Význam řádu a struktury

Jaké je to se zastavovat u slova řád, zvláště je-li člověkem či společenstvím narušován je přetvářen ve strukturu? Období před rokem 1989 nebylo řádem ale „strukturou“, jež narušila ten „přirozený“ řád a lidé vykonali mnohé, aby se stav po roce 1989 zdravě normalizoval. Biskup Tomáš Holub slova zasazuje do linie křesťanské a klade si otázku: … Pokračování textu Význam řádu a struktury

Čekání dělá život krásnější

S fenoménem čekání se setkává každý z nás a u mnohých způsobuje nevoli, trable v denním rozvrhu, ale může nás uvést k poznání důležitých skutečností, na nichž bychom jinak v životě nepřišli. Tomáš Mojzis, protestantský pastor, se snaží českou zkušenost obohatit o americkou. Táže se: nevytrácí se nám koncept čekání? Proč? Není to způsobeno vymoženostmi civilizace? O co se ochuzujeme, … Pokračování textu Čekání dělá život krásnější

Slova jsou cestou k imaginaci

Kdy jindy dát prostor daru Slova než o Vánocích, kdy se Slovo stalo Tělem. Narodil se Spasitel. Profesorka Anna Hogenová analyzuje dar slova, abychom jej dokázali přijmout do svého života a pracovat pro obec. Snažme se pochopit fakt, že slovo nás nutní k nahlédnutí skutečnosti prostřednictvím „usebírání“, což znamená, že z mnohého vytvoří naše mysl jednoduché, … Pokračování textu Slova jsou cestou k imaginaci

Tvořivé slovo, nebo spektákl?

Dialog, který právě otevíráte, se týká daru slova – jazyka a světa, který člověk skrze uvedené vytváří. Věta, kterou jste přečetli, zní banálně, ale Michael Hauser poukáže ve svém přístupu na nejednoznačnost, kterou my lidé během všedního života příliš nevnímáme. Užíváme mnoho slov a neuvědomujeme si, že slovo, či lépe věty z nich složené mají nést … Pokračování textu Tvořivé slovo, nebo spektákl?

Hodnoty roku 1989 – hodnotami věčnými?

Biskup Tomáš Holub promýšlí slova, která byla pouze zmíněna v prvním dialogu, neboť s nimi byla spojena pozitivní atmosféra předání moci na konci roku 1989. Jakou nejvyšší hodnotu považuje pan biskup a proč? Odpověď čerpá z biblického poznání: kdo miluje, poznává Boha, čímž je to láska, a proto snad Václav Havel intuitivně prohlásil: „Pravda a láska musí zvítězit … Pokračování textu Hodnoty roku 1989 – hodnotami věčnými?

Dar života? Poznání smyslu života jako života samého

Tomáš Petráček, kněz a historik, se zastavuje u daru života. Táže se, jak uchopit to, co žijeme, aby naše bytí bylo darem a mohli jsme vykračovat ke vzácnému Ty? Pro popis života vychází kněz z Boha, Nejsvětější Trojice, která je pro něj základem bytí a života, jež má zájem se sdílet a předávat se dál. Dialog … Pokračování textu Dar života? Poznání smyslu života jako života samého

Nemusíme umírat v nemocnicích

Ve čtvrtém zastavení jsme se s Janou Sieberovou, zakladatelkou hospice Duha, snažili nabídnout pohled na kvalitu péče, které poskytují většinou neziskové organizace, a tu, které jsou více napojeny na rozpočet státu. V čem se liší ono pečování o umírající? Jakou má kvalitu? Zaručuje dostatečnou důstojnost? Hospic nabízí přívětivý pocit domova, což pro člověka, jenž ví, že jeho … Pokračování textu Nemusíme umírat v nemocnicích

Jak na čas? Dbát na důležitost činností

Jan Bubeník je jedním ze studentů revolučního roku ´89, jenž se dvacet let živí jako specializovaný personalista – headhunter. Je velmi vytížený, a proto bylo na úvod zvoleno téma času. Mohl jsem být odmítnut, ale byl jsem přijat. V souvislosti se smysluplným využití času cituje Stephena Coveyho, jenž upozorňuje, že v životě hrajeme několik rolí. Je nutné … Pokračování textu Jak na čas? Dbát na důležitost činností

Vzácné a o to obohacující

Tomas Mojzis, prošel konverzí v Americe a své zkušenosti zvěstování si přivezl do své staronové vlasti. Debatujeme dar času a zaměřili jsme se na prožívání času s přáteli a s Pánem, jenž nám mnohé dal a jemuž jsme vázáni. Dialog byl nahrán v během jara roku 2019 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy … Pokračování textu Vzácné a o to obohacující

Péči je nutné nabídnout blízkost

V třetím zastavení u otázky daru se Jana Sieberová, propagátorka hospicového hnutí, zaměřila na dar péče, který ji naplňoval a naplňuje život. Co je to pečovat? Jaká má být péče, aby byla péčí – a ne škodlivými akty, které zhoršují stav nemocného? Neměli bychom se tázat, čím obohatíme nemocného a čím nemocný obohatí nás? S paní Janou … Pokračování textu Péči je nutné nabídnout blízkost