Přepjatý individualismus podrývá Evropu – Václav Malý o Evropě

*1950, český katolický kněz, od konce roku 1996 byl jmenován pomocným biskupem pražským, svůj život zasvětil službě Kristu, tedy Pravdě, to se promítlo do jeho politických postojů a podepsal Chartu 77 a ztratil státní souhlas, mnoha lidem je znám z moderování manifestací v Praze v roce 1989, je činný jako veřejná osoba a vystupuje v médiích, v rámci své duchovní služby navštěvuje země s nedemokratickými režimy.

Evropský i americký Rio Preisner očima Romana Jocha

Roman Joch *1971, český liberálně konzervativní myslitel a politik, v 90. letech minulého století pracoval v Občanském institutu, jehož ředitelem se stal v roce 2003, byl členem ODA a později Konzervativní strany, v roce 2010 se stal poradcem Petra Nečase. Z místa byl v roce 2012 odvolán, je autorem knih Americká zahraniční politika a role USA ve světě (2000), Američtí státníci ve dvacátém století (2001), Proč právě Irák (2003), Frank S. Mayer: Vzpoura proti revoluci dvacátého století (2003), Intelektuál ve veřejném prostoru (2012), Ne, pane premiére (2013).

České myšlení o Evropě s Petrem Hlaváčkem – II. část

*1974, je český historik, filosof a editor, docent českých dějin Univerzity Karlovy, jako koordinátor a vědecký pracovník vede Collegium Europaeum, společné badatelské pracoviště FF UK a Filosofického ústavu AV ČR; mimo jiné je autorem či editorem těchto publikací: Die böhmischen Franziskaner im ausgehenden Mittelalter (2011), (In)tolerance in European History (2011), Intelektuál ve veřejném prostoru (2012), České vize Evropy? (2014), Evropa!!? (2014), Kacířská univerzita (2014), Čtrnáct svatých Pomocníků (2014) nebo Mitteleuropa? Zwischen Realität, Chimäre und Konzept (2015), Západ, nebo Východ (2016)

Petr Fiala o Evropě a národu

*1964, politolog, politik. V letech 2012 – 2013 sloužil jako ministr školství v Nečasově vládě, v roce 2013 se stává předsedou Občanské demokratické strany, mezi jeho tituly patří: Úvahy o české politické krizi (1998), Skrytá církev (1999), Rozhovory s Vladimírem Čermákem (2000), Moderní analýza politiky (2000), Česká konzervativní a liberální politika (2000), Rozšiřování ES / EU (2002), Evropská unie (2006), Evropská referenda (2005), Europeizace (2005), Evropský mezičas (2006), Eurostrany (2007), Laboratoř sekularizace (2008), Teorie politických stran (2009), Na konci bezstarostnosti (2015), Občané, demokraté a straníci (2015).