Co přináší čerpání vody?

Voda má mnoho rozměrů, stejně jako život, který utváří a jemuž třeba my lidé dáváme, či lépe pokoušíme se dát smysl. Setkání s Petrem Pithartem u tématu vody není analýzou příčin nedostatku vody, ale prostého vztahování se k tekoucí kapalině, která měla během minulého režimu sloužit obyvatelům části Československa. Právník, historik Petr Pithart líčí příčiny odchodu k vodě, … Pokračování textu Co přináší čerpání vody?

Otázky spojené s vodou

V této vodní meditaci budeme s Pavlem Drahovzalem starostou městyse Velký Osek promýšlet prosté: jaké otázky se mu s tématem vody vybaví? Do jeho odpovědí se promítá zkušenost právníka, odpovědného představitele obce, reprezentanta. Zásadní otázka je pro něj: jsme si vědomi si limitů zdrojů a umíme s nimi efektivně hospodařit? Statistická poznání říkají, že spotřeba vody je v Čechách … Pokračování textu Otázky spojené s vodou

Voda je život není klišé, pokud k životu přistupujeme s respektem

V tomto vodním zastavení budeme debatovat se Pavlem Drahovzalem starostou městyse Velký Osek, který je vzdálen 8 kilometrů na západ od Kolína. Jak jej charakterizovat? Mladý starosta, který utvořil obecní společenství za účelem proměny této obce v úrodném Polabí. Jedním z cílů bylo i vybudování místního vodovodu, a proto téma vody je mu blízké a vzácné. Na námitku, … Pokračování textu Voda je život není klišé, pokud k životu přistupujeme s respektem

Voda a lázeňství

Ladislav Langr, novinář, se ve čtvrtém vodním zamyšlení zaměřuje na téma, které je mu blízké a vzácné – a to lázeňství. Přiznejme si, že se právě díky této službě Poděbrady „probudily“ z provinčního zemědělského městečka na důležité kulturní centrum Polabí, kam jezdili lidé z Prahy a okolí. Jak správně uvádí, šlo o národní lázně, které potřebovala nová republika … Pokračování textu Voda a lázeňství

Malá izraelská vodní meditace

Patriot Poděbrad, Ladislav Langr, se ve třetím vodním zastavení zaměřuje na problematiku vody v místech, kde neprší, kde nejsou lesy, kde nejsou řeky jako v Evropě, zkrátka je tam viditelný nedostatek sladkovodní vody, třebaže mají přebytek slané vody. Cesty do Izraele se staly nejen vhodnou cestou jak připomenout ve „vzdálených“ krajích střední část Evropy, ale zároveň „načerpat“ … Pokračování textu Malá izraelská vodní meditace

Poznámky ke klimatu – I. část

Roman Joch je lékař a téma promýšlení aspektů života mu není cizí. Nyní jsme se zaměřili na otázku klimatu. Důvod je jednoduchý – stalo se výbušným tématem – a to kvůli aktérům, jimiž jsou jednotlivci, státy, nadnárodní společnosti. Nedivme se: stav klimatu se týká každého z nás. Jsou ti, kteří se domnívají, že jej můžeme více … Pokračování textu Poznámky ke klimatu – I. část

II. poděbradská vodní meditace

Novinář, Ladislav Langr, ve druhém zastavení související s tématem vody se snaží odpovědět: co tato tekutina znamená pro život lázeňského města, jež se stalo součástí jeho života. Všímá si hospodaření s vodou z obecného pohledu, významu řeky Labe pro město, jež se ve dvacátém století stala regulovaným tokem, neopomíjí také vodní stavby, ale také popisuje nesamozřejmé objevení … Pokračování textu II. poděbradská vodní meditace

I. poděbradská vodní meditace

Ladislav Langr, novinář, režisér, patriot Poděbrad promýšlí ve čtyřech komponovaných dialozích otázky související s vodou. Snaží se odpovědět: co tento fenomén znamená pro život, pro člověka, jenž je nedílnou součástí tajemného života. Někdy je to právě ten „člověk“, kdo se domnívá, že je možné život přetvářet k obrazu svému a nerespektovat přirozenost věcí, jelikož tajemné opomíjí a … Pokračování textu I. poděbradská vodní meditace

Voda jako životní výzva

Voda se stala zásadním tématem, její potřebnost si více a více uvědomujeme, pokud české země sužuje sucho. Lukáš Hradský je rejdař, který vyrostl v Děčíně, kde též vystudoval tamější školu pro lodní dopravu. Po roce 1989 začal podnikat a je spolumajitel Evropské vodní dopravy. Ve svých postojích vyjadřuje lítost nad žalostným stavem zdejší dopravy, která nemá … Pokračování textu Voda jako životní výzva

Výzvy přírody i společnosti

Starý profesor Zdeněk Kučera vzpomíná na první doteky vody, hledá v nich skrytá poselství, která nám v běžném životě unikají. Vede nás po vlastech československých, ale i biblických. Zavádí nás do dětství, v němž voda byla spojena s radostí a spojovala jej s nejbližšími. Své úvahy směřuje k nerovnováhám světa a nutnosti nápravy. „Člověk od počátku ji viděl v její stvořenosti – … Pokračování textu Výzvy přírody i společnosti