Krize a její součást v životech mnohých

Negativní vidění světa občas má každý z nás – tu více, tu méně, a proto jsme s Romanem Jochem cítili potřebu diskutovat otázku proměn světa, krizí, ba katastrof v kontextu přirozenosti. Jsme přesvědčeni, že člověk by měl nacházet zdravé vidění skutečnosti, žít tady a teď se vztahem k celku, třebaže uznáváme, že člověk sám si do reality … Pokračování textu Krize a její součást v životech mnohých

Darování jako jedna z cest osvobození

Jindřich Kabát – klinický psycholog rozebírá dar i proces darování a upozorňuje, že toto téma v něm vyvolává „mentalitu dítěte“, které je schopno autenticky žít darem, kdy je na straně obdarovaného, avšak dospělý člověk je charakteristický tím, kdo stojí na druhém břehu – obdarovává. Dokážeme-li tyto dva póly v sobě uchovávat, budeme zakoušet životní energii, která prospívá … Pokračování textu Darování jako jedna z cest osvobození

Evropské integrační cesty

David Ondráčka v druhé části úvah o Evropě a její integraci se zaměřuje na přínos univerzit a oceňuje náročnost pro osobní formaci. Akcentuje nebezpečí úzké specializace, které člověka odloučí od celku. Poznamenává, že univerzity jako vzdělávací instituce ztratily monopol na vzdělání. V analýzách evropské integrace vystupuje jako realista: integraci se snaží vidět z mnoha perspektiv, například: ve sjednoceném … Pokračování textu Evropské integrační cesty

Čas jsou peníze – k otázkám daru času

Pastor protestantské církve Tomáš Mojzis analyzuje často užívané rčení, které k nám snad přišlo ze Západu. Sám na něm žil a mohl onen čas přepočítávat na tvrdou měnu – americký dolar. Jak ona kalkulace probíhá, a co to udělá s lidskou myslí, pokud uvažuje v ekonomickém módu? Není náhodou čas více než peníze, pokud jej žijeme v plnosti – … Pokračování textu Čas jsou peníze – k otázkám daru času

Voda jako životní výzva

Voda se stala zásadním tématem, její potřebnost si více a více uvědomujeme, pokud české země sužuje sucho. Lukáš Hradský je rejdař, který vyrostl v Děčíně, kde též vystudoval tamější školu pro lodní dopravu. Po roce 1989 začal podnikat a je spolumajitel Evropské vodní dopravy. Ve svých postojích vyjadřuje lítost nad žalostným stavem zdejší dopravy, která nemá … Pokračování textu Voda jako životní výzva

Čtvrtá meditace o daru tvořivosti

Duchovní Mons. Vladimír Hronek z Poděbrad se zamýšlí nad skutečnostmi, které ovlivňují lidskou tvořivost. Co znamená pro tvořivost revoluční přístup, otázky, které si klademe? Též analyzuje cestu lidské tvořivosti, jež která je však ovlivněna otázkami, jimiž přistupujeme ke světu. Nesmíme opomenout, že důležitou roli hraje pro lidskou tvořivost také plán i odměna, kterou za odvedenou práci … Pokračování textu Čtvrtá meditace o daru tvořivosti

„Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu“ v Česku

Kniha ze Sociologického nakladatelství  Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu je novým dílem Karla Müllera, českého politologa. Zkoumá příčiny nehostinného stavu vládnutí, které je možné pozorovat na municipální úrovni. Není zde snaha o popis negativity správy věcí veřejných, ale spíše nabídnout pozitivní alternativy, jimiž se lidé v Čechách mohou inspirovat. V roce 2019 si připomínáme třicet let od … Pokračování textu „Dobré vládnutí ve veřejném nezájmu“ v Česku

Význam celistvosti pro naše životy

Český myslitel Miloslav Bednář diskutuje zásadní témata daru poznání, nahlédnutí CELKU. Jak k němu přistoupit, abychom žili život v plnosti? Nezapomínejme: člověk je celkem a sám se k celku vztahuje. Uvědomí-li si tuto skutečnost, jeho život bude intenzivněji žit. Podívejme se, co jej podmiňuje. Teze: „Heidegger říká, že člověku jde o jeho vlastní bytí.“ – k otázce celku vlastního … Pokračování textu Význam celistvosti pro naše životy

Předpoklady tvořivé práce

Všichni jsme nějak „tvořiví“ a jsme nositeli daru tvořivosti, avšak jak onu tvořivost uplatnit tak, aby i práce, kterou vykonáváme, byla tvořivá a rozvíjela osobnost? Doktorka a podnikatelka Jitka Ferbrová je tou, která si právě tvořivou práci vzala jako úkol – a tím otevírá prostor celému kolektivu, který z Lázní Bělohrad dělá vlídné místo pro regeneraci … Pokračování textu Předpoklady tvořivé práce

Dar jídla

Malý slovenský adventista Patrik Nehyba rozpráví nad tématem jídla v proměnách. Dialogem jako nit prochází otázka, kdy se jídlo pro nás stává darem, proč je společensky důležité a jak „otřást“ dnešní samozřejmostí?    Dialogy byl natočen v říjnu roku 2018  prostorách adventistické církve v Poděbradech Dar jídla – úvod Jak důležité je pro nás, že jíme? Co prozradí jídlo … Pokračování textu Dar jídla