Evropa a média

Evropou s teoretikem médií … Teze: „Lidé se domnívali, že existují panevropsky sdílené mediální obrazy, většinou spadají do oblasti zábavy.“ – otázka médií „Slovo „evropský“ signalizuje, že je organizace mezinárodní. Jen si vezměme hudební soutěž Eurovize. Ta též nevznikla jako integrační projekt. Z mého pohledu je sémantika jednoduchá: evropské je binární opozicí k národní a světový.“ – k vymezení … Pokračování textu Evropa a média

Nerozumě využíváme možnosti rozumu, jenž je znakem evropské civilizace

Racionalita má v našem životě mnoho podob a může se negovat, pokud na různé věci klademe odlišné důrazy … Teze: „S ratiem samozřejmě velice úzce souvisel rozvoj vědy v 18. a 19. století. Já jsem v této otázce poněkud rozpolcen, protože vzhledem ke své povaze a jelikož jsem vědec, dávám velkou váhu racionální diskusi o problémech, o kterých … Pokračování textu Nerozumě využíváme možnosti rozumu, jenž je znakem evropské civilizace

Podoby instrumentality a Evropa – I. část

Evropou s teoretikem médií … Teze: „Pro mě je Evropa především kulturní prostor, v kterém mám šanci se orientovat, protože má nějaké základní vymezení, hodnotový půdorys, který mi je srozumitelný.“ – vymezení prostoru Evropa „Evropský prostor je prostorem velmi nestabilním a s velmi hluboce zažitou dynamikou mocenských nerovnováh.“ – povaha evropského prostoru „Z mého pohledu: rozum se pokusil oslabit … Pokračování textu Podoby instrumentality a Evropa – I. část

Evropa viděná z Londýna – II. část

Druhá část evropských reflexí londýnského novináře Teze: „Příchod Cyrila a Metoděje byl stěžejním, jelikož oni nám dali bohoslužební jazyk, neboť latina, která byla těžká a pro mnoho občanů nepostižitelná, nebyla médiem, přes které k nám přicházela víra.“ – historické milníky „Na Poláky jsme pohlíželi svrchu – jako na „šmelináře“, zemědělce, drobné obchodníčky. Ale oni vstali „z poroby“ … Pokračování textu Evropa viděná z Londýna – II. část

Evropa viděná z Londýna – I. část

Poznámky k Evropě od novináře působícího v Londýně od konce sedmdesátých let 20. století Teze: „Vidím obrovskou kulturní entitu, vidím nešťastné rozdělení roku 1054 na východní a západní křesťanství. Vidím i pozdější protestantismus, který začal u nás v českých zemích husitskou revolucí, na kterou navázali Martin Luther, Jan Kalvín a Ulrich Zwingli. Mezi tím zde byla „nešťastná Británie“, … Pokračování textu Evropa viděná z Londýna – I. část

Opouštěním mravního kodexu přestáváme být Evropany

Poznámky stárnoucího novináře, politika, diplomata a disidenta k Evropě Teze: „Co v Evropě brání vytvoření jednotného pohledu na dobu, v níž žijeme, je možná nedostatečný respekt k věcným argumentům a snad i jejich složitost.“ – o jednotném pohledu „Nemyslím, že základním prvkem Evropy je geografické vymezení, i když své místo má. Vymezení musí být kulturní.“ – k vymezení Evropy „Evropa … Pokračování textu Opouštěním mravního kodexu přestáváme být Evropany

Význam egoismu v kontextu Evropy

Dialogy, v nichž si klademe otázku, co rozkládá Evropu? S neurologem profesorem Martinem Bojarem již III. setkání na téma bohatství. Je na nás, jak se k nim postavíme. Dialog s prof. Martinem Bojarem byl natočen v pátek 24. listopadu 2017 odpoledne pracovně prof. Martina Bojara, Národní 9, Praha 1, Staré Město.  Otázka egoismu a Evropy Slovo „ego“ je nedílnou součástí … Pokračování textu Význam egoismu v kontextu Evropy

Kéž středoevropské dialogy pokračují

Je škoda, že důležitá ideová setkání jsou námi Evropany ignorována Dialog byl nahrán ve čtvrtek 31.května 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Stanoviska zemí Visegrádu Jaké postoje k Evropě mají Poláci, jaké Maďaři, jaké Slováci a jak přistupují k tomuto problému Češi? Mají projevovat vůči evropské budoucnosti optimismu, nebo tam převládá jako … Pokračování textu Kéž středoevropské dialogy pokračují

Pro pochopení Evropy je vhodné mít větší životní cíle

Poznámky k vývoji Evropy – hodnoty pro Evropu, jejich přijetí v Čechách, demokracie, národní identity – a to s odstupem … Teze: „ … i když Velká francouzská revoluce byla příšerným způsobem ostrá, krvavá, nespravedlivá, přinesla do naší evropské společnosti nové hodnoty, které se pak rozvíjely v devatenáctém století a jejichž působení je dovršeno rozpadem buržoazní společnosti.“ … Pokračování textu Pro pochopení Evropy je vhodné mít větší životní cíle

Vzácná setkání v Budapešti

Budoucnost Evropy – konference o Evropě v Budapešti očima lidí z visegrádského prostoru   Dialog byl nahrán ve čtvrtek 31.května 2018 v odpoledne v prostorách CEVRO institutu, Jungmannova 17, Praha 1, Nové Město. Konference o Evropě – úvod Snahou bylo, aby se lidé veřejného prostoru setkali. Možná šlo o krok k zahájení intenzivnějších kontaktů. Význam dialogu nejen pro Evropu Snažme … Pokračování textu Vzácná setkání v Budapešti