PF 2017

Je vhodné pokračovat v rozdělaném díle, jež pomáhá společnosti, byť nemusí být hned vidět - my o to hlavně usilujeme v dialozích o Evropě a co Vy?