Síla kouzelných slov

Stárnoucí kněz se zamýšlí nad důležitostí kouzelných slov pozdrav, popros, poděkuj. Jsou to slova zákona 3 P. Co bychom si počali bez těchto klíčů k lidské duši a skrytému řádu lidství, avšak někteří z nás je vyslovují tak, že negujeme původní obsah slov. Pamatujme na to, pokud máme na světě žít s druhými, kteří nám mohou pomoci nadlehčit … Pokračování textu Síla kouzelných slov

Letory a čas v daru tvořivosti

Starý a moudrý kněz a zároveň poděbradský probošt Vladimír Hronek rozpráví nad tématem daru tvořivosti – jak mohou do tvořivosti promluvit letory člověka a také jak se vývoj člověka podepisují věkové skupiny? Teze: „Flegmatik může mít ohromnou výhodu, že u činnosti, která je prováděná nedojde k vykolejení.“ – charakteristika osobnosti „U extroverta platí: slova předchází myšlenky, … Pokračování textu Letory a čas v daru tvořivosti

Čas je běžec s dlouhým krokem – O daru času – I. část

Mons. Vladimír Hronek je v kruzích katolické církve znám svým poznáním, které vychází ze životní praxe, ze služby, z nasloucháním druhému i z četby knih. I zdánlivě obyčejná témata se mění v cosi, co člověka povznese a dá mu sil do dalších dní pozemské poutě. Takovým je zastavení u Daru času. Dialog byl natočen v adventu roku 2018 … Pokračování textu Čas je běžec s dlouhým krokem – O daru času – I. část

Autorita a dar tvořivosti očima duchovního

Pár poznámek k autoritám a daru tvořivosti. Teze: „Pokud máme Desatero – to je ve své podstatě model – plán tvořivosti. Bůh je nejvyšší autoritou, která dává lidstvu všeobecně – bez ohledu na víru, nevíru – zásady, jež má člověk naplňovat.“ – o normě v tvořivosti „Každému je jasné, že pokud žádám zásadní, bude to ode mě … Pokračování textu Autorita a dar tvořivosti očima duchovního

Vzpomínky někdy vytěsňované a rok 1968

Poznámky k událostem, které pro nás znamenaly vnitřní otřes, ale i světové zviditelnění. Dialog byl nahrán 20. srpna 2018 dopoledne na poděbradském proboštství, Palackého 72/23, Poděbrady.  Rok 1968 a srpnové ozvěny Co znamená Pražské jaro? Co předcházelo srpnové vojenské invazi? Jak období prožíval Mons. Hronek jako pracovník Tesly Pardubice? Rok 1968 a protagonisté změn   Jací jsou protagonisté? Alexandr … Pokračování textu Vzpomínky někdy vytěsňované a rok 1968

Poznámky k bilanci vody a duchovním kontextům

Jaké starosti nám přináší banální sloučenina – voda? Vážíme si ji? Proč ten tanec kolem ní právě nyní? Stále více a více si budeme uvědomovat, že život je voda a voda život. Bude-li se tato rovnice ztrácet z našeho života, budeme se vydávat na cestu ústupu. Teze: „Netvrdím, že zavřu-li oči, uvidím vodu, ale budu-li přemýšlet, … Pokračování textu Poznámky k bilanci vody a duchovním kontextům

Dar skromnosti podporuje řád

Dialog byl nahrán 29. června 2018 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Dar skromnosti v odívání Oděvem dáváme najevo náš vztah ke světu. Ukazuje se v něm řád, ale i dekadence. Vkus nemusí být drahý, nepotřebujeme výběr, pokud víme, co naše osobnost žádá. V dalších zastavení se budeme vracet k tvořivosti, ale i skromnosti v jiných aspektech lidského … Pokračování textu Dar skromnosti podporuje řád

Dotvářejme pokorně náš svět a podílejme se božské vládě

Bez daru tvořivosti bychom byli pouze bezduchými tvory Teze: „Člověk je stvořen k obrazu božímu a dotváří svět, v němž žije.“ – o tvorbě obecně „Nezachovává-li řád člověk, místo tvoření se tam nachází destrukce.“- o předpokladu tvory „Emoce formují, dávají určitý tvar, ale emoce sama o sobě vás k něčemu povzbudí. Emoce vás naladí, abyste začal uvažovat, co … Pokračování textu Dotvářejme pokorně náš svět a podílejme se božské vládě

Modlitba je darem pro nás samé, abychom mohli konat

Pán se směje, když člověk říká o svých tužbách a plánech Dialog byl nahrán v únoru 2018 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Dar modlitby Jak rozumět tomu, čemu se někdy říká: dýchání duše? Jaké má a mohlo by mít postavení v našem životě? Kdo si jí vymyslel? Kdo se budou modlit? Co je nám … Pokračování textu Modlitba je darem pro nás samé, abychom mohli konat

Je možné psát a nefilozofovat? Čím vším se ochuzujeme, odmítáme-li filozofický přístup ke světu?

Filozofování je pro člověka možností vytvoření vztahu ke světu. Patří k daru rozumu a a daru poznání Dialog byl nahrán v pátek 30. června 2017 dopoledne na poděbradském proboštském úřadu, Palackého 72/23, Poděbrady. Filozofování – dar rozumu i poznání Občas není člověk pochopen, ale to neznamená, že to musí být plně jeho vina. Filozofování – dar rozumu … Pokračování textu Je možné psát a nefilozofovat? Čím vším se ochuzujeme, odmítáme-li filozofický přístup ke světu?