Modlitba je darem pro nás samé, abychom mohli konat

Pán se směje, když člověk říká o svých tužbách a plánech Dialog byl nahrán v únoru 2018 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Dar modlitby Jak rozumět tomu, čemu se někdy říká: dýchání duše? Jaké má a mohlo by mít postavení v našem životě? Kdo si jí vymyslel? Kdo se budou modlit? Co je nám … Pokračování textu Modlitba je darem pro nás samé, abychom mohli konat

Modlitba jako vyjádření touhy našeho života

Dar modlitby může užívat každý, a ani o tom neví, jelikož se modlí životem … Dialog byl nahrán v pátek 9. února 2018 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Dar – modlitby – I. část Pro někoho nezbytnost, privilegium, které zajišťuje cestu k Pánu, v níž jsme mu otevřeni, pro někoho zbytečnost, jíž nerozumí, ale pro všechny … Pokračování textu Modlitba jako vyjádření touhy našeho života

Je možné psát a nefilozofovat? Čím vším se ochuzujeme, odmítáme-li filozofický přístup ke světu?

Filozofování je pro člověka možností vytvoření vztahu ke světu. Patří k daru rozumu a a daru poznání Dialog byl nahrán v pátek 30. června 2017 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Filozofování – dar rozumu i poznání Občas není člověk pochopen, ale to neznamená, že to musí být plně jeho vina. Filozofování – dar rozumu … Pokračování textu Je možné psát a nefilozofovat? Čím vším se ochuzujeme, odmítáme-li filozofický přístup ke světu?

Poznání daru služby vychází ze vztahu s Nejvyšším

Pastor wesleyánské církve z Poděbrad Tomas Mojzis, nás provádí darem služby: Dialog byl nahrán v úterý 13. března 2018 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy International Church. Dar služby – I. část Jak můžeme nahlédnout na službu? Čím je pro nás v našich životech? Jak se proměňuje její obsah? Je opravdovým darem … Pokračování textu Poznání daru služby vychází ze vztahu s Nejvyšším

Přátelé, kde mám přátel, aneb o daru přátelství

Dar přátelství, dar, který dává člověku křídla, jež povznáší. Dialog byl nahrán v pátek 19. ledna 2018 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Dar přátelství – obecný úvod Přítel je ten, kdo není v tvém okolí samozřejmý a přátelství, které utváříme, zavazuje, nemůžeme jej plně rozdávat. Jak se to liší od lásky? Dar přátelství – potřeba … Pokračování textu Přátelé, kde mám přátel, aneb o daru přátelství

Darováním se učíme vděčnosti a nebojme se za dar poděkovat

Snažme se překvapovat dary nejen naše blízké … Dialog byl nahrán v pátek 27. října 2017 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Dar – obecné vymezení – I. část Co je darování, jak proměňuje náš život? Nestavíme se k daru jako k obchodní transakci? Když něco vykonáme, očekáváme, že podobně bude činit i druhá strana. Není právě … Pokračování textu Darováním se učíme vděčnosti a nebojme se za dar poděkovat

Jsme-li v blízkosti smrti, budeme konat skutky, které bychom jinak nekonali

Čistota konání, tedy i darování je znakem ctnostného života … Dialog byl nahrán v pondělí 22. ledna 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Čistý dar v kontextech života  Uvažujme o daru nejen v rovině závazku, ale v duchu, jak lidi nabádá Kristus, v němž je sebedarování. Kde všude se s ním můžeme setkat a být … Pokračování textu Jsme-li v blízkosti smrti, budeme konat skutky, které bychom jinak nekonali

Fenomén čistého daru očima filozofa

Lze se na dar dívat jako akt srdce? Dialog byl natočen v pondělí 15. ledna 2018 odpoledne v pracovně Michaela Hausera, ulice Magdalény Rettigové, Praha 1, Nové Město.   Čistý dar Může existovat něco jako „čistý dar“ a jak by existovala společnost čistého daru? Myslitelé západní tradice cosi prozradí. Roman Joch v následných diskusích o daru nabídne alternativní pohled. … Pokračování textu Fenomén čistého daru očima filozofa

Je rozum a Rozum

Pastor wesleyánské církve Tomas Mojzis, nás provádí darem rozumu: God gave us reason, but we should be also humble. Dialog byl nahrán v úterý 21. listopadu 2017 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy International Church. Dar rozumu – úvod Co je náš rozum? Jak k němu přistupujeme? Jak jej využíváme, abychom … Pokračování textu Je rozum a Rozum

Oslovme druhé naší službou

Služba nás může posunout na vyšší orbit naší existence. Dialog byl natočen v úterý 20. února 2018 v prostorách sboru adventistů v Poděbradech. Dar služby Jak se můžeme dívat na službu? Co znamená pro věřící i nevěřící? Jaké má služba modality? Jak promění náš život? Vede nás k radosti a smysluplnému zavázání k druhým? Bude mít člověk služby požehnání? … Pokračování textu Oslovme druhé naší službou