Dialog o transformaci se Zbyňkem Švarcem

*1950, český právník, vysokoškolský pedagog na VŠE Praha, knihy: Právo ve službách a cestovním ruchu (1989), Právo v podnikání (1993), Nepojmenované a smíšené smlouvy v podnikatelských vztazích (1996), Obchodní zákoník (1997), Ochrana spotřebitelů (2007), Informační asymetrie a tržní selhání (2009) aj.