Genese daru očima přírodovědce – I. část

Jak nahlíží na obecnou podobu dar fyzik profesor Univerzity Palackého – Jan Peřina, jehož pole výzkumu je optika? Sám byl tím, kdo byl oceněn za dary, jimiž sloužil a stále slouží naší společnosti. „Dary můžeme vnímat jako výrazné vlastnosti osoby.“ – definice daru Jana Peřiny „Jsou někteří lidé, kteří při darování vyžadují publicitu. Ne nadarmo … Pokračování textu Genese daru očima přírodovědce – I. část

Čas je běžec s dlouhým krokem – O daru času – I. část

Mons. Vladimír Hronek je v kruzích katolické církve znám svým poznáním, které vychází ze životní praxe, ze služby, z nasloucháním druhému i z četby knih. I zdánlivě obyčejná témata se mění v cosi, co člověka povznese a dá mu sil do dalších dní pozemské poutě. Takovým je zastavení u Daru času. Dialog byl natočen v adventu roku 2018 … Pokračování textu Čas je běžec s dlouhým krokem – O daru času – I. část

III. meditace o daru očima biskupa Václava Malého

Krátká setkání s pražským biskupem Václavem Malým, jenž nabídne orientaci v oblastech, které jsou v běžném životě neprávem přehlížené, byť jsou podstatné. Dialog byl natočen v listopadu 2017 na pražském arcibiskupství Hradčanské náměstí v Praze. Dar odpovědnosti   Necítíme občas vnitřní provinění, když slyšíme slovo odpovědnost? A proto je nutné o ní hovořit a tematizovat dar odpovědnosti, protože ne … Pokračování textu III. meditace o daru očima biskupa Václava Malého

O nesamozřejmosti daru s Miloslavem Bednářem – I. část

Co je dar?   „Jde o uskutečňovanou možnost života. Před námi se tak odkrývají možnosti, jak se jsoucím – tedy darem, naložit, jak se k němu postavit.“ – asociace daru „Obstarávající modus – způsob života se čas od času narušuje, ale my v tom periodickém narušování obstarávací rutiny vidíme nepatřičnost. Jeho narušování totiž ukazuje, že právě život … Pokračování textu O nesamozřejmosti daru s Miloslavem Bednářem – I. část

Jan Palach – jeden z Janů české historie

Roman Joch připomíná 50 let sebeupálení Jana Palacha – studenta Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Již snad nepotřebujme zápalné oběti, ale statečnost všedních dnů, která je s to čelit zlu, někdy zlu systémovému a organizovanému. Dialog byl nahrán 17. ledna 2019 v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Jan Palach – úvod Co … Pokračování textu Jan Palach – jeden z Janů české historie

Dar zdraví podmiňuje naši svobodu

Další setkání s lékařkou Jitkou Ferbrovou a spolumajitelkou lázeňského resortu Tree of Life – Nyní na téma daru zdraví – můžeme jej považovat za dar? Dialog byl veden 20. září 2018 v pracovně Jitky Ferbrové v Lázní Bělohrad Dar zdraví Co je zdraví z pohledu lékařky, která působí v malebném městečku ve zvlněné krajině Podkrkonoší, která vybízí k procházkám, meditacím, uvolnění? … Pokračování textu Dar zdraví podmiňuje naši svobodu

Meditace biskupa Tomáše Holuba o daru vody

Možná se během času přiblížíme k vnímání vody arabským beduínů, případně Izraelitům. Dialog byl natočen v pátek 3. srpna 2018 v prostorách biskupství nám Republiky 234 / 35, Plzeň Dar vody    MS: Pane biskupe, se životem, o němž jsme v minulosti mluvili, také souvisí dar vody. Tento fenomén jsem vybral proto, že Česká republika, ale nejen ona … Pokračování textu Meditace biskupa Tomáše Holuba o daru vody

Kdo dává, je svobodnější, říká sestra Jana Pavla z řádu sv. Karla Boromejského

„Aspektem daru je, že se děje „ve vztahu“, že předpokládá pohyb od někoho k někomu, od osoby k osobě, od dárce k příjemci“ – k vymezení daru „Ten, kdo dává, se stává svobodnějším, když cítí, že je současně obdarován od toho, kdo dar přijímá.“ – citové vymezení při darování Dialog o daru se sestrou Janou Pavlou byl natočen … Pokračování textu Kdo dává, je svobodnější, říká sestra Jana Pavla z řádu sv. Karla Boromejského

II. meditace o daru biskupa Václava Malého

Zásadní dary jsou lidem naší společnosti skryty, plně si je neuvědomují, a proto mohou kráčet ke zlému, místo k dobrému. Dialog byl natočen v listopadu 2017 na pražském arcibiskupství Hradčanské náměstí 56 / 16, Praha 1 Dar času Jak si vážit času setkání s druhými, prožívání pobytu na této planetě, pokud nejsme plně pány svého života a náš … Pokračování textu II. meditace o daru biskupa Václava Malého

Jsme obdařeni energií k životu, ale ta je rozptylována civilizačními vymoženostmi

Setkání s lékařkou Jitkou Ferbrovou – jejímž oborem je urgentní medicína a je spolumajitelkou lázeňského resortu Tree of Life – poskytuje vhled do problematiky daru života a jde za běžné, ba rutinní úvahy, s nimiž se můžeme setkat ve společenství bílých plášťů. Dialog byl veden 20. září 2018 v pracovně Jitky Ferbrové v Lázní Bělohrad Obecné vymezení daru V definici … Pokračování textu Jsme obdařeni energií k životu, ale ta je rozptylována civilizačními vymoženostmi