Dar života? Poznání smyslu života jako života samého

Tomáš Petráček, kněz a historik, se zastavuje u daru života. Táže se, jak uchopit to, co žijeme, aby naše bytí bylo darem a mohli jsme vykračovat ke vzácnému Ty? Pro popis života vychází kněz z Boha, Nejsvětější Trojice, která je pro něj základem bytí a života, jež má zájem se sdílet a předávat se dál. Dialog … Pokračování textu Dar života? Poznání smyslu života jako života samého

Nemusíme umírat v nemocnicích

Ve čtvrtém zastavení jsme se s Janou Sieberovou, zakladatelkou hospice Duha, snažili nabídnout pohled na kvalitu péče, které poskytují většinou neziskové organizace, a tu, které jsou více napojeny na rozpočet státu. V čem se liší ono pečování o umírající? Jakou má kvalitu? Zaručuje dostatečnou důstojnost? Hospic nabízí přívětivý pocit domova, což pro člověka, jenž ví, že jeho … Pokračování textu Nemusíme umírat v nemocnicích

Jak na čas? Dbát na důležitost činností

Jan Bubeník je jedním ze studentů revolučního roku ´89, jenž se dvacet let živí jako specializovaný personalista – headhunter. Je velmi vytížený, a proto bylo na úvod zvoleno téma času. Mohl jsem být odmítnut, ale byl jsem přijat. V souvislosti se smysluplným využití času cituje Stephena Coveyho, jenž upozorňuje, že v životě hrajeme několik rolí. Je nutné … Pokračování textu Jak na čas? Dbát na důležitost činností

Vzácné a o to obohacující

Tomas Mojzis, prošel konverzí v Americe a své zkušenosti zvěstování si přivezl do své staronové vlasti. Debatujeme dar času a zaměřili jsme se na prožívání času s přáteli a s Pánem, jenž nám mnohé dal a jemuž jsme vázáni. Dialog byl nahrán v během jara roku 2019 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy … Pokračování textu Vzácné a o to obohacující

Péči je nutné nabídnout blízkost

V třetím zastavení u otázky daru se Jana Sieberová, propagátorka hospicového hnutí, zaměřila na dar péče, který ji naplňoval a naplňuje život. Co je to pečovat? Jaká má být péče, aby byla péčí – a ne škodlivými akty, které zhoršují stav nemocného? Neměli bychom se tázat, čím obohatíme nemocného a čím nemocný obohatí nás? S paní Janou … Pokračování textu Péči je nutné nabídnout blízkost

Dar slova z lázeňského Podkrkonoší

Doktorka Jitka Ferbrová z Lázní Bělohradu je velmi vnímavá žena, která pro uskutečnění svých záměrů užívá citlivá slova. Ano, zdánlivě banální teze, avšak zásadní pro pochopení faktu, že již slovo znamená čin. Jako lékařka dotýká se otázky milosrdné lži, jež přijímá. Uvádí, že přibližně polovina lékařských výkonů je léčba slovem. Lékař má naslouchat, analyzovat a navést … Pokračování textu Dar slova z lázeňského Podkrkonoší

K logice daru

Rozvoj lidství je podmíněn darováním, tvrdí Tomáš Petráček, historik a kněz působí v nejen na Univerzitě Hradci Králové. Jak tomu rozumět? Nebudeme-li vycházet ze sebe, naše mohutnosti, které máme, které získáme, budou ochabovat, čímž budeme ztrácet nejen mi jako jednotlivci, ale i společnost. Úvahy o daru jsou součástí velkého projektu křesťanství, který trvá více jak 2 … Pokračování textu K logice daru

Dar slova očima publicisty

„Snaží-li se člověk pojmenovávat skutečnost, ale obsah slov nemá plně definován, má jej pokřivený, lidé mu nebudou věřit a jedinec bude třeba i zesměšňován,“ tvrdí Antonín Randa, publicista a realizátor projektu Cesta 121. Právě s ním se zastavujeme u tématu daru slova – proč je pro nás darem? Jak se tento dar projevuje v jeho životní cestě? … Pokračování textu Dar slova očima publicisty

Dar odchodu viděný z Hořicka

V prvním zastavení u tématu daru se Jana Sieberová, propagátorka hospicového hnutí se zabírala darem života. Nyní se dotýká daru odchodu. Vychází z logiky – že na světě je počátek a také konec. Když se blížíme ke konci, máme zájem paradoxně žít a toužíme po věčnosti – jak je utvořena naše duše. Jana Sieberová se táže: proč … Pokračování textu Dar odchodu viděný z Hořicka

Dar poznání a otázky o významu utrpení

Kněz na odpočinku – Mons. Vladimír Hronek rozkrývá otázky, které vystihují část našeho lidského údělu. Toto zastavení se týká otázky utrpení, jeho poznání, možná „daru utrpení“. Lidská mysl je nenechavá, poznává svět a neustále si vytváří „lepší“ obrazy, jež někdy nekorespondují se skutečností, z níž pramení i utrpení. Když zažíváme nepříznivý vývoj, tážeme proč? Proč zrovna … Pokračování textu Dar poznání a otázky o významu utrpení