Dialog o imigrantech s Romanem Jochem

Roman Joch *1971, český liberálně konzervativní myslitel a politik, v 90. letech minulého století pracoval v Občanském institutu, jehož ředitelem se stal v roce 2003, byl členem ODA a později Konzervativní strany, v roce 2010 se stal poradcem Petra Nečase. Z místa byl v roce 2012 odvolán, je autorem knih Americká zahraniční politika a role USA ve světě (2000), Američtí státníci ve dvacátém století (2001), Proč právě Irák (2003), Frank S. Mayer: Vzpoura proti revoluci dvacátého století (2003), Intelektuál ve veřejném prostoru (2012), Ne, pane premiére (2013).

Dialog o imigrantech s Lubošem Kropáčkem

Luboš Kropáček *1939, český orientalista, jeho díla: Islámský fundamentalismus (1996), Islám a Západ (2002), Duchovní cesty islámu (2003, druhé vydání 2015), Súfismus (2008), Po cestách kamenitých (2013), Smrt a umírání v náboženských tradicích současnosti (2015), slovníky arabštiny, svahilštiny aj.

Dialog o imigrantech s Helenou Kanyar Becker

*1943, vystudovala bohemistiku, historii a literární vědu na FF UK v Praze a pracovala jako novinářka, v srpnu 1969 emigrovala do Švýcarska, v Curychu absolvovala studium slavistiky, východoevropských dějin a historie umění, během studia zastávala místo vědecké asistentky, po složení doktorátu se stala vědeckou pracovnicí univerzity v Basileji a referentkou Univerzitní knihovny (1978-2008), její badatelská činnost je zaměřená na výzkum sociokulturních menšin, cizineckou politiku a humanitní švýcarskou tradici, za své odborné a novinářské publikace, výstavy, doprovázené univerzitními přednáškovými cykly a za „stavění mostů mezi Západem a Východem“ získala mj. prestižní vědeckou cenu města Basileje 2010.