Ticho by mělo být harmonické – ne mučivé

Je Advent, čas ztišení, využijme daru ticha, ale vydržíme v absolutním tichu? Dialog byl nahrán v pátek 15. prosince 2017 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Dar ticha – obecné rovině Umíme definovat ticho? Jak na nás působí? Sneseme jej? Můžeme považovat ticho za stav bez amplitudy? Dar ticha – konkrétní rovině Nácvik ticha u … Pokračování textu Ticho by mělo být harmonické – ne mučivé

Snažme se chránit dar života – možná i za každou cenu

Co je život? Co je dar života? Jaké toto má dopady na náš samotný život? Dialog byl nahrán v  17. listopadu 2017 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Co je život? Víme, co je život? Umíme jej přesně definovat? K čemu nám pomůže definice? Není život spíše otázkou, než odpovědí? Není někdy lepší se mu … Pokračování textu Snažme se chránit dar života – možná i za každou cenu

Netvoří sebepoznání také část naší identity?

Jaký poznáváme svět? Není naše poznání odvozeno od toho, jací ve skutečnosti jsme? Dialog byl natočen v úterý 28. listopadu 2017 v prostorách sboru adventistů v Poděbradech. Dar poznání a sebepoznání Co je poznání a jak je důležité pro náš život? Není právě poznání světa, v němž žijeme cestou k nejtěžšímu úkolu – a to poznání sebe sama? Pamatujme, již … Pokračování textu Netvoří sebepoznání také část naší identity?

Dar života

Poznejme lépe kontury života, možná se pro nás stanou darem. Dialog byl nahrán ve středu 15. listopadu 2017 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Život jako zázrak Víme, co je to život? Na jakých úrovních můžeme život definovat? Co je dynamika života? Co je uvědomění si života? Kdy tento proces začíná? … Pokračování textu Dar života

Dělejte vše k oslavě Pána, budete obdarovaní

Dar může být jako „Neviditelný“, s nímž se setkáváme. Dialog byl natočen v pátek 20. října 2017 v prostorách sboru adventistů v Poděbradech. První meditace o daru Co je to dar? Jaké jsou asociace, pokud toto slovo pojmeme jako nesamozřejmé? Druhá meditace o daru Kdy jste se setkal s darem? Jak dar proměňuje váš život? Naučme se přemýšlet o … Pokračování textu Dělejte vše k oslavě Pána, budete obdarovaní

Nepřijímáme-li život jako dar, ochuzujeme sebe i společnost

Je chybné, že život nepovažujeme jako dar? O kontextech života a daru medituje Mons. Vladimír Hronek Dialog byl nahrán v pátek 10. listopadu 2017 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Dar života – dar největší Umíme definovat život? Co z toho můžeme vyvozovat? O darech budeme s Mons. Vladimírem Hronkem podrobně debatovat i nadále.  

Povoláni k tvořivosti?

Pastor wesleyánské církve Tomas Mojzis, nás provádí darem tvořivosti: Go to create maybe according to God. Dialog byl nahrán v úterý 24. řijna 2017 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy International Church. Dar – tvořivosti Co nás vede se podílet na kráse tohoto světa? Není náhodou tvořivost důkazem vyšší inteligence? … Pokračování textu Povoláni k tvořivosti?

Proč jsme voláni k daru?

Bylo zvláštní slyšet dr. Romana Jocha přiznání, že k tématu daru nemá plně co říci, ale přece. Dialog byl nahrán ve středu 18. října 2017 odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Slovo dar Jaké jsou asociace se slovem „dar“? Jak se projevuje u něj samotného, u dospělých i dětí? Dar poznání a sebepoznání Poznej … Pokračování textu Proč jsme voláni k daru?

Jsme si vědomi daru života – možná daru Nejvyššího?

Pastor wesleyánské církve Tomas Mojzis, nás provádí darem života, byť sám někdy o slovu dar pochybuje. Dialog byl nahrán v úterý 17. října 2017 dopoledne v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy International Church. Dar – jak vnímáme toto slovo? Co v nás vyvolává slovo dar? Jaké emoce v nás vzbuzuje? Aktivuje dostatečně … Pokračování textu Jsme si vědomi daru života – možná daru Nejvyššího?

Pochopme logiku daru – první meditace Jaroslava Hrabáka

Proč některými dary někdy i ubližujeme, zamýšlí se Jaroslav Hrabák, mladý český vědec … Dialog byl nahrán v úterý 5. září 2017 odpoledne v knihovně Filosofického ústavu Jilská 1, Praha 1, Staré Město. Dar života S tímto fenoménem se setkáme neustále, ale obtížně si jej uvědomujeme, někdo si jej – bohužel – vůbec neuvědomí … Jaké otázky v kontextu … Pokračování textu Pochopme logiku daru – první meditace Jaroslava Hrabáka