Pokračování vodního sázavského dobrodružství

Druhá část setkání na sázavské farmě u Srbů byla doprovázena vítaným podzimním deštěm stejně jako druhá polovina června, kdy je tento dialog publikován. V některých částech republiky však v tento čas již intenzivní srážky rozvodnily malé říčky – a to na severu Čech na Frýdlantsku, ale i na Pardubicku na řece Chrudimce. Proč toto uvádím? Důvodů je … Pokračování textu Pokračování vodního sázavského dobrodružství

Za vodu, tedy i za mléko

V červnový čas bych si Vás dovolil pozvat na statek rodiny Srbů, který se nachází ve zvlněné krajině českého Posázaví – a to konkrétně v Soběšíně, kam se návštěvníci mohou dostat i železnicí. Téma bylo prosté, závažné – voda. Farma, která se zabývá chovem krav holštýnského skotu na mléko, které se odváží do nedaleké mlékárny Pragolaktos, ale … Pokračování textu Za vodu, tedy i za mléko

Voda nad zlato

Přinášíme vám další vodní zastavení – nyní s přírodním vědcem Tomášem Ružovicem, jenž působí ve spolku TRAWA. Jeho asociace s tématem vody jsou vzdálené Evropě. Směruje nás do Afriky: „ …kde obyvatelé vesnic doslova „bojují“ o vodu.“ Ano, my Evropané žijeme v jiném světě, kde zatím neprobíhá boj o vodu, kde uvědomělí správci veřejného majetku se snaží vytvářet … Pokračování textu Voda nad zlato

Doteky vody v Podkrkonoší

Otevíráte občasník o vodě v regionech – nyní s Ing. Tomášem Štayrem, zástupcem oblasti Hořice v Podkokonoší. V roce 2020 a následných letech bychom rádi publikovali vodní sondy, které mají popsat stav vody regionech i menších oblastech, v místech, která jsou vzdálená od centra vládnutí, která jsou však důležitá pro konkrétní občany, jež v daném místě žijí. Deníky s celostátní působností se … Pokračování textu Doteky vody v Podkrkonoší

Otázky vody v Čechách

Začal květen a meteorologové nás upozorňují, že srážek bude poskrovnu, s čím přirozeně vyvstává otázka – jak budeme zavlažovat pole, jak budeme pečovat o úrodu, ale obecně i krajinu, která nám byla svěřena. Doktor Jiří Jakl se ve svém druhém vodním zastavení zabývá tématy: voda jako společenské i politické téma, význam institucí, které napomáhají monitoringu, význam … Pokračování textu Otázky vody v Čechách

Když procházíme změnou klimatu

Ačkoliv máme teprve polovinu dubna, venkovní teplota dosahuje květnových hodnot a zem je sužována suchem, které má trvat další týdny, třebaže jsme v tomto měsíci byli zvyklí v naší vlasti i na občasný déšť. Voda se stala výzvou pro vědce, ale i ty, kteří přispívají k formulaci politik konkrétních stran. Jedním z nich je Jiří Jakl ze společenství Zvonečník, … Pokračování textu Když procházíme změnou klimatu

Vodě vstříc

Jsou velikonoční svátky – svátky naděje v mnoha podobách, která se týká nového života, uzdravení, a se životem související i zdravé vodní bilance. První tři zastavení věnoval Zbyněk Hrkal popisu stavu vodní bilance v Čechách i ve světě. Ve čtvrtém se věnuje nápravě, cestám k moderování stavu, s nímž se musíme vypořádat, pokud v české i moravské krajině máme … Pokračování textu Vodě vstříc

Limity racionality i lidských snah

Ve třetím zastavení Zbyněk Hrkal se mírně vzdaluje otázkám vodním, ale promýšlí především téma racionality. Nezapomínejme – rozum – jakožto schopnost zobecňovat a pracovat s pojmy, byl dán ke správě zdrojů – ne k jejich nadužívání, což má za následek narušení skryté harmonie, jejíž součástí je i voda. Člověk 21. století se domnívá, že zvládne vše, … Pokračování textu Limity racionality i lidských snah

Voda v globálním pohledu

Hydrogeolog Zbyněk Hrkal v druhém setkání u tématu vody se zaměřil na otázky rozložení vody na naší planetě. Táže se: Proč na některých místech je dostatek, ba přebytek a na jiných místech jsme svědky vyprahlé? K mnohému jsme dopomohli, ale na druhou stranu máme rozum, který navrhne řešení – například zpracování odpadní vody a její proměnu v … Pokračování textu Voda v globálním pohledu

Voda a lidské tělo

Člověk by si myslel, že významná léčba vodou může být v lázních, kdy člověk odpočívá, je ponořen ve vodě a mezi procedurami se prochází po cestách krásného města či blízké malebné krajiny. Docent Lukáš Zlatohlávek nám tento pohled posouvá a uvádí, že „vodoléčba“ nastává během všedních i nevšedních – akutních hospitalizací, protože lékaři se snaží o … Pokračování textu Voda a lidské tělo