Dialog o proměnách daru s Andrejem Lukáčkem

*1938, slovenský kněz působící v České republice v diecézi Hradec Králové. Během svého působení vystřídal mnoho míst. Jako kněz působil v Polné, Vápenném Podole u Chrudimi, v Nebeské Rybné v Orlických horách, pak necelých 16 let bez státního souhlasu pracoval v různých manuálních profesích. Po roce 1989 v duchovní správě v Litomyšli, Sedlci u Kutné Hory a v Poděbradech.

Dialog o mecenášství s Jiřím T. Kotalíkem

*1951, český historik architektury, vysokoškolský pedagog přednášející na AVU, v letech 1997 – 2003 a 2010 – 2014 byl rektorem AVU. Jaroslav Frágner: náčrty a plány, úvodní stať, Praha (1999), Letem českým světem, spoluautor textů, Lomnice nad Popelkou : (1999), Obrazy z dějin české architektury, spolu s Davidem Vávrou (2003) aj.