Kniha pro „polis“ – poprvé

Mladý český novinář a pedagog David Klimeš si v knize Česko versus budoucnost vytkl ušlechtilý cíl – a to probouzet projekt veřejné debaty a s ní pak související politiky, který můžeme nalézt u velkých jmen české historie – jmenovitě u Tomáše Masaryka. Skeptik i cynik může namítnout, co dnes může „stařík“ Masaryk nabídnout v rychle se měnícím světě, … Pokračování textu Kniha pro „polis“ – poprvé

Ohlédnutí za svobodnou zemí

Smutek, smích, údiv, naštvání, radost, zklamání utváří škálu pocitů, které asi nalezneme během kampaně, ale i v okamžicích oznamování výsledků každých  voleb – tedy i amerických. Ty uskutečněné v roce 2020 byly trochu specifické – a to že se konaly v době pandemie, některými kandidáty, ale i účastí voličů, jež byla největší v novodobé historii. Zeptal jsem … Pokračování textu Ohlédnutí za svobodnou zemí

Poděbradská voda – poprvé

Naše listopadové vodní zastavení bych věnoval vodě v Polabí, jelikož v lázeňském městě Poděbrady se nachází úpravna vod, která je strategická pro nymburský okres a kvalita zdejší vody dosahuje – dle našeho průvodce – pana Ladislava Nermutě těch nejvyšších kvalit. Poděbrady se mohou chlubit nejen pramenitou Poděbradkou, ale i tou kvalitní stolní vodou, jíž v minulosti bylo nedostatek, … Pokračování textu Poděbradská voda – poprvé

Nemám čas! Nemám čas? Mám čas!

Po čase se s pastorem Tomášem Mojzisem vracíme k problematice času. Snažíme se dotýkat toho, co plyne, co je reflektováno námi samými, možná díky čemuž se zjevuje naše osobité i občas zastřené „já“, jež vytváří specifický obraz, který jistě ovlivňován naším citem, rozum a pamětí. Řekli jsme si, že se budeme věnovat krátké, byť frekventované větě „Nemám … Pokračování textu Nemám čas! Nemám čas? Mám čas!

Dar slibu a čeští i slovenští legionáři

Po čase se vracíme ke krátkým reflexím Mons. Vladimíra Hronka, jehož moudrost není dána ani tak přečtenými knihami, ale pečlivým pozorováním světa, tázáním se po příčinách konkrétních jevů, jejich propojováním se sebou samým a obohacením této skutečnosti o biblickou zvěst, která dotvoří celek. Nyní se budeme zabývat darem slibu. Možná si mnozí ani neuvědomili, že … Pokračování textu Dar slibu a čeští i slovenští legionáři

Alespoň tiché poděkování

Budu osobní, ostatně oficiální nekrology uvedly mezníky života profesora Rudolfa Zahradníka. Nepatřil jsem k jeho spolupracovníků, byť takového nadřízeného, ba kolegu bych si přál. Dostal jsem se k němu náhodou, neboť neodmítl nabídku dialogu mapující období před a po roce 1989. Jako student z obchodní akademie jsem měl ponětí, kdo je Rudolf Zahradník, více mi však prozradil biografický … Pokračování textu Alespoň tiché poděkování

Italské doteky skromnosti?

Po čase se setkáváme s mladým knězem působícím v Itálii Vojtěchem Novotným. Téma dialogu je prosté – skromnost, či lépe dar skromnosti. Ptejme se, co pro nás znamená skromnost, jsme dostatečně skromní a v jakých případech pro nás skromnost může představovat dar? Kde všude můžeme skromnost objevit? V projevu, ve slovech, v hospodářském životě i ve spotřebě i, skrze … Pokračování textu Italské doteky skromnosti?

Dar víry z Podještědí

Říká se, že žijeme v „přelomové době“. Nedostali jsme se tam také svou lehkomyslností, pocitem neohroženosti a falešným vítězstvím nad přírodou, ale i nekoncepčností našich představitelů státu? Na mysl nám právem přichází existenciální otázky: Jaký smysl má utrpení? Jakou hodnotu má mé snažení, když mne doprovází současná omezení? Proč jsem vůbec zde? Kromě tohoto tázání … Pokračování textu Dar víry z Podještědí

Voda – ta, která snad čistí i naši mysl

První setkání s hydrobiologem Jindřichem Durasem končilo smutným konstatováním: o možném konfliktu mezi Súdánem a Egyptem, pokud Súdán začne budovat přehradu, která by snížila průtok úrodného Nilu – a to je jedno „malé“ ohnisko možných tenzí. Druhá část našeho setkání by se měla týkat možností proaktivních lidí. Přiznává, že rozumí části mladé generaci, která iniciovala Fridays … Pokračování textu Voda – ta, která snad čistí i naši mysl

Doba koronavirová

Ke koronaviru bylo napsáno mnohé, přesto se v myšlenkách se přenáším se do dob obnovy tržního hospodářství a demokracie a ptám se: Co by v této tíživé situaci udělala vláda vedená Petrem Pithartem, jenž je znám svou rozvahou a snahou o naslouchání, aby poznal a mohl k problematice světa přistoupit z jiného úhlu? Otázku kladu z toho důvodu, že před … Pokračování textu Doba koronavirová