Putování po Evropě s Tomášem Vrbou

Teze: Jsem velký příznivec Visegrádu, ovšem pokud jeho politici vystoupí v Evropské unii, pak ať chceme, nebo ne, ať to mysleli, jak mysleli, výsledkem je to, že si vysloužili obraz sobců, kteří deklarují, že jejich národním zájmem je nepomoci ani jednomu uprchlíkovi, pokud bych to měl zestručnit, což je smutné. Je to možné, a pokud se … Pokračování textu Putování po Evropě s Tomášem Vrbou

Evropa očima překladatele Tomáše Vrby

Teze: S poznáním člověka je to stejné jako s Evropou – je tam důležitý sebevztah, poněvadž Evropa je část nás samých. Kde začíná Evropa? Václav Havel kdysi dávno poznamenal, že problémem Ruska je, že neví, kde začíná a kde končí. Je vhodné evropanství přirovnat k Havlově koncepci několikanásobné identity, říkám tomu „princip cibule“. Důkladný lobbing a aktivní … Pokračování textu Evropa očima překladatele Tomáše Vrby

Evropa francouzskýma očima Jacquese Rupnika

Teze: Tematizace „Bruselu“ poskytuje zploštěný pohled na evropskou integraci. Vyhrotily se dva pohledy na věc. Jeden je středoevropský, který nabízí vizi Evropy jako kulturně, civilizačně uzavřeného prostoru. Na druhé straně se nabízí definice Evropy, kterou vytvořila Angela Merkelová, ale také celá řada politiků z Bruselu: evropské hodnoty tvoří především lidská práva – ta jsou univerzální. V kontextu … Pokračování textu Evropa francouzskýma očima Jacquese Rupnika

Evropa očima myslitele Jiřího Pechara

Teze: Pokud jde o otázku Evropy, rozlišil bych dvě věci. Jednou je problematika politické organizace – a tedy otázka Evropské unie. Myslím, že ti, kdo mají tendenci její ideu zpochybňovat, neberou v úvahu skutečnost, že v současném světě existují státní kolosy, jako je Čína i Indie a jiné velké země, když se jim podaří plně … Pokračování textu Evropa očima myslitele Jiřího Pechara

Starosta Poděbrad Ladislav Langr o brexitu

Teze: Je velmi dobře, že se to všechno stalo, protože jde o jakési „poslední zvonění“ pro Evropskou unii. Michelangelo Buonarroti tvrdil: dokonalost není maličkost, ovšem lze jí dosáhnout maličkostmi. Mocní se stávají pošetilými, jelikož se začnou domnívat, že mohou vše. Tím pádem, když mohou vše, dělají vše správně a dobře jedině oni a vše je … Pokračování textu Starosta Poděbrad Ladislav Langr o brexitu

Třetí rozprava o Evropě s Martinem Potůčkem

Teze: Evropská unie nezanikne, zapustila kořeny v institucích i ve vědomí lidí. Jeden problém je, a to cítíme i na národní úrovni, že politické rozhodování je limitováno čtyřletými cykly, ovšem není to jediný problém. Další problém je institucionální deficit, poněvadž aby se mohlo strategické vládnutí plně rozvinout, je třeba jej oddělit od operativního. Dialog byl nahrán … Pokračování textu Třetí rozprava o Evropě s Martinem Potůčkem

Evropa viděná v ekonomických kontextech Michalem Mejstříkem

Teze: Evropa má dva základní rozměry. První souvisí s tím, že se jedná o Evropu bez válek. Druhý aspekt je spojen s ekonomickou svobodou. Pokud je Evropa bez válek, pak je spjata s volným pohybem osob. Schengenský prostor je naprosto elementární součástí toho, co si lidé přáli. Evropská civilizace má svou výhodu v kulturní pestrosti a rozmanitosti. Vedle sebe … Pokračování textu Evropa viděná v ekonomických kontextech Michalem Mejstříkem

Dialog o Evropě v kontextech s Helenou Langšádlovou

Teze: Určení hranic je zásadní pro uchopení evropského Východu a můžeme mít partnerství se zeměmi Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, země Kavkazu, to znamená Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, avšak již nebudou součástí integrované Evropy. K odkazu: Evropa se též hlásí ke křesťanským kořenům, které je nutné připomínat, je nutné jej žít. K otázce vnějšího světa: Část těch, kteří … Pokračování textu Dialog o Evropě v kontextech s Helenou Langšádlovou

Dialog o Evropě a její integraci s Petrem Havlíkem

Anotace: Důležitá na Evropě je její komplikovanost – historie, v níž vznikaly spory poté řešené válkou. Dnešní stav je z historického kontextu anomálií. Nesmíme zapomínat na význam Čechů: hledáním české identity je i společná interpretace evropských dějin. Pro poznání správné etiky není třeba velké znalosti Bible, ba ani Desatera. Dále: autor připomíná, že bychom měli při koncipování … Pokračování textu Dialog o Evropě a její integraci s Petrem Havlíkem

Dialog o Evropě a její integraci s Janem Vrbou

Anotace: Pro vnímání Evropy je důležitá globalizace, která je nositelkou změn. Jedinou možností pro evropské státy je větší integrace. Důležité pro formování politiky jsou silní lídři, což je příklad Německa. Lídři integrujících se zemí vážili mezi integrací a přibírání zemí a zvolili druhou variantu. Přání politiků Jan Vrba nepovažuje za velký problém, tím naopak je … Pokračování textu Dialog o Evropě a její integraci s Janem Vrbou