V evropském integračním procesu a nejen v něm si přejme více přirozenosti

Instituce – struktury – imigranti v Evropě Teze: „O duchu Evropy se dá diskutovat, ovšem v praxi rozhoduje „princip“: peníze až na prvním místě. Peníze jsou droga, která určuje běh světa. Můžeme za tím tedy hledat finanční souvislosti.“ – o duchu Evropy „Vezmete-li si Spojené státy, tamní vlády a jejich kompetence jsou na takové úrovni, že … Pokračování textu V evropském integračním procesu a nejen v něm si přejme více přirozenosti

Limity integračního snažení – otázky, které bychom neměli opomíjet

Když uvažujeme nejen o Evropě, snažme vážit názory druhých a tázat se po jejich příčinách … Teze: „Vezměte si příklad rozpadu Sovětského svazu, ale i Československa, Jugoslávie. Tam se v úvahu nebraly komparativní výhody, které by plynuly z integrace, a převládla jiná hlediska, motivy.“ – teze k otázkám integrace a desintegrace „Pokud by integrace fungovala jako hegemonie největších … Pokračování textu Limity integračního snažení – otázky, které bychom neměli opomíjet

Kéž Evropa nevyváží doktríny

Evropa – Evropská unie entity odlišné, ale nabízející různé průniky pro lidský život. Teze: „Hodnoty, jako je rovnost, volnost, bratrství, explicitně vyjadřují něco, co v různých podobách – možná ne s takovou vahou existuje i mimo Evropu. Potřeba svobody, rovnosti, solidarity je přirozená, byla i dřív.“ – o hodnotách Evropy „Vezměte Afriku jako kontinent – tam je … Pokračování textu Kéž Evropa nevyváží doktríny

Stále věřím ve federalistický koncept Evropy

Druhé zastavení u důležitých evropských témat nyní s důrazem na vývoj ve dvacátém století. Teze: „Pluralita je i v amerických státech, i když tam mají jednu spisovnou řeč. Jinak rozdíly jsou velké. To neznamená, že by mnohost, pestrost nepřežila.“ – k významu mnohosti „Jako křesťané jsme měli náskok v tom, že hned po válce jsme se dozvěděli o vyznavačské … Pokračování textu Stále věřím ve federalistický koncept Evropy

Evropa je v očích prof. Petra Pokorného výzva k činu, ale i naslouchání jinakosti

Evropa je výslednicí kulturní střetů, v níž nacházíme různou úroveň uvědomění identity. Důležitý aspekt Evropy je její demokratičnost. Teze: „Demokracie má zvláštní vlastnost: tam, kde se může rozvíjet alespoň 50 let, tam se drží pevně – jako v západní Evropě, ale dokáže to i ve velmi nepříznivých podmínkách, jako v dnešní Indii.“ – otázka kontinuity „Většina demokratů nejsou … Pokračování textu Evropa je v očích prof. Petra Pokorného výzva k činu, ale i naslouchání jinakosti

Evropa a média

Evropou s teoretikem médií … Teze: „Lidé se domnívali, že existují panevropsky sdílené mediální obrazy, většinou spadají do oblasti zábavy.“ – otázka médií „Slovo „evropský“ signalizuje, že je organizace mezinárodní. Jen si vezměme hudební soutěž Eurovize. Ta též nevznikla jako integrační projekt. Z mého pohledu je sémantika jednoduchá: evropské je binární opozicí k národní a světový.“ – k vymezení … Pokračování textu Evropa a média

Nerozumě využíváme možnosti rozumu, jenž je znakem evropské civilizace

Racionalita má v našem životě mnoho podob a může se negovat, pokud na různé věci klademe odlišné důrazy … Teze: „S ratiem samozřejmě velice úzce souvisel rozvoj vědy v 18. a 19. století. Já jsem v této otázce poněkud rozpolcen, protože vzhledem ke své povaze a jelikož jsem vědec, dávám velkou váhu racionální diskusi o problémech, o kterých … Pokračování textu Nerozumě využíváme možnosti rozumu, jenž je znakem evropské civilizace

Podoby instrumentality a Evropa – I. část

Evropou s teoretikem médií … Teze: „Pro mě je Evropa především kulturní prostor, v kterém mám šanci se orientovat, protože má nějaké základní vymezení, hodnotový půdorys, který mi je srozumitelný.“ – vymezení prostoru Evropa „Evropský prostor je prostorem velmi nestabilním a s velmi hluboce zažitou dynamikou mocenských nerovnováh.“ – povaha evropského prostoru „Z mého pohledu: rozum se pokusil oslabit … Pokračování textu Podoby instrumentality a Evropa – I. část

Evropa viděná z Londýna – II. část

Druhá část evropských reflexí londýnského novináře Teze: „Příchod Cyrila a Metoděje byl stěžejním, jelikož oni nám dali bohoslužební jazyk, neboť latina, která byla těžká a pro mnoho občanů nepostižitelná, nebyla médiem, přes které k nám přicházela víra.“ – historické milníky „Na Poláky jsme pohlíželi svrchu – jako na „šmelináře“, zemědělce, drobné obchodníčky. Ale oni vstali „z poroby“ … Pokračování textu Evropa viděná z Londýna – II. část

Evropa viděná z Londýna – I. část

Poznámky k Evropě od novináře působícího v Londýně od konce sedmdesátých let 20. století Teze: „Vidím obrovskou kulturní entitu, vidím nešťastné rozdělení roku 1054 na východní a západní křesťanství. Vidím i pozdější protestantismus, který začal u nás v českých zemích husitskou revolucí, na kterou navázali Martin Luther, Jan Kalvín a Ulrich Zwingli. Mezi tím zde byla „nešťastná Británie“, … Pokračování textu Evropa viděná z Londýna – I. část