Proměny Evropy jako „toužící“ ženy spoutané lidskou pošetilostí

Lubor Lacina, český ekonom s orientací na evropskou měnovou integraci, držitel Jean Monnet – chair připomíná opomíjené skutečnosti, které vznikají zevšedněním procesu integrace evropských entit. Pro něj jsou zásadní nejen duchovní základy, jež můžeme poznat vynaložením vlastního úsilí, jinak budou zapadané prachem, ale i ekonomické výhody jako úspory z rozsahu. Nyní je na každém z nás, jak k tomu … Pokračování textu Proměny Evropy jako „toužící“ ženy spoutané lidskou pošetilostí

Fenomén Greta

Již nějaký čas je ve veřejném prostoru známa Greta Thunbergová. Roman Joch se zamýšlí nad problémy, s nimiž přichází mladá studentka ze Švédska. Ta, která byla navržena na Nobelovu cenu míru, ta která vystoupila ve významných nadnárodních institucí a setkala se těmi, kdo ovlivňují běh této planety. Jak se stavět k této mladé Švédce? Co znamenají její … Pokračování textu Fenomén Greta

Čas „s“ jako dar času

Pastor wesleyánské církve – Tomáš Mojzis – se zamýšlí nad důležitou předložkou „s“ v kontextu času. Jak se promění onen čas, pokud jej trávíme s přítelem, chudákem či Pánem? Jak se tyto skutečnosti dotknou našeho vnímání světa? Jsou formativní? Dialog byl nahrán v během jara roku 2019 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí … Pokračování textu Čas „s“ jako dar času

Moudrost jako ochota vytvoření vztahu čemu říkáme dar – II. část k problematice daru

Český myslitel Miloslav Bednář diskutuje zásadní témata daru života. Je naší volbou? Jak k němu přistupovat jako k nesamozřejmému, jak žít život naplněný a jako věčný i v běžném životě. Teze: „Mnoho nepochopili, neboť soustředíme-li se pouze na kroky, není to celkový tanec, a tedy nejdeme přiměřenou i přirozenou cestou.“ – dar života „Vládnout znamená sloužit Bohu. On … Pokračování textu Moudrost jako ochota vytvoření vztahu čemu říkáme dar – II. část k problematice daru

Drobné audity naší přítomnosti v Evropě – VI. část: Institucionální neodpovědnost a práce

Otevírá se VI. audit naší svobodné cesty k sobě, ale i do Evropy. S doktorem Romanem Jochem hovoříme o české „zatuchlosti“ a jejich příčinách, institucionální neodpovědnosti a ukázkovém příkladu oné neodpovědnosti. V tomto oddílu zamíříme i k významu práce. Co znamená? Jaké má postavení v životě člověka? Jak se onen rozvrh promítá do české ekonomiky?    Dialog byl nahrán na … Pokračování textu Drobné audity naší přítomnosti v Evropě – VI. část: Institucionální neodpovědnost a práce

Kéž v Evropě převládají evoluční přístupy než ty revoluční

Profesor politologie a evropských studií Vít Hloušek – vedoucí Mezinárodního politologického ústavu se v analýze evropského prostoru zabývá významem intelektuála, revolucí, hodnot, které byly součástí revolučního pohybu, věnuje se též mediím, které zkratkovitě a ploše nastiňují dění na tomto kontinentu. Kromě integrace též neopomíná též rozpad, jenž je ukázkou sil, jež získávají čím dál větší sílu, … Pokračování textu Kéž v Evropě převládají evoluční přístupy než ty revoluční

Sobecky nevyužívejme daru života

Tajemství života očima emeritního plzeňského biskupa Františka Radkovského. Vychází ze vztahů, které jsou v nebeském prostoru a křesťané mají možnost jej uplatnit v konkrétní realitě. Dialog nahrán v listopadu 2018 ve Františkánském klášteře v Plzni  Dar života Jaké je vymezení života? Co nám o životě prozrazuje Bible? Jaké vztahy jsou zásadní pro život? Může se člověk podílet na stvoření … Pokračování textu Sobecky nevyužívejme daru života

O svátku evropské demokracie 2019

Skončily volby do Evropského parlamentu, jenž v očích mnohých je tajemný, ba zbytečný, o čemž svědčí volební účast. S Romanem Joch jsme se zamysleli nad příčinami výsledků. Možná právě konfrontace naší rezervovanosti vůči strukturám a ochoty překračovat hranice všedního dne nás povede k osvojení si tradice, která během generací vytvoří spojení, jež budou nadnárodní a smysluplné, byť tomu plně … Pokračování textu O svátku evropské demokracie 2019

Nemám čas?

Tomas Mojzis, pastor protestantské církve se zamýšlí nad spojením, které v naší době užíváme často „nemám čas“, případně „nestíhám“. Nejsou tato spojení odrazem neochoty správě rozvrhovat čas, ba co víc – někdy i neochoty konat? Možná se zabýváme se zbytečnostmi a pak není čas na to, co je zásadní, formativní, podstatné. Dialog byl nahrán v během jara … Pokračování textu Nemám čas?

Cesty k obnovování ESPRITU projektu Evropa

S doktorem Romanem Jochem jsme konstatovali, že Evropa ztrácí svůj esprit, cosi, co upoutává člověka svou osobitostí, vnitřní energií, důvtipem, ladem či disonancí. Nyní jsme si položili otázku, jak navrátit to, co bylo ztraceno? Dotkli jsme se bodů jako jednota, limity plurality, význam jednoduchosti, podoba jazyka a slov, naivní. Je na nás, jak výše uvedené můžeme … Pokračování textu Cesty k obnovování ESPRITU projektu Evropa