O daru naslouchání nejen v době koronavirové

Naslouchání – slovo, které se častěji objevuje ve veřejném prostoru a bez něhož by neexistoval vnímavý občan a sílící občanská společnost. Headhunter Jan Bubeník, student listopadu ´89, má krásnou definici a pokud se naplní, můžeme takovou kvalitu naslouchání považovat za druh daru. Zní prostě: Naslouchání je přirozený záměr pochopit, porozumět, aby se například udělal rozumný kompromis, … Pokračování textu O daru naslouchání nejen v době koronavirové

Ozvěny korupce

Korupce se stala – bohužel – tématem často diskutovaným, méně však potíraným. Jedním z nich, kdo se mu detailně věnuje je Ondřej Závodský, právník, který prošel českou státní správou a působil na Ministerstvu financí ČR, kde se zabýval i regulací hazardu – a to do doby než byl odejit. S pomocí Nadační fond proti korupci vydal knihy … Pokračování textu Ozvěny korupce

O pohledu na lidský svět

Po čase se – v době problematické a nesamozřejmé – opět setkáváme s českou filozofkou Annou Hogenovou, abychom pohovořili o významu samozřejmosti a nesamozřejmosti v našem životě. Proč někdy potřebujeme samozřejmost? Je zásadní? Kdy raději uvést naše bytí do nesamozřejmosti a co se právě skrze ní objevuje. Hned v počátku Anna Hogenová tvrdí:  Samozřejmost je většinou pochopena jako jeden … Pokračování textu O pohledu na lidský svět

Hodnoty transformace i současného světa

Jak se to má s hodnotami a transformací české ekonomiky a společnosti v kontextu třicetiletí? Co myslíme pod konkrétními hodnotami a mají pro nás opravdovou hodnotou? Ekonom Vladimír Benáček, nabízí tyto odpovědi v třetím zastavení, z nichž první dvě části byly publikovány v době koronavirové. Hned bychom mohli odpovědět z praxe – život, zdraví, ochota pojmenovat situaci. Přesně s tímto se potýkáme … Pokračování textu Hodnoty transformace i současného světa

Dar peněz

Peníze, slovo, kterému rozumí asi každý – mladý i starý, byť ne každý mu dává stejný význam. Jaký význam má pro stárnoucího ekonoma Jaroslava Macháčka z pražské VŠE? Krátké osobní vyznání: peníze mohou udržet člověka při životě, ale raději směřuji svou energii, svůj um k poznání podstat věcí, než abych vytvářel vztah k něčemu pomíjivému, co … Pokračování textu Dar peněz

Bláznění v tomto světě a jeho proměny

Slovo bláznění, bláznovství v našich hovorech vyslovujeme, rozhodně není ničím, s čím bychom asi šetřili. Ostatně každý má v sobě představu o jisté normalitě, a pokud je narušena, již stavy kolem nás i v nás – a to zpětně – označujeme za projevy bláznovství. Tomáš Holub se domnívá, blázní ten, kdo nevnímá souvislosti, jak se opravdu nachází. Bohužel někteří … Pokračování textu Bláznění v tomto světě a jeho proměny

Nejen o „skryté“ rybníkářské soustavě na Městecku

Za vodou jsme se nyní vypravili k hranici nymburského okresu – Městci Králové, místu, které má dlouhou tradici, neboť je spojeno s Přemyslem Otakarem II., ovšem malá soustava rybníků, náleží do doby mnohem mladší. Starosta Milan Pavlík patří mezi ty, kteří o ně pečují a přináší městu užitek, ale mají dopad na zadržení vody, třebaže není takový … Pokračování textu Nejen o „skryté“ rybníkářské soustavě na Městecku

Kairos a chronos

Prožíváme prázdniny a mnozí z nás přerušili běžný chod života sháňkou za obživou a vydali se na místa, která se míjí se všedností. S Tomášem Mojzisem se zamýšlíme nad prožíváním času a skrze něj nacházení rovnováhy v životě. S termínem času se dotýkáme relativity. Rozhoduje subjekt, který prožívá – a to, co je pro jednoho vznešené, krásné, může pro … Pokračování textu Kairos a chronos

Jméno jako uvědomění si, kdo jsem

Tento rok zahajujeme pásmo o duševním zdraví. První účastníkem se stal Mons. Tomáš Holub a doufám, že přijdou i další. V tomto projektu bychom rádi zjistili určující prvky duševního zdraví a zeptali se, jak v našich životech věnujeme pozornost právě duševnímu zdraví. V první části probíráme téma člověka vztahu k sobě samému, neboť sebepojetí je zásadní a otevírá … Pokračování textu Jméno jako uvědomění si, kdo jsem

Doteky věčnosti, nekonečna a poznání

Kde se ukazuje věčný Bůh, dopouští-li nesnesitelná utrpení, kterým my lidé nedokážeme čelit, což se zjevuje v případu koronavirové krize, jejíž konec je otevřený a neznáme odpověď? Možná jedinou relevantní, avšak pro některé neuspokojivou máme tuto: žijme plně, odevzdaně druhému a minimálně plýtvejme časem. Ano, při jakékoliv činnosti zpětně zjistíme, že jsme promarnili čas a … Pokračování textu Doteky věčnosti, nekonečna a poznání