Dar modlitby, připomenutí kříže, tajemství nevyslovitelného

Dotkněme se daru modlitby jako fenoménu času, prostoru a dechu duše. Nechme promluvit mladého teologa Vojtěcha Novotného působícího v římském Nepomucenu, který slova orientovaná k Tvůrci vyslovuje s vážností, procítěností, vroucností, láskyplností, tichou radostí i ochotou oběti.   Dialog byl nahrán v jarním dni 2018 na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Modlitba – úvod Jak modlitbu vymezujeme? Je darem pro … Pokračování textu Dar modlitby, připomenutí kříže, tajemství nevyslovitelného

Síla kouzelných slov

Stárnoucí kněz se zamýšlí nad důležitostí kouzelných slov pozdrav, popros, poděkuj. Jsou to slova zákona 3 P. Co bychom si počali bez těchto klíčů k lidské duši a skrytému řádu lidství, avšak někteří z nás je vyslovují tak, že negujeme původní obsah slov. Pamatujme na to, pokud máme na světě žít s druhými, kteří nám mohou pomoci nadlehčit … Pokračování textu Síla kouzelných slov

Výzvy přírody i společnosti

Starý profesor Zdeněk Kučera vzpomíná na první doteky vody, hledá v nich skrytá poselství, která nám v běžném životě unikají. Vede nás po vlastech československých, ale i biblických. Zavádí nás do dětství, v němž voda byla spojena s radostí a spojovala jej s nejbližšími. Své úvahy směřuje k nerovnováhám světa a nutnosti nápravy. „Člověk od počátku ji viděl v její stvořenosti – … Pokračování textu Výzvy přírody i společnosti

Lze být přirozený v nepřirozeném světě?

S lékařkou Jitkou Ferbrovou a spolumajitelkou lázeňského resortu Tree of Life – tématu daru přirozenosti, jíž je součástí daru života. Dialog byl veden 20. září 2018 v pracovně Jitky Ferbrové v Lázní Bělohrad Dar přirozenosti Co znamená přirozenost v době skrytého marketingu, v době manipulace, v době otevřené přetvářky? Toužíme být opravdu přirození? Není pak ona přirozenost velkým darem, který znepokojuje … Pokračování textu Lze být přirozený v nepřirozeném světě?

V. meditace o daru biskupa Václava Malého

Krátká setkání nad tématem daru s pražským biskupem Václavem Malým, jenž nabídne pohled na téma daru otevřenosti, tolerance, empatie, celku. Dialog byl natočen v listopadu 2017 na pražském arcibiskupství Hradčanské náměstí v Praze. Dar otevřenosti  Pro pojmenování pravdy je potřebná otevřenost. Dar tolerance a respektu Co je podmínkou pro toleranci, ba respekt k druhému? Dar empatie Právě schopnost … Pokračování textu V. meditace o daru biskupa Václava Malého

„Americký“ čas protestantského pastora

O daru času ve světě radosti i ne-času očima protestantského pastora Tomase Mojzise. Dialog byl nahrán v počátku roku 2019 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy International Church. Dar času – úvodní vymezení Jak vnímat čas lidský i božský? Jak se oba liší a případně jak čas lidský proměňovat za božský? … Pokračování textu „Americký“ čas protestantského pastora

Darem je vše, co máme od Stvořitele – I. meditace biskupa Radkovského

Dialog o daru s biskupem Františkem Radkovským, teologem, ale i matematikem  – jak přistupovat k samotnému slovu dar, jaký je vztah daru a Boha a jak ono napětí zdravě a prospěšně využívat pro lidský život. „Dar je důvod, proč něco existuje.“ – principiální poukázání na dar jako na potenci, kterou máme v životě moudře využívat. „Celý projekt může … Pokračování textu Darem je vše, co máme od Stvořitele – I. meditace biskupa Radkovského

Dary v životě přírodního vědce – III. část

Fyzik profesor Univerzity Palackého – Jan Peřina, laureát ceny NEURON, se zamýšlí nad dary rozumu, citu, intuice, ticha, tolerance a života samotného – co znamenaly v jeho osobním životě. „K něčemu docházíte, avšak cesty nebývají jednoznačné.“ – k otázce rozumu a citu „Když se člověk vytrénuje, může si vytvořit ticho sám v sobě a přestane vnímat hluk, šum a … Pokračování textu Dary v životě přírodního vědce – III. část

Letory a čas v daru tvořivosti

Starý a moudrý kněz a zároveň poděbradský probošt Vladimír Hronek rozpráví nad tématem daru tvořivosti – jak mohou do tvořivosti promluvit letory člověka a také jak se vývoj člověka podepisují věkové skupiny? Teze: „Flegmatik může mít ohromnou výhodu, že u činnosti, která je prováděná nedojde k vykolejení.“ – charakteristika osobnosti „U extroverta platí: slova předchází myšlenky, … Pokračování textu Letory a čas v daru tvořivosti

Meditace o daru času – I. část

Čas je společně s prostorem zásadní pro rozvrh lidského jednání a tedy i pro uchopení lidské svobody. Uvažujme s Michaelem Hauserem o něm jako daru a zjistíme, jak málo samotný „fenomén času“ vnímáme, promýšlíme. Prostě „je“ a musíme se s ním vypořádat. Ostatně cosi v této intenci pronášel i sv. Augustin, když tvrdil ve svých Vyznání: „Přestože čas nedokážeme … Pokračování textu Meditace o daru času – I. část