Imprese z jednoho kapitalistického města

Je potřebné poukázat na proměny naší krajiny, našich měst, obcí po roce 1989. Dialog s Janou Krumpholcovou reflektuje její život v českém průmyslovém městě, které by dle statistik mělo být bohaté. Zastupitelka Strany zelených poukazuje na problematické, ba stinné stránky tohoto města, avšak nabízí vlídnou alternativu, která nevyžaduje velké investice do prostředí kolem nás, ale do nás … Pokračování textu Imprese z jednoho kapitalistického města

Význam řádu a struktury

Jaké je to se zastavovat u slova řád, zvláště je-li člověkem či společenstvím narušován je přetvářen ve strukturu? Období před rokem 1989 nebylo řádem ale „strukturou“, jež narušila ten „přirozený“ řád a lidé vykonali mnohé, aby se stav po roce 1989 zdravě normalizoval. Biskup Tomáš Holub slova zasazuje do linie křesťanské a klade si otázku: … Pokračování textu Význam řádu a struktury

Vzpomínky na nedávnou minulost – III. část

Anglista, Tomáš Vrba i signatář Charty 77 si v třetím zastavení všímá otázky politiky, z níž je část občanů naší republiky právem zneklidněna, o čemž svědčí i aktivity k třicátému výročí sametové revoluce. Možná jsme redukovali politiku na bezduchý výkon moci, na procedury než na rozvažování, v němž svou roli má člověk, principy, vize, jež posunuje naše jednání a … Pokračování textu Vzpomínky na nedávnou minulost – III. část

České sportovní třicetiletí

Novinář Josef Káninský žije sportem a rád o něm referuje. Výzvu hodnotit české třicetiletí přijal s pokorou a vědomím si kontextů, které téma nabízí. Jako málokdo přiznává, že v osmdesátých letech vstoupil do strany – ostatně studoval fakultu žurnalistiky, která byla prostoupena komunistickou ideologií, byť v slabší podobě, jelikož v Sovětském svazu byla vyhlášena „perestrojka“. Začínal jako redaktor lokálního … Pokračování textu České sportovní třicetiletí

Vzpomínky na nedávnou minulost – II. část

Tomáš Vrba, anglista a signatář Charty 77 si všímá otázky demokracie a médií. Všímáme si, že ona opětovná vláda legitimity, která přišla 1989, navazovala na přerušenou tradici Masarykovy první republiky a aktivity disidentského hnutí. Na Západě byly úvahy, že totalitní režimy pomohou oživit demokratická společenství. Nedílnou součástí demokratického procesu jsou strany, media, jež pomáhají utvářet … Pokračování textu Vzpomínky na nedávnou minulost – II. část

Vzpomínky na nedávnou minulost – I. část

Ve třech částech přinášíme dialog s anglistou, překladatelem, signatářem Charty 77 Tomášem Vrbou. V první části se zaměříme na vzpomínky „roku zázraků“, poznání komunistického – socialistického režimu, význam ideologie pro život člověk, na její limitovanost, pokud je prázdná. Účastník dialogu zmiňuje fakt, že v režimu jednu roli hrála ideologie, druhou autority režimu. V dialogu se Tomáš Vrba skepticky vyjadřuje … Pokračování textu Vzpomínky na nedávnou minulost – I. část

Meditace k proměnám režimu po roce 1989 – II. část

David Klimeš, Redaktor týdeníku Ekonom analyzuje téma ideologie – v obecné i konkrétní linii. Snaží se vést úvahy o jejím významu a zasazuje ji do historického kontextu. Východiskem pro zkoumání mu je Masarykův realismus a dochází k poznání, že odhodí-li se právě konstitutivní ideologie, mohou vznikat politická hnutí například ANO 2011. Nesmíme zapomenout na fakt, že ideologie … Pokračování textu Meditace k proměnám režimu po roce 1989 – II. část

Meditace k proměnám režimu v roce 1989 – část I.

Redaktor týdeníku Ekonom – David Klimeš zkoumá příčiny pády československého režimu v roce 1989. Co znamená tento rok v dějinách země i v kontextu střední Evropy? Co znamená rok 1989 pro porozumění současnosti? Jakým jazykem se mluvilo? Jaký konsensus umožnil změny? Kdy je tento konsensus narušován? Teze: „Podle mě společnost nejpozději během Palachova týdnu pochopila, že už vládnou … Pokračování textu Meditace k proměnám režimu v roce 1989 – část I.

Kopřivnické setkání k proměnám po roce 1989

V roce 2019 si připomínáme 30 let od roku 1989 a doktor Roman Joch byl vyzván, aby se účastnil debaty o proměnách společnosti – a to z české i slovenské perspektivy. Toto setkání bylo v Kopřivnici, městě, která se v minulosti pyšnila slávou společnosti Tatra. To však je již minulostí. Dialog byl nahrán počátkem května 2019 v prostorách CEVRO … Pokračování textu Kopřivnické setkání k proměnám po roce 1989

Svým postojem mohu ovlivnit nepřímo i věci, do nichž nemohu přímo zasahovat

Osobně si myslím, že svým postojem mohu ovlivnit nepřímo i věci, do nichž nemohu přímo zasahovat, tvrdí prof. Pavel Kubeš v dialogu o proměnách společnosti, vědy, vzdělání … Dialog byl natočen v pondělí 27. června 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Pavla Kubeše, Technická 2, Praha 6, Dejvice. Teze: „Odsuzování předchozích činů je opakováním nešvarů minulého režimu.“ … Pokračování textu Svým postojem mohu ovlivnit nepřímo i věci, do nichž nemohu přímo zasahovat