Dialog o transformaci se Stanislavem Komárkem

*1958, český biolog, filozof, vysokoškolský pedagog, přednáší teorii, před rokem 1989 unikl do Rakouska, kde byl do zhroucení režimu, své eseje publikuje v odborném a domácím tisku, z jeho prací lze uvést: Pitevní panoptikum pro dospělé (2000), Příroda a kultura (2000), Mír s mloky (2003), Spasení těla (2005), Hlavou dolů (2007), Ptáci v Čechách 1360 – 1890 aneb tajemství rytíře von Sacher Masocha (2007), Sloupoví aneb Postila (2008), Příroda a kultura (2008), Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie (2008), Listy v lahvích (2010), Eseje o lidských duších a společnostech I. (2010), Eseje o lidských duších a společnostech II. (2011), Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech (2011), Ochlupení bližní (2012), Muž a evoluční inovace (2012).

Dialog o transformaci s Bohumilem Králem

*1952, český ekonom, je vedoucím Katedry manažerského účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, dále působí jako vyučující a obsahový garant kurzů finančního a manažerského účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole působící při VŠE v Praze, jako předseda dozorčí rady společnosti JUTA, a. s. Dvůr Králové nad Labem, jako člen redakční rady časopisu Accounting Education a jako předseda akademické rady České asociace finančního řízení (CAFIN), významné jsou jak jeho aktivity vědecké a publikační, tak i široká spolupráce s praxí - zejména při zpracování projektů manažerského řízení v řadě podniků. V letech 2004 – 2005 byl prezidentem Evropské účetní asociace (European Accounting Association – EAA).

Dialog o transformaci s Andrejem Lukáčkem

*1938, slovenský kněz působící v České republice v diecézi Hradec Králové. Během svého působení vystřídal mnoho míst. Jako kněz působil v Polné, Vápenném Podole u Chrudimi, v Nebeské Rybné v Orlických horách, pak necelých 16 let bez státního souhlasu pracoval v různých manuálních profesích. Po roce 1989 v duchovní správě v Litomyšli, Sedlci u Kutné Hory a v Poděbradech.

Dialog o transformaci s prof. Jakubem S. Trojanem

*1927, český evangelický teolog, signatář Charty 77, profesně se zabývá se etikou, vztahem hodnot a demokracie, v letech 1990 – 2000 působil jako děkan ETF UK, z díla: Idea lidských práv v české duchovní tradici (2002), Spravedlnost povznáší národ (2002), Ježíš výzva pro nás (2005), Kontrasty a alternativy (2007), Rozhovory s pamětí I., II., - vzpomínky českého teologa.

Dialog o transformaci s Oldřichem Dědkem

*1953, český ekonom, vysokoškolský pedagog na IES FSV UK, v letech 1996 – 1998 působil jako poradce guvernéra ČNB i jako poradce předsedy vlády ČR, v období 1999 – 2005 zastával funkci viceguvernéra ČNB, s níž byla spojena pozice alternujícího guvernéra ve Světové bance, od roku 2017 opětovně jmenován do bankovní rady jako člen bankovní rady, jeho hlavní oblastí zájmu je měnová politika, evropská integrace, vydal: Historie evropské měnové integrace (2008), Doba eura - Úspěchy i nezdary společné evropské měny (2014).