Hodnoty transformace i současného světa

Jak se to má s hodnotami a transformací české ekonomiky a společnosti v kontextu třicetiletí? Co myslíme pod konkrétními hodnotami a mají pro nás opravdovou hodnotou? Ekonom Vladimír Benáček, nabízí tyto odpovědi v třetím zastavení, z nichž první dvě části byly publikovány v době koronavirové. Hned bychom mohli odpovědět z praxe – život, zdraví, ochota pojmenovat situaci. Přesně s tímto se potýkáme … Pokračování textu Hodnoty transformace i současného světa

Otázky nejen ekonomické transformace

V dubnu jsme publikovali první část rozsáhlého opusu ekonoma Vladimíra Benáčka, jenž promlouvá nepřímo jak k minulosti, tak i současnosti, době koronavirové. Proč? Odpověď je nasnadě. Právě dnes je nutné si klást některé otázky, jimiž se zabývali i ti, kteří měli zájem přispět k proměně našeho hospodářství. I dnes se tážeme po limitech expanze státu, … Pokračování textu Otázky nejen ekonomické transformace

Proměny českého sportu

Po čase se českým novinářem Josefem Káninský vracíme k tématu proměn sportu po roce 1989, ovšem neopomněli jsme období totality. Tážeme se po institucích a jejich významu, které pomáhají sportovnímu vyžití. Jedním z nich je bezpochyby Sokol, jenž měl národní význam, který byl komunisty potlačen a přešel pod Svaz tělovýchovy, což byla daň touhy kolektivismu. Dále zde … Pokračování textu Proměny českého sportu

Touha žít a být svobodný

Pro mladé – dávná historie, pro starší – stálé aktuální témata, která se ovlivňují dnešní politickou, sociální a ekonomickou mapu naší vlasti. Mám na mysli procesy v období před a po roku 1989. Třídílná analýza českého ekonoma Vladimíra Benáčka, jenž prožil část svého profesního života v Ekonomickém ústavu a nyní působí jako pedagog na Ekonomickém institutu … Pokračování textu Touha žít a být svobodný

Imprese z jednoho kapitalistického města

Je potřebné poukázat na proměny naší krajiny, našich měst, obcí po roce 1989. Dialog s Janou Krumpholcovou reflektuje její život v českém průmyslovém městě, které by dle statistik mělo být bohaté. Zastupitelka Strany zelených poukazuje na problematické, ba stinné stránky tohoto města, avšak nabízí vlídnou alternativu, která nevyžaduje velké investice do prostředí kolem nás, ale do nás … Pokračování textu Imprese z jednoho kapitalistického města

Význam řádu a struktury

Jaké je to se zastavovat u slova řád, zvláště je-li člověkem či společenstvím narušován je přetvářen ve strukturu? Období před rokem 1989 nebylo řádem ale „strukturou“, jež narušila ten „přirozený“ řád a lidé vykonali mnohé, aby se stav po roce 1989 zdravě normalizoval. Biskup Tomáš Holub slova zasazuje do linie křesťanské a klade si otázku: … Pokračování textu Význam řádu a struktury

Vzpomínky na nedávnou minulost – III. část

Anglista, Tomáš Vrba i signatář Charty 77 si v třetím zastavení všímá otázky politiky, z níž je část občanů naší republiky právem zneklidněna, o čemž svědčí i aktivity k třicátému výročí sametové revoluce. Možná jsme redukovali politiku na bezduchý výkon moci, na procedury než na rozvažování, v němž svou roli má člověk, principy, vize, jež posunuje naše jednání a … Pokračování textu Vzpomínky na nedávnou minulost – III. část

České sportovní třicetiletí

Novinář Josef Káninský žije sportem a rád o něm referuje. Výzvu hodnotit české třicetiletí přijal s pokorou a vědomím si kontextů, které téma nabízí. Jako málokdo přiznává, že v osmdesátých letech vstoupil do strany – ostatně studoval fakultu žurnalistiky, která byla prostoupena komunistickou ideologií, byť v slabší podobě, jelikož v Sovětském svazu byla vyhlášena „perestrojka“. Začínal jako redaktor lokálního … Pokračování textu České sportovní třicetiletí

Vzpomínky na nedávnou minulost – II. část

Tomáš Vrba, anglista a signatář Charty 77 si všímá otázky demokracie a médií. Všímáme si, že ona opětovná vláda legitimity, která přišla 1989, navazovala na přerušenou tradici Masarykovy první republiky a aktivity disidentského hnutí. Na Západě byly úvahy, že totalitní režimy pomohou oživit demokratická společenství. Nedílnou součástí demokratického procesu jsou strany, media, jež pomáhají utvářet … Pokračování textu Vzpomínky na nedávnou minulost – II. část

Vzpomínky na nedávnou minulost – I. část

Ve třech částech přinášíme dialog s anglistou, překladatelem, signatářem Charty 77 Tomášem Vrbou. V první části se zaměříme na vzpomínky „roku zázraků“, poznání komunistického – socialistického režimu, význam ideologie pro život člověk, na její limitovanost, pokud je prázdná. Účastník dialogu zmiňuje fakt, že v režimu jednu roli hrála ideologie, druhou autority režimu. V dialogu se Tomáš Vrba skepticky vyjadřuje … Pokračování textu Vzpomínky na nedávnou minulost – I. část