Dialog o transformaci s Petrem Zvolským

*1933, přední český psychiatr, vysokoškolský pedagog, celoživotně se zabýval genetikou duševních nemocí, od roku 1963 pracuje na Psychiatrické klinice Praha VFN 1. Lékařské fakultě UK, během let 1990 – 1999 tam působil jako její přednosta. V roce 2005 mu prezident Václav Klaus udělil Medaili za zásluhy.

Dialog o transformaci s Markem Loužkem

*1975, ekonom, zabývá se též sociologií, metodologií vědy, působí na Vysoké škole ekonomické v Praze a Univerzitě Karlově, zastával funkci ředitele pro publikační činnost Centra pro ekonomiku a politiku, je autorem četných studií: Zapomenutá transformace (1999), Spor o metodu mezi rakouskou školou a německou historickou školou (2001), Max Weber (2005).