Evropská duchovní zastavení Marka Váchy – II. část

Doktor Marek Vácha je znám na veřejnosti jako obhájce vlídného, nezkornatěného křesťanství, které nevyznačuje gesty, ale činy každodenního života. Kéž síla jemu podobných je v Evropě více cítit. „Křesťanství není nic jiného než prostá původní myšlenka – Bůh je láska.“ – Co je křesťanství nejen v Evropě? „Když jedu večer z Brna do Prahy, čekám na I. … Pokračování textu Evropská duchovní zastavení Marka Váchy – II. část

Švýcarské podněty nejen pro český veřejný prostor

Občanský aktivista Jan Šinágl nabízí pohled na vztah ke své nové vlasti – Švýcarsku a porovnává tamní mechanismy veřejného prostoru s českou realitou. Není náhodou čas k inspiraci? „Mnohé je odvozeno od toho, jaký genetický kód a charakter jednotlivý národ má, jaký si vytvořil.“ – k podmíněnosti demokracie „Švýcarsko je silné tím, že má jednotlivá etnika autonomní – … Pokračování textu Švýcarské podněty nejen pro český veřejný prostor

Vzpomínky na osudné rozhodnutí – II. část

Český novinář Jan Jůn žijící v Londýně se zamýšlí nad příčinami fenoménu brexitu. Ten asi bude pro Brity s jistotou znamenat hospodářský útlum. Otázka je, jaké postavení bude mít Londýn jako důležité finanční centrum? Bude mu konkurovat Paříž, Frankfurt nad Mohanem? Svým rozhodnutím o odchodu z Unie vytvořili Britové mezi sebou a Evropou větší prostor než La … Pokračování textu Vzpomínky na osudné rozhodnutí – II. část

Vzpomínky na osudné rozhodnutí – I. část

Pohled na brexit z břehu Temže od Jana Jůna, českého novináře, který dlouhá léta žije v Londýně. „Když na událost vzpomínám, musím přiznat, že jsem tomu nejprve nevěřil.“ – údiv z referenda „Mnoho zákonů a nařízení Evropské unie je v platnosti velmi dlouho a některé ze zákonů a pravidel unie Británii velmi pomohly – například týkající se … Pokračování textu Vzpomínky na osudné rozhodnutí – I. část

Limity evropské humanity a přítomnost jánabráchismu v Evropě

Pohled regionalisty na formování společné Evropy. Teze: „Pokud bych byl poradcem pana premiéra Bohuslava Sobotky, rozhodně raději bych se připojil k zemím Visegrádu a dal najevo odmítavý postoj.“ – o přístupu středoevropanů k migrantům „Chtěli  jsme vykonat humanitární akt. Nabídli jsme azyl Iráčanům, kteří nakonec odešli do Německa.“ – o azylantech v Čechách „Devatenáct z dvaceti jsou lidé, kteří … Pokračování textu Limity evropské humanity a přítomnost jánabráchismu v Evropě

V evropském integračním procesu a nejen v něm si přejme více přirozenosti

Instituce – struktury – imigranti v Evropě Teze: „O duchu Evropy se dá diskutovat, ovšem v praxi rozhoduje „princip“: peníze až na prvním místě. Peníze jsou droga, která určuje běh světa. Můžeme za tím tedy hledat finanční souvislosti.“ – o duchu Evropy „Vezmete-li si Spojené státy, tamní vlády a jejich kompetence jsou na takové úrovni, že … Pokračování textu V evropském integračním procesu a nejen v něm si přejme více přirozenosti

Limity integračního snažení – otázky, které bychom neměli opomíjet

Když uvažujeme nejen o Evropě, snažme vážit názory druhých a tázat se po jejich příčinách … Teze: „Vezměte si příklad rozpadu Sovětského svazu, ale i Československa, Jugoslávie. Tam se v úvahu nebraly komparativní výhody, které by plynuly z integrace, a převládla jiná hlediska, motivy.“ – teze k otázkám integrace a desintegrace „Pokud by integrace fungovala jako hegemonie největších … Pokračování textu Limity integračního snažení – otázky, které bychom neměli opomíjet

Kéž Evropa nevyváží doktríny

Evropa – Evropská unie entity odlišné, ale nabízející různé průniky pro lidský život. Teze: „Hodnoty, jako je rovnost, volnost, bratrství, explicitně vyjadřují něco, co v různých podobách – možná ne s takovou vahou existuje i mimo Evropu. Potřeba svobody, rovnosti, solidarity je přirozená, byla i dřív.“ – o hodnotách Evropy „Vezměte Afriku jako kontinent – tam je … Pokračování textu Kéž Evropa nevyváží doktríny

Stále věřím ve federalistický koncept Evropy

Druhé zastavení u důležitých evropských témat nyní s důrazem na vývoj ve dvacátém století. Teze: „Pluralita je i v amerických státech, i když tam mají jednu spisovnou řeč. Jinak rozdíly jsou velké. To neznamená, že by mnohost, pestrost nepřežila.“ – k významu mnohosti „Jako křesťané jsme měli náskok v tom, že hned po válce jsme se dozvěděli o vyznavačské … Pokračování textu Stále věřím ve federalistický koncept Evropy

Evropa je v očích prof. Petra Pokorného výzva k činu, ale i naslouchání jinakosti

Evropa je výslednicí kulturní střetů, v níž nacházíme různou úroveň uvědomění identity. Důležitý aspekt Evropy je její demokratičnost. Teze: „Demokracie má zvláštní vlastnost: tam, kde se může rozvíjet alespoň 50 let, tam se drží pevně – jako v západní Evropě, ale dokáže to i ve velmi nepříznivých podmínkách, jako v dnešní Indii.“ – otázka kontinuity „Většina demokratů nejsou … Pokračování textu Evropa je v očích prof. Petra Pokorného výzva k činu, ale i naslouchání jinakosti