Ke svobodě a štěstí nelze kráčet bez slovíčka „Ne“

Správce v římského Nepomucena Vojtěch Novotný se zamýšlí, co znamená, když v lidská mysl se setkává se záporkou „NE“? Co se v našich životech mění? Jaké aktivity se přerušují? Jen si vezměme – jsme-li mladí a rodiče na nás volají: to nesmíš! Jak ono „ne“ působí na dětskou psychiku a jak ono „ne“ vnímá dítě a dospívající člověk? … Pokračování textu Ke svobodě a štěstí nelze kráčet bez slovíčka „Ne“

Evropská zastavení Josefa Kouteckého

V druhé části analýzy evropských otázek se Josef Koutecký – zakladatel dětské onkologie – zastavuje u tématu rodiny, která dle jeho ohledu zažívá ústup. Možná je to způsobeno postavením individua, které nepotřebuje být vázáno institucí, jež zde byla po staletí a ukotvovala jej. Mít, či nemít rodinu je také otázka ekonomické rozvahy. Ve svých úvahách analyzuje … Pokračování textu Evropská zastavení Josefa Kouteckého

Jak na čas? Dbát na důležitost činností

Jan Bubeník je jedním ze studentů revolučního roku ´89, jenž se dvacet let živí jako specializovaný personalista – headhunter. Je velmi vytížený, a proto bylo na úvod zvoleno téma času. Mohl jsem být odmítnut, ale byl jsem přijat. V souvislosti se smysluplným využití času cituje Stephena Coveyho, jenž upozorňuje, že v životě hrajeme několik rolí. Je nutné … Pokračování textu Jak na čas? Dbát na důležitost činností

Vzácné a o to obohacující

Tomas Mojzis, prošel konverzí v Americe a své zkušenosti zvěstování si přivezl do své staronové vlasti. Debatujeme dar času a zaměřili jsme se na prožívání času s přáteli a s Pánem, jenž nám mnohé dal a jemuž jsme vázáni. Dialog byl nahrán v během jara roku 2019 v prostorách penzionu Fontána – Studentská 300 / 5, Poděbrady, kde sídlí Remedy … Pokračování textu Vzácné a o to obohacující

Péči je nutné nabídnout blízkost

V třetím zastavení u otázky daru se Jana Sieberová, propagátorka hospicového hnutí, zaměřila na dar péče, který ji naplňoval a naplňuje život. Co je to pečovat? Jaká má být péče, aby byla péčí – a ne škodlivými akty, které zhoršují stav nemocného? Neměli bychom se tázat, čím obohatíme nemocného a čím nemocný obohatí nás? S paní Janou … Pokračování textu Péči je nutné nabídnout blízkost

Evropské reflexe z Olomouce – II. část

Optický fyzik a laureát ceny Neuron, Jan Peřina se odhodlal v druhém zastavení analyzovat to, co s velkou brilancí a pokorou používá – lidský rozum, vyjadřuje se k tvorbě hypotéz, jeho omezením, ale schopnostem, které posunují lidstvo jako celek kupředu, ale ví o limitech. Nedílnou součástí rozumu je pojmové uchopení světa, které mnozí vnímáme mimoděk. Čím bychom byli … Pokračování textu Evropské reflexe z Olomouce – II. část

Dar slova z lázeňského Podkrkonoší

Doktorka Jitka Ferbrová z Lázní Bělohradu je velmi vnímavá žena, která pro uskutečnění svých záměrů užívá citlivá slova. Ano, zdánlivě banální teze, avšak zásadní pro pochopení faktu, že již slovo znamená čin. Jako lékařka dotýká se otázky milosrdné lži, jež přijímá. Uvádí, že přibližně polovina lékařských výkonů je léčba slovem. Lékař má naslouchat, analyzovat a navést … Pokračování textu Dar slova z lázeňského Podkrkonoší

Evropské doteky Josefa Kouteckého

Profesor Josef Koutecký – zakladatel dětské onkologie – vytváří barvitý obraz kontinentu, který se mu stal domovem, v němž tento celoživotní optimista tvořil, miloval, upřímně prožíval víru, pomáhal druhým, radoval se z života druhých, nejen pro něž založil obor, kliniku, třebaže jejich život byl životem ve zdánlivé beznaději, avšak svými aktivitami onu beznaděj překračoval. Nyní v jeho činnosti pokračují … Pokračování textu Evropské doteky Josefa Kouteckého

K logice daru

Rozvoj lidství je podmíněn darováním, tvrdí Tomáš Petráček, historik a kněz působí v nejen na Univerzitě Hradci Králové. Jak tomu rozumět? Nebudeme-li vycházet ze sebe, naše mohutnosti, které máme, které získáme, budou ochabovat, čímž budeme ztrácet nejen mi jako jednotlivci, ale i společnost. Úvahy o daru jsou součástí velkého projektu křesťanství, který trvá více jak 2 … Pokračování textu K logice daru

Dar slova očima publicisty

„Snaží-li se člověk pojmenovávat skutečnost, ale obsah slov nemá plně definován, má jej pokřivený, lidé mu nebudou věřit a jedinec bude třeba i zesměšňován,“ tvrdí Antonín Randa, publicista a realizátor projektu Cesta 121. Právě s ním se zastavujeme u tématu daru slova – proč je pro nás darem? Jak se tento dar projevuje v jeho životní cestě? … Pokračování textu Dar slova očima publicisty