Dialog o transformaci s Vladimírou Dvořákovou

Vladimíra Dvořáková *1957, česká politoložka, původní profesí historička se specializací na Severní i Jižní Ameriku, působí na Vysoké škole ekonomické v Praze na katedře politologie. V letech 2006-2016 působila jako předsedkyně Akreditační komise; z díla: O přechodech k demokracii s Jiřím Kuncem (1994), Spojené státy americké - společnost a politika (2002), Qué el pueblo mande! Levicové vlády, populismus a změny režimu v Latinské Americe (2012). Rozkl(r)ádání státu (2012).

Dialog o transformaci s Jiřím Schwarzem

*1960, ekonom, v letech 2003 – 2010 byl děkanem Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické, jeho hlavní profesní zájem je otázka teorie veřejné volby, chicagské školy a rakouské ekonomie. Své postoje k proměnám shrnul ve své knize Za skutečnou transformaci z roku 2004, kde se snaží ohájit význam trhu v rámci společenské proměny.

Dialog o transformaci s Hynkem Fajmonem

*1968, člen Občanské demokratické strany, 1998 – 2001 starosta města Lysá nad Labem, 2001 – 2004 poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 2004 do roku 2014 europoslanec, věnuje se otázkám bezpečnosti a zahraniční politiky, je autorem knihy Margaret Thatcherová a její politika, která měla dvě vydání (2010), též autor knihy Slovníček evropských levicových pojmů (2008).

Dialog o transformaci s Lukášem Jelínkem

Lukáš Jelínek *1973, český politolog, je jedním z představitelů Masarykovy demokratické akademie, svými články přispívá do deníku Právo, Britských listů, Českého rozhlasu 6, Sedmé generaci, Slovu, byl poradcem pana L. Zaorálka a Vladimíra Špidly z České strany sociálně demokratické.