Vzpomínky na nedávnou minulost – I. část

Ve třech částech přinášíme dialog s anglistou, překladatelem, signatářem Charty 77 Tomášem Vrbou. V první části se zaměříme na vzpomínky „roku zázraků“, poznání komunistického – socialistického režimu, význam ideologie pro život člověk, na její limitovanost, pokud je prázdná. Účastník dialogu zmiňuje fakt, že v režimu jednu roli hrála ideologie, druhou autority režimu. V dialogu se Tomáš Vrba skepticky vyjadřuje … Pokračování textu Vzpomínky na nedávnou minulost – I. část

Meditace k proměnám režimu po roce 1989 – II. část

David Klimeš, Redaktor týdeníku Ekonom analyzuje téma ideologie – v obecné i konkrétní linii. Snaží se vést úvahy o jejím významu a zasazuje ji do historického kontextu. Východiskem pro zkoumání mu je Masarykův realismus a dochází k poznání, že odhodí-li se právě konstitutivní ideologie, mohou vznikat politická hnutí například ANO 2011. Nesmíme zapomenout na fakt, že ideologie … Pokračování textu Meditace k proměnám režimu po roce 1989 – II. část

Meditace k proměnám režimu v roce 1989 – část I.

Redaktor týdeníku Ekonom – David Klimeš zkoumá příčiny pády československého režimu v roce 1989. Co znamená tento rok v dějinách země i v kontextu střední Evropy? Co znamená rok 1989 pro porozumění současnosti? Jakým jazykem se mluvilo? Jaký konsensus umožnil změny? Kdy je tento konsensus narušován? Teze: „Podle mě společnost nejpozději během Palachova týdnu pochopila, že už vládnou … Pokračování textu Meditace k proměnám režimu v roce 1989 – část I.

Kopřivnické setkání k proměnám po roce 1989

V roce 2019 si připomínáme 30 let od roku 1989 a doktor Roman Joch byl vyzván, aby se účastnil debaty o proměnách společnosti – a to z české i slovenské perspektivy. Toto setkání bylo v Kopřivnici, městě, která se v minulosti pyšnila slávou společnosti Tatra. To však je již minulostí. Dialog byl nahrán počátkem května 2019 v prostorách CEVRO … Pokračování textu Kopřivnické setkání k proměnám po roce 1989

Svým postojem mohu ovlivnit nepřímo i věci, do nichž nemohu přímo zasahovat

Osobně si myslím, že svým postojem mohu ovlivnit nepřímo i věci, do nichž nemohu přímo zasahovat, tvrdí prof. Pavel Kubeš v dialogu o proměnách společnosti, vědy, vzdělání … Dialog byl natočen v pondělí 27. června 2011 v odpoledních hodinách v prostorách pracovny Pavla Kubeše, Technická 2, Praha 6, Dejvice. Teze: „Odsuzování předchozích činů je opakováním nešvarů minulého režimu.“ … Pokračování textu Svým postojem mohu ovlivnit nepřímo i věci, do nichž nemohu přímo zasahovat

Zdeněk Hazdra – třetí zastavení nad proměnou společnosti před a po roce 1989

Poslední část dialogu akcentuje komponentu demokracie – občanskou společnosti, ale především se obrací k významu historie v politickém diskursu. Teze: Politika je pro mě především správou věcí veřejných a také kolbištěm, kde se střetávají různé zájmy a ideové a ideologické pohledy na svět. Politika a samozřejmě politici nesmějí být, nebo přesněji řečeno neměli by být odtrženi od … Pokračování textu Zdeněk Hazdra – třetí zastavení nad proměnou společnosti před a po roce 1989

Zdeněk Hazdra – druhé zastavení nad proměnou společnosti před a po roce 1989

Druhé setkání s panem dr. Zdeňkem Hazdrou pojednává o exilu a obnově demokracie v Československu, České republice Teze: Podíváme-li se do dávnějších časů, tak už v 17. století odešli v důsledku rekatolizace čeští bratři, jednalo se určitě o velkou duchovní ztrátu. Pokud budeme reflektovat 20. století, jedná se o mnohem smutnější etapu, kterou provázelo hned několik exilových … Pokračování textu Zdeněk Hazdra – druhé zastavení nad proměnou společnosti před a po roce 1989

Zdeněk Hazdra – první zastavení nad proměnou společnosti před a po roce 1989

Teze: K 1989: Viděno očima dítěte, byl to zvláštní čas plný kontrastů. Na jedné straně bylo cítit měnící se atmosféru ve společnosti, kdy lidé byli v určitém očekávání, ale i v napětí, co bude následovat, co ony změny přinesou. Většina z nich byla naplněna optimismem a s nadějí se dívala do budoucnosti. Nemyslím si, že by nám rok 1989 sám od … Pokračování textu Zdeněk Hazdra – první zastavení nad proměnou společnosti před a po roce 1989

Dialog o transformaci s Petrem Vránou

Dialog byl natočen ve čtvrtek 25. září 2014 odpoledne v prostorách knihovny Filosofického stavu Jilská 1, Praha 1, Staré Město. MS: Vážený pane Vráno, čím je pro vás rok 1989? V jaké životní fázi vás zastihl? Jaké naděje jste s ním spojil a případně, jak se naplnily? PV: Rok 1989 mě zastihl v německém Frankfurtu, což je průmyslové i bankovní … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Vránou

Dialog o transformaci s Petrem Oslzlým

Dialog byl natočen v pondělí 5. ledna 2015 dopoledne v prostorách knihovny Filosofického ústavu, Jilská 1, Praha 1, Staré Město, II. část dialogu byla natočena ve středu 14. ledna odpoledne 2015 v Knihovně Václava Havla, Ostrovní 13, Praha 1, Nové Město. MS: Vážený pane profesore, čím je pro vás rok 1989? Jak se zapsal do vaší mysli? Jaké … Pokračování textu Dialog o transformaci s Petrem Oslzlým