Dialog o transformaci s Petrem Příhodou

(1939 - 2014), český lékař, publicista, ekumenicky smýšlející katolík, součást katolického disentu, blízký spolupracovník Petra Pitharta, dlouhá léta vedl Ústav etiky II. lékařské fakulty UK, spolupracoval s Rádiem Svobodná Evropa, ČRo 6, Katolickým týdeníkem, kde vedl přílohu Perspektivy, je spoluautorem knihy o novodobých českých dějinách s názvem Podiven, soubor publicistických textů vyšel s názvem Inventura dospělosti 2000, dialogy To ostatní nechám na Pánu Bohu.

Dialog o transformaci se Stanislavem Komárkem

*1958, český biolog, filozof, vysokoškolský pedagog, přednáší teorii, před rokem 1989 unikl do Rakouska, kde byl do zhroucení režimu, své eseje publikuje v odborném a domácím tisku, z jeho prací lze uvést: Pitevní panoptikum pro dospělé (2000), Příroda a kultura (2000), Mír s mloky (2003), Spasení těla (2005), Hlavou dolů (2007), Ptáci v Čechách 1360 – 1890 aneb tajemství rytíře von Sacher Masocha (2007), Sloupoví aneb Postila (2008), Příroda a kultura (2008), Obraz člověka a přírody v zrcadle biologie (2008), Listy v lahvích (2010), Eseje o lidských duších a společnostech I. (2010), Eseje o lidských duších a společnostech II. (2011), Eseje o přírodě, biologii a jiných nepravostech (2011), Ochlupení bližní (2012), Muž a evoluční inovace (2012).

Dialog o transformaci s Bohumilem Králem

*1952, český ekonom, je vedoucím Katedry manažerského účetnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze, dále působí jako vyučující a obsahový garant kurzů finančního a manažerského účetnictví na Pražské mezinárodní manažerské škole působící při VŠE v Praze, jako předseda dozorčí rady společnosti JUTA, a. s. Dvůr Králové nad Labem, jako člen redakční rady časopisu Accounting Education a jako předseda akademické rady České asociace finančního řízení (CAFIN), významné jsou jak jeho aktivity vědecké a publikační, tak i široká spolupráce s praxí - zejména při zpracování projektů manažerského řízení v řadě podniků. V letech 2004 – 2005 byl prezidentem Evropské účetní asociace (European Accounting Association – EAA).