Voda a lázeňství

Ladislav Langr, novinář, se ve čtvrtém vodním zamyšlení zaměřuje na téma, které je mu blízké a vzácné – a to lázeňství. Přiznejme si, že se právě díky této službě Poděbrady „probudily“ z provinčního zemědělského městečka na důležité kulturní centrum Polabí, kam jezdili lidé z Prahy a okolí. Jak správně uvádí, šlo o národní lázně, které potřebovala nová republika … Pokračování textu Voda a lázeňství

Malá izraelská vodní meditace

Patriot Poděbrad, Ladislav Langr, se ve třetím vodním zastavení zaměřuje na problematiku vody v místech, kde neprší, kde nejsou lesy, kde nejsou řeky jako v Evropě, zkrátka je tam viditelný nedostatek sladkovodní vody, třebaže mají přebytek slané vody. Cesty do Izraele se staly nejen vhodnou cestou jak připomenout ve „vzdálených“ krajích střední část Evropy, ale zároveň „načerpat“ … Pokračování textu Malá izraelská vodní meditace

II. poděbradská vodní meditace

Novinář, Ladislav Langr, ve druhém zastavení související s tématem vody se snaží odpovědět: co tato tekutina znamená pro život lázeňského města, jež se stalo součástí jeho života. Všímá si hospodaření s vodou z obecného pohledu, významu řeky Labe pro město, jež se ve dvacátém století stala regulovaným tokem, neopomíjí také vodní stavby, ale také popisuje nesamozřejmé objevení … Pokračování textu II. poděbradská vodní meditace

I. poděbradská vodní meditace

Ladislav Langr, novinář, režisér, patriot Poděbrad promýšlí ve čtyřech komponovaných dialozích otázky související s vodou. Snaží se odpovědět: co tento fenomén znamená pro život, pro člověka, jenž je nedílnou součástí tajemného života. Někdy je to právě ten „člověk“, kdo se domnívá, že je možné život přetvářet k obrazu svému a nerespektovat přirozenost věcí, jelikož tajemné opomíjí a … Pokračování textu I. poděbradská vodní meditace

Čína viděná očima jednoho Evropana

Málokdy se můžeme dostat do Číny, abychom tam byli hoštěni jako zástupci významných měst. Starostovi Poděbrad a novináři Ladislavu Langrovi se to povedlo. Dialog byl natočen ve středu 13. června 2018 v dopoledních hodinách v pracovně na radnici Náměstí Jiřího z Poděbrad 4, Poděbrady. První čínské setkání – úvod Jak se Čína může starat o svět? I pořádáním … Pokračování textu Čína viděná očima jednoho Evropana

Upřímným odříkáním můžeme utvářet evropské dílo

Poděbrady jsou dobrým místem, kde poezie odkazuje na evropské dědictví Drobné meditace o síle a slabosti regionálního politika doktora Ladislava Langra … Dialog byl natočen v úterý 24. dubna 2018 v dopoledních hodinách v pracovně na radnici Náměstí Jiřího z Poděbrad 4, Poděbrady. Teze: „V českých dějinách má divadlo velkou tradici a za první světové války objížděli slavní herci nejrůznější … Pokračování textu Upřímným odříkáním můžeme utvářet evropské dílo

Meditace o volbách, jejím významu s tichým účastníkem

Drobná poselství o významu voleb prizmatem doktora Ladislava Langra … Dialog byl natočen v úterý 10. října 2017 v dopoledních hodinách v pracovně na radnici Náměstí Jiřího z Poděbrad 4, Poděbrady. Co znamenají parlamentní volby? Jaký mají význam pro soudobou společnost, která je silně členitá? Teze voleb Ideje, s nimiž se sociální demokraté uchází o hlasy voličů. Vlastní volební teze … Pokračování textu Meditace o volbách, jejím významu s tichým účastníkem

Patnáctero novináře a politika Ladislava Langra

Patnáctero, které je vhodné dodržovat, pokud máte zájem působit v politice, ale nejen jí. Dialog byl natočen v pátek 14. července 2017 v dopoledních hodinách v pracovně na radnici Náměstí Jiřího z Poděbrad 4, Poděbrady. Slovo dělá chlapa, Ženu zdobí krása, muže jeho čest, Čistá duše nemá vrásky Pupeční šňůrou morálky je kulturnost národa, Pomáhat neznamená sebeobětovat se, Hulvátství a … Pokračování textu Patnáctero novináře a politika Ladislava Langra

Regionální i nadregionální festivaly podle Ladislava Langra

Druhá část kritických úvah o festivalech z úst starosty, poděbradského patriota a kandidáta do Poslanecké sněmovny Ladislava Langra Dialog byl natočen v úterý  22. srpna 2017 v dopoledních hodinách v pracovně na radnici Náměstí Jiřího z Poděbrad 4, Poděbrady. Soundtrack – vznik Jaká byla genese festivalu? Lze zvýšit prestiž města pořádáním festivalu? Soundtrack – přínosy i ztráty Co přinese … Pokračování textu Regionální i nadregionální festivaly podle Ladislava Langra