Nezáleží, kdo je Řek, kdo je Žid, ale kdo náleží ke Kristu!

Postupně jsme s Tomášem Cvrčkem dospěli ke konci rozsáhlejšího dialogu o Evropě. V první části se dotýkáme významu kritiky projektu. Měli bychom se tázat, proč zásadní tlaky na integrační proces vznikají v nově přijatých zemí jako Polsku, Maďarsku? Možnou odpovědí je nedostatečné osvojení demokratických principů ze strany těch, kterým byla svěřena moc – a ti pak vytváří opozici … Pokračování textu Nezáleží, kdo je Řek, kdo je Žid, ale kdo náleží ke Kristu!

Když psycholog myslí na Evropu – I. část

V uvolněné době koronavirové je možné cestovat a proč se nevypravit po Evropě? Malou cestu, byť imaginární nabízí psycholog Ivan Douda z pražského Drop In, jenž snaží pomáhat i identitě těm, kteří ji ztratili kvůli svému rozmaru a nepevnému řádu. Jak pestrá je Evropa dle psychologa, jak nutné je nechat prostor svobodě, k níž se tento kontinent hlásí, … Pokračování textu Když psycholog myslí na Evropu – I. část

Kéž hodnoty nejsou pouze reklamními slogany

Třetí evropské zastavení Tomáše Cvrčka se promýšlí otázku hodnot. V nich zdůrazňuje, že mnohdy jsme vedení reklamním sloganem, aby teze byly pro masu srozumitelné. Co si vybavíte, když poprvé slyšíte slovo svoboda? Jinak jej budete prožívat jako ten, kdo dlouhou dobu žil v totalitním režimu, jinak jako mladý, perspektivní jedinec, pro něž je mnohé – vzdělání, cestování – … Pokračování textu Kéž hodnoty nejsou pouze reklamními slogany

Doteky víry a revolucí v Evropě

Doktor Tomáš Cvrček se v druhém evropském zastavení snaží analyzovat téma víry, které je nedílnou součástí lidské přirozenosti, ale ve strukturované podobě i odkazem  V době koronavirové se víra ukazuje jako východisko z našeho příliš racionálního pojetí světa. Víme, že je-li víra skutečná, dokáže nám vytvořit cestu z bodu naší přítomnosti do bodu zamyšleného směrování, díky němuž budeme zakoušet … Pokračování textu Doteky víry a revolucí v Evropě

Evropa a kritický rozum

V době koronavirové se přirozeně otevírá otázka evropského spojenectví. Ne nadarmo jeden z tvůrců společné Evropy – Jean Monnet říkal, že idea bude ukována během krizí, avšak zeptejme se: kdo si přeje krize? Ekonom Tomáš Cvrček, který vyučuje evropské dějiny v na jedné z londýnských univerzit nabízí polemický pohled na význam rozumu – mohutnosti, která dovoluje člověku „panovat“, ovšem … Pokračování textu Evropa a kritický rozum

Za životem a dílem jedno Brita

V lednu 2020 zesnul ve svých 75 letech přítel českého národa sir Roger Scruton. Roman Joch se ohlíží za jeho životem a dílem. Je málo těch, kteří byli nám Čechům tak nakloněni jako on. Možná kvůli svému disidentství ve své vlasti podporoval i disidenty během husákovské normalizace. Jeho díla byla překládána do českého jazyka, byť šlo … Pokračování textu Za životem a dílem jedno Brita

Minulost jedné komise

Na podzim skončilo působení Evropské komise Jeana Claude Junckera (2014 – 2019). Lubor Lacina, jenž se zabývá evropskou integrací, hodnotí činnost komise jako práci dělníků, kteří nejsou vidět, byť jsou důležití, ovšem historii nepíšou. Uvažujeme-li o pochopení jejího fungování, zjišťujeme, že neurčuje témata, ale přichází k ní samovolně. Odpověď je snadná: svět se více propojuje a … Pokračování textu Minulost jedné komise

Vzácná setkání

Analytik Roman Joch se účastnil dvou mediálně neatraktivních setkání – a to koncem listopadu 2019. První bylo zaměřeno na pronásledování křesťanů ve třetím světě, které se účastnil i kardinál Dominik Duka. Na této akci byla vzácná přítomnost ekumenického setkání, byť víme, že 21. století dává hledání společného jmenovatele prostor. Druhé setkání bylo v Římě, kam se … Pokračování textu Vzácná setkání

Olomoucké reflexe Evropy – III. část

Jan Peřina, olomoucký fyzik se v třetím zastavení u otázky Evropy přibližuje k tématům mnohosti, jako aspektu života – jak sociálního, tak běžné přírody, významu revolucí, které formovaly a formují, náš svět, dále: dotýká se otázky evropské integrace, která přetvořila svět již několik generací Evropanů žijící v II. polovině dvacátého století, ale i nejen jeho. Vzpomíná na „sešněrovaný“ … Pokračování textu Olomoucké reflexe Evropy – III. část

Evropská zastavení Josefa Kouteckého

V druhé části analýzy evropských otázek se Josef Koutecký – zakladatel dětské onkologie – zastavuje u tématu rodiny, která dle jeho ohledu zažívá ústup. Možná je to způsobeno postavením individua, které nepotřebuje být vázáno institucí, jež zde byla po staletí a ukotvovala jej. Mít, či nemít rodinu je také otázka ekonomické rozvahy. Ve svých úvahách analyzuje … Pokračování textu Evropská zastavení Josefa Kouteckého