Dar – smysluplně využitý potenicál – I. část

Je čas odpovídat – je čas na Respondeo … Místo, kde slyší druhé. Představení důležitého spolku, který pomáhá občanům při řešení jejich životních otázek. Působí ve středních Čechách s orientací na Polabí. Dialog byl natočen koncem října 2017, centru Respondeo z.s. na Náměstí Přemyslovců 14 / 11, v Nymburku, sídle společnosti Dar – úvodní zamyšlení S čím vším je spojen … Pokračování textu Dar – smysluplně využitý potenicál – I. část

Autorita a dar tvořivosti očima duchovního

Pár poznámek k autoritám a daru tvořivosti. Teze: „Pokud máme Desatero – to je ve své podstatě model – plán tvořivosti. Bůh je nejvyšší autoritou, která dává lidstvu všeobecně – bez ohledu na víru, nevíru – zásady, jež má člověk naplňovat.“ – o normě v tvořivosti „Každému je jasné, že pokud žádám zásadní, bude to ode mě … Pokračování textu Autorita a dar tvořivosti očima duchovního

I. meditace o daru biskupa Václava Malého

Dar ve společnosti není plně tematizován, byť jde o obohacení života. Dialog byl natočen v listopadu 2017 na pražském arcibiskupství Hradčanské náměstí 56 / 16, Praha 1 Dar v obecné podobě Jak přišel dar do života Václava Malého? Jak jej začal vnímat? Pro pana biskupa Malého je zásadní dar života, na kterém nemáme zásluhu. Je tento dar … Pokračování textu I. meditace o daru biskupa Václava Malého

Dar vody a Kalifornie

Budiž voda! Dialog byl nahrán v úterý 31. října 2018 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy International Church. Dar vody – Kalifonie Téma vody je zásadní pro život. Jak o ní pečují v místech, kde mnoho dní neprší? Právě Kalifornie se stala domovem pastora, než přešel do České republiky. Otázkami Daru … Pokračování textu Dar vody a Kalifornie

Dar života v osidlech boje nejen o hodnoty života

I armáda jako celek může počítat s životem věčným. Dialog byl natočen v pátek 3. srpna 2018 v prostorách biskupství nám Republiky 234 / 35, Plzeň Dar života a armáda  Jak nahlíží na život ten, kdo duchovně doprovázel vojáky? Nač je kladem důraz? Co rozhoduje? Jaké hodnoty se v armádě obhajují? Je to obětovat život? Naslouchejte … S biskupem … Pokračování textu Dar života v osidlech boje nejen o hodnoty života

Dar skromnosti v jídle

Při stravování mysli na rovnováhy, abys když skončíš, měl možnost něco drobného sníst Dialog byl nahrán v 19. června 2018 odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Dar skromnosti – v jídle Jak přistoupit ke konzumaci jídla, abychom byli nasyceni, ale ne přesyceni? Jsou mezi námi i ti, kteří mají zájem žít ve společnosti … Pokračování textu Dar skromnosti v jídle

O dar života pečujme vlastní autenticitou

Důležité pro život je prostředí, v němž se život odehrává. Neexistuje-li prostředí pro život, nastává jeho úpadek a zánik … Dialog byl natočen v pátek 3. srpna 2018 v prostorách biskupství nám Republiky 234 / 35, Plzeň Dar života Taje života vychází z péče Pána, z dárce Řádu. Tvůrce člověka miluje, a proto mu dává život. Připomínejme si … Pokračování textu O dar života pečujme vlastní autenticitou

Buď uctivý k jídlu a zakusíš vzácná setkání – i to patří k daru jídla

Jídlo, jeho podoby v našich životech a jak si jej vážit? Dialog byl nahrán v pátek 13. července 2018 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Dar jídla – úvod Máme jídlo považovat za dar? Jak jídlo souvisí s životem? Bez něj by nebyl život. Je základní lidskou potřebou. Prožíváme přítomnost jídla? Dar jídla – charakter člověka a … Pokračování textu Buď uctivý k jídlu a zakusíš vzácná setkání – i to patří k daru jídla

Kultura darování se zvyšuje, byť pozvolna – IV. zastavení u daru

Dary běžného života očima profesora Jana Pirka: Dialog byl natočen ve čtvrtek 26. října 2017 odpoledne v pracovně Jana Pirka, IKEM, Vídeňská 1958 / 9, Praha 4 – Krč. Dar oběti Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele – kdo se obětuje … Dar v Čechách  Jak mohou dary proměnit klima v zemi? Jak … Pokračování textu Kultura darování se zvyšuje, byť pozvolna – IV. zastavení u daru

První meditace o daru

Uvědomíme-li si, že svět není nárok, půjdeme na hlubinu a poznáme skryté dary, které k nám budou promlouvat. Dialog byl natočen v pátek 3. srpna 2018 v prostorách biskupství nám Republiky 234 / 35, Plzeň Obecné pojetí daru Co je dar? Jak se dar liší od dárku? Jak je to se životem a ostatními dary? Vnímání hlubinných … Pokračování textu První meditace o daru