Kéž hodnoty nejsou pouze reklamními slogany

Třetí evropské zastavení Tomáše Cvrčka se promýšlí otázku hodnot. V nich zdůrazňuje, že mnohdy jsme vedení reklamním sloganem, aby teze byly pro masu srozumitelné. Co si vybavíte, když poprvé slyšíte slovo svoboda? Jinak jej budete prožívat jako ten, kdo dlouhou dobu žil v totalitním režimu, jinak jako mladý, perspektivní jedinec, pro něž je mnohé – vzdělání, cestování – … Pokračování textu Kéž hodnoty nejsou pouze reklamními slogany

Doteky víry a revolucí v Evropě

Doktor Tomáš Cvrček se v druhém evropském zastavení snaží analyzovat téma víry, které je nedílnou součástí lidské přirozenosti, ale ve strukturované podobě i odkazem  V době koronavirové se víra ukazuje jako východisko z našeho příliš racionálního pojetí světa. Víme, že je-li víra skutečná, dokáže nám vytvořit cestu z bodu naší přítomnosti do bodu zamyšleného směrování, díky němuž budeme zakoušet … Pokračování textu Doteky víry a revolucí v Evropě

Evropa a kritický rozum

V době koronavirové se přirozeně otevírá otázka evropského spojenectví. Ne nadarmo jeden z tvůrců společné Evropy – Jean Monnet říkal, že idea bude ukována během krizí, avšak zeptejme se: kdo si přeje krize? Ekonom Tomáš Cvrček, který vyučuje evropské dějiny v na jedné z londýnských univerzit nabízí polemický pohled na význam rozumu – mohutnosti, která dovoluje člověku „panovat“, ovšem … Pokračování textu Evropa a kritický rozum

Za životem a dílem jedno Brita

V lednu 2020 zesnul ve svých 75 letech přítel českého národa sir Roger Scruton. Roman Joch se ohlíží za jeho životem a dílem. Je málo těch, kteří byli nám Čechům tak nakloněni jako on. Možná kvůli svému disidentství ve své vlasti podporoval i disidenty během husákovské normalizace. Jeho díla byla překládána do českého jazyka, byť šlo … Pokračování textu Za životem a dílem jedno Brita

Minulost jedné komise

Na podzim skončilo působení Evropské komise Jeana Claude Junckera (2014 – 2019). Lubor Lacina, jenž se zabývá evropskou integrací, hodnotí činnost komise jako práci dělníků, kteří nejsou vidět, byť jsou důležití, ovšem historii nepíšou. Uvažujeme-li o pochopení jejího fungování, zjišťujeme, že neurčuje témata, ale přichází k ní samovolně. Odpověď je snadná: svět se více propojuje a … Pokračování textu Minulost jedné komise

Vzácná setkání

Analytik Roman Joch se účastnil dvou mediálně neatraktivních setkání – a to koncem listopadu 2019. První bylo zaměřeno na pronásledování křesťanů ve třetím světě, které se účastnil i kardinál Dominik Duka. Na této akci byla vzácná přítomnost ekumenického setkání, byť víme, že 21. století dává hledání společného jmenovatele prostor. Druhé setkání bylo v Římě, kam se … Pokračování textu Vzácná setkání

Olomoucké reflexe Evropy – III. část

Jan Peřina, olomoucký fyzik se v třetím zastavení u otázky Evropy přibližuje k tématům mnohosti, jako aspektu života – jak sociálního, tak běžné přírody, významu revolucí, které formovaly a formují, náš svět, dále: dotýká se otázky evropské integrace, která přetvořila svět již několik generací Evropanů žijící v II. polovině dvacátého století, ale i nejen jeho. Vzpomíná na „sešněrovaný“ … Pokračování textu Olomoucké reflexe Evropy – III. část

Evropská zastavení Josefa Kouteckého

V druhé části analýzy evropských otázek se Josef Koutecký – zakladatel dětské onkologie – zastavuje u tématu rodiny, která dle jeho ohledu zažívá ústup. Možná je to způsobeno postavením individua, které nepotřebuje být vázáno institucí, jež zde byla po staletí a ukotvovala jej. Mít, či nemít rodinu je také otázka ekonomické rozvahy. Ve svých úvahách analyzuje … Pokračování textu Evropská zastavení Josefa Kouteckého

Evropské reflexe z Olomouce – II. část

Optický fyzik a laureát ceny Neuron, Jan Peřina se odhodlal v druhém zastavení analyzovat to, co s velkou brilancí a pokorou používá – lidský rozum, vyjadřuje se k tvorbě hypotéz, jeho omezením, ale schopnostem, které posunují lidstvo jako celek kupředu, ale ví o limitech. Nedílnou součástí rozumu je pojmové uchopení světa, které mnozí vnímáme mimoděk. Čím bychom byli … Pokračování textu Evropské reflexe z Olomouce – II. část

Evropské doteky Josefa Kouteckého

Profesor Josef Koutecký – zakladatel dětské onkologie – vytváří barvitý obraz kontinentu, který se mu stal domovem, v němž tento celoživotní optimista tvořil, miloval, upřímně prožíval víru, pomáhal druhým, radoval se z života druhých, nejen pro něž založil obor, kliniku, třebaže jejich život byl životem ve zdánlivé beznaději, avšak svými aktivitami onu beznaděj překračoval. Nyní v jeho činnosti pokračují … Pokračování textu Evropské doteky Josefa Kouteckého