Evropa viděná v ekonomických kontextech Michalem Mejstříkem

Teze: Evropa má dva základní rozměry. První souvisí s tím, že se jedná o Evropu bez válek. Druhý aspekt je spojen s ekonomickou svobodou. Pokud je Evropa bez válek, pak je spjata s volným pohybem osob. Schengenský prostor je naprosto elementární součástí toho, co si lidé přáli. Evropská civilizace má svou výhodu v kulturní pestrosti a rozmanitosti. Vedle sebe … Pokračování textu Evropa viděná v ekonomických kontextech Michalem Mejstříkem

Dialog o Evropě v kontextech s Helenou Langšádlovou

Teze: Určení hranic je zásadní pro uchopení evropského Východu a můžeme mít partnerství se zeměmi Ukrajina, Bělorusko, Moldávie, země Kavkazu, to znamená Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie, avšak již nebudou součástí integrované Evropy. K odkazu: Evropa se též hlásí ke křesťanským kořenům, které je nutné připomínat, je nutné jej žít. K otázce vnějšího světa: Část těch, kteří … Pokračování textu Dialog o Evropě v kontextech s Helenou Langšádlovou

Dialog o Evropě a její integraci s Petrem Havlíkem

Anotace: Důležitá na Evropě je její komplikovanost – historie, v níž vznikaly spory poté řešené válkou. Dnešní stav je z historického kontextu anomálií. Nesmíme zapomínat na význam Čechů: hledáním české identity je i společná interpretace evropských dějin. Pro poznání správné etiky není třeba velké znalosti Bible, ba ani Desatera. Dále: autor připomíná, že bychom měli při koncipování … Pokračování textu Dialog o Evropě a její integraci s Petrem Havlíkem

Dialog o Evropě a její integraci s Janem Vrbou

Anotace: Pro vnímání Evropy je důležitá globalizace, která je nositelkou změn. Jedinou možností pro evropské státy je větší integrace. Důležité pro formování politiky jsou silní lídři, což je příklad Německa. Lídři integrujících se zemí vážili mezi integrací a přibírání zemí a zvolili druhou variantu. Přání politiků Jan Vrba nepovažuje za velký problém, tím naopak je … Pokračování textu Dialog o Evropě a její integraci s Janem Vrbou

Dialog o Evropě a její integraci s Karlem Schwarzenbergem

Anotace: Evropa se dá popsat jako světadíl, ale ve skutečnosti jde o asijský výběžek. Na druhé straně velmi zajímavý výběžek, neboť rozdělením krajiny horami a podobně, se zde vytvořil velmi pestrý kulturní obraz. Důležité pro uchopení rozvoje je otázka vzdělání i výzkumu: v roce 2015 se Evropa poprvé dostala do patentového deficitu, jde o velmi varovné … Pokračování textu Dialog o Evropě a její integraci s Karlem Schwarzenbergem

Dialog o evropské integraci s Michaelem Hauserem

Anotace: Evropa není definovaná teritoriálně jednoznačným způsobem, ale zároveň není jednoznačným způsobem definována hodnotově. Problém s Evropou je také v tom, že pro lidi utváří pouze strukturu pro jejich žití – ne obsah. Duchovní rozměr Evropy je pro mnoho lidí nejasný, roztříštěný. Problém dnešní doby je, že samotní intelektuálové v tom nemají, nebo spíš nechtějí mít jasno. Neexistuje zde … Pokračování textu Dialog o evropské integraci s Michaelem Hauserem

Dialog s Hynkem Fajmonem o evropské integraci – II. část

Anotace: Je nutné mít jasně definované svobody. Lidstvo není politická obec, ale stát ano. Státy jsou politická obec a lidstvo se nevyvíjí rovnoměrně. Se svobodou přichází též otázka migrace, kterou podporuji, nicméně měla by být uměřená. Další otázkou je též pluralita jazyků, která přináší svízele v překladech textů – lingvistické, finanční. Problém Evropy spočívá také ve … Pokračování textu Dialog s Hynkem Fajmonem o evropské integraci – II. část

Dialog o evropské integraci s Hynkem Fajmonem – I. část

  Vymezení geografické i kulturní je zásadní pro pochopení Evropy, avšak jde o problematickou záležitost plnou nejednoznačností.  Samotná Evropská unie říká: moje ambice je „zastřešit“ celou Evropu a každá evropská země má právo usilovat o členství. V případě Běloruska a Ukrajiny je jednoznačné, že se jedná o evropské státy, jež mají zcela jasné právo žádat o … Pokračování textu Dialog o evropské integraci s Hynkem Fajmonem – I. část

Dialog o Evropě s Martinem Potůčkem: II. část

Evropská unie, respektive Evropská společenství, vznikala v době po II. světové válce. Tehdy byla veliká snaha vyhnout se katastrofám první i druhé světové války. Jak víme, u vzniku Evropských společenství stálo šest západoevropských zemí. Pokud jde o institucionální strukturu, hlavním tvůrcem byla Francie a francouzská administrativní tradice, což mělo a má své výhody. Na druhou stranu … Pokračování textu Dialog o Evropě s Martinem Potůčkem: II. část

Dialog o BREXITu s dr. Romanen Jochem

Dialog byl natáčen ve středu 29. června 2016 odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. BREXIT znamená novou kvalitu vztahů jak ve Unii, tak mezi Unií a Velkou Británií.  Dr. Joch považuje výsledek rozhodnutí voličů jako vznik nové nejistoty, která však nebyla záměrem. Co to bude vše znamenat? Především je nutné začít konstatování, … Pokračování textu Dialog o BREXITu s dr. Romanen Jochem