soustavy, abychom byli konkurenceschopní a díky němu si možná zajistili růst Růstu, pedagogové mají prestiž … Pokračování textu Metody a místa poznání